Programe de studii

Masterat

În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, studiile universitare de masterat au o durată de 2 ani şi corespund unui număr minim de 120 de credite de studii transferabile.

UAD oferă 9 programe de studii universitare de masterat în domeniul artelor vizuale (arte plastice, decorative şi design):

1. Studiile universitare de masterat în Pictură
oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei picturale. Cu absolvenţi ce au dezvoltat remarcabile cariere internaţionale, programul de studii urmăreşte deopotrivă o solidă formare tehnică şi racordarea activă la valorile şi problematicile picturii contemporane. Acest program debutează cu teme de studiu care urmăresc exersarea deprinderilor şi abilităţilor practice, cu scopul de a pregăti cursantul pentru controlul actului creator, urmând ca în final lucrările practice să vizeze realizarea unor configuraţii picturale expresive şi dezvoltarea aptitudinilor creative individuale.

2. Studiile universitare de masterat în Sculptură
urmează principii pedagogice şi metode de antrenament practic ce respectă tradiţia şcolii de sculptură clujene, valorificând totodată experienţele dobândite în procesul educaţional al şcolilor de artă naţionale şi internaţionale. Programul oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei sculpturale, îmbinând o riguroasă pregătire tehnică cu stimularea creativităţii conceptuale şi a exprimării artistice originale.

3. Studiile universitare de masterat în Grafică
formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează metodele şi tehnologiile grafice, tradiţionale şi digitale, de expresie şi comunicare vizuală. Beneficiind de o prestigioasă tradiţie, programul propune un demers educaţional dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale. Scopul propus este formarea de specialişti în domeniul graficii de şevalet, graficii de carte, grafic-designului şi afişului, precum şi promovarea artei şi culturii cu diverse metode şi mijloace specifice direcţiei.

4. Studiile universitare de masterat în Bandă desenată şi desen animat
se axează pe două direcţii principale: didactică şi aplicativă. Cea didactică utilizează banda desenată şi desenul animat ca şi mediu de învăţare, aprofundare şi cercetare a limbajului plastic cu posibilităţi de aplicare ulterioare în diverse domenii cu real potenţial de inserţie pe piaţa muncii: artist plastic profesionist; scenarist, illustrator, creator şi animator de personaje, specialist multimedia, editor de publicaţii şi de film; cadru didactic în domeniul arte vizuale, specialişti în domeniile solicitate în instutuţii de cultură, edituri, agentii de presa, studiouri de animatie si de film, muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural. Aplicabilitatea specializării Master Bandă desenată şi Desen animat va urmări dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor în vederea constituirii lor în artişti independenţi şi în acelaşi timp realizatori de producţii artistice autohtone.

5. Studiile universitare de masterat în Foto–Video
cuprind discipline teoretice şi practice care urmăresc asigurarea unei pregătiri complexe, acordând la terminarea programului de studii diploma master. Totodată, programul formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează ca şi suport noile medii de expresie şi comunicare vizuală. Demersul educaţional promovează o solidă cunoaştere conceptuală a sferei noilor medii şi exersarea capacităţii de explorare în domeniul imaginii tehnice la cel mai înalt nivel.

6. Studiile universitare de masterat în Conservare și Restaurare
au o desfăşurare progresivă de la general la particular cu accent pe dezvoltările recente în acest domeniu. Prin contactul direct cu alte şcoli de restaurare şi cu institute de cercetare  în conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu, programul asigură cunoașterea domeniului la ultimele standarde contemporane. Astfel, sunt formaţi profesionişti cu o riguroasă pregătire ştiinţifică, tehnică și artistică în domeniul conservării şi restaurării picturii murale (laice şi religioase), precum şi a picturii pe suport mobil.

7. Studiile universitare de masterat în Ceramică–Sticlă
au menirea de a forma specialişti în domeniului artelor focului, capabili de integrare în fluxul exigenţelor contemporane ale domeniului. Programul oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unor competenţe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât şi capacitatea de a acţiona profesionist în aria industriilor creative.

8. Studiile universitare de masterat în Design textil
au ca misiune formarea de specialişti în domeniul designului textil, într-un climat educaţional deschis spre cele mai actuale direcţii în domeniu. Pe parcursul studiilor, cursanţii dobândesc abilitatea de a reflecta critic asupra teoriilor şi metodelor necesare dezvoltării şi evaluării resurselor unei teme complexe de cercetare în artele textile şi designul textil. Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficienţă în familiarizarea studenţilor cu problemele concrete ale domeniului şi facilitează inserţia rapidă pe piaţa muncii.

9. Studiile universitare de masterat în Design vestimentar
au ca scop dezvoltarea de specialişti în domeniul creaţiei de modă şi design vestimentar, aflaţi într-o puternică colaborare cu industria de profil. Programul de studii se remarcă prin multiplele parteneriate cu mediul profesional (cu companii, instituţii, organizaţii şi media de profil), se bucură de recunoaştere naţională şi internaţională și se caracterizează prin şanse foarte ridicate de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.

10. Studiile universitare de masterat în Design
oferă studenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta potenţialul ca designeri profesionişti independenţi sau integrați, într-o societate şi cultură multidisciplinară, într-o atmosferă de inovaţie şi cercetare creativă. Totodată, programul pregăteşte specialişti în domeniul general al designului care să fie capabili să răspundă nevoilor complexe şi în continuă schimbare ale societăţii contemporane. Demersul educaţional se concentrează pe formarea abilităţilor de relaţionare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creaţiei de obiect artistic, cultural şi tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.

Programul de masterat Practici curatoriale contemporane oferă studenţilor un repertoriu de discipline care contribuie la formarea absolvenților ca profesioniști eficienți și responsabili, capabili să activeze în maniere diverse în câmpul profesional cultural. Pornind de la o solidă bază de înţelegere conceptuală a fenomenului artei şi a culturii vizuale contemporane, programul îşi propune formarea abilităţilor practice necesare pentru prezentarea producţiilor culturale în moduri relevante atât în cadru regional, cât şi în context global.