Despre noi

Clădirile UAD

Sediu central
Pța. Unirii nr. 31
Tel: +40-264-598.170 (portar)

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 151
Clădirea găzduiește rectoratul și secretariatele Facultății de Arte Plastice, respectiv a Facultății de Arte Decorative și Design. Tot aici se găsește și secretariatul Școlii doctorale, precum și secretariatele prin intermediul cărora se eliberează actele de studii și are loc procesul de obținere a gradelor didctice. De asemenea, clădirea centrală adăpostește și departamentul Grafică.

Sediu administrativ
Blvd. 21 decembrie 1989 Nr. 90
+40-264-596.454

În sediul administrativ se regăsesc birourile / compartimentele tehnice și administrative ale UAD, majoritatea fiind părți integrante ale Direcţiei General Administrative și a Direcției Economice. Acestea sunt: Birou tehnic administrativ, Birou achiziții publice, Administrație cămine și case de creație, Financiar-Contabilitate, Compartiment Casierie, Compartiment Juridic, Compartimentul Resurse umane și salarizare, Control financiar preventiv propriu.

Clădirea Departamentului Pictură

Aleea Parcului nr. 2 (Parcul Central)
Tel: +40-264-430.296 (administrator / portar)

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 341
Clădirea găzduiește departamentul de Pictură.

Clădirea „Vlaicu”
Str. Aurel Vlaicu nr. 17 – 19
Tel: +40-264-444.499 (administrator / portar)

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 352 (poarta), 350 (administrator), 351 (sculptură), 353 (ceramică), 354 (moda), 355 (design textil)
Clădirea găzduiește departamentele Sculptură, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-Design textil și Modă - Design Vestimentar.

Casa Matei Corvin
Str. Matei Corvin nr. 6
Tel: +40-264-452.209 (administrator / portar)

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 311, 312
Departamentul de Discipline Teoretice își desfășoară activitatea la Casa Matei Corvin. Tot aici se găsesc Biroul de Programe Comunitare Erasmus+, biblioteca, Sala Mare și Galeria Casa Matei.

Clădirea „Design”
Str. Roosevelt nr. 8
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 321
Clădirea găzduiește departamentul de Design, respectiv programele de studii de licență și masterat oferite de departament.

Clădirea „Foto”
Str. Observator nr. 5, Bloc OS3, parter, intrarea din spate
Tel: +40-264-524.166 (administrator / portar)

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 330
Clădirea găzduiește departamentul Foto-Video și Amfiteatrul UAD.

Căminul „Albac”
Str. Albac nr. 21
Administrator: Nina Serdenciuc
Tel. +40-264-541.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 370

Căminul „Vaida”
Str. Al. Vaida-Voevod nr. 6
Administrator: Ioan Bădău 
Tel. +40-264-545.482

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 360
Adițional camerelor destinate studenților, căminul Vaida găzduiește și Departamentul Conservare-restaurare.

Casa de creație Șutu
Localitatea Șutu, nr. 7, comuna Ciurila, județul Cluj

Casa de creație Beliș
Localitatea Beliș, județul Cluj