Studenți

Burse

 

Anunț burse, semestrul I, 2022-2023

 

------------------------------------------------------------------------

Burse pentru anul universitar 2021 - 2022

  • nivel licență: Facultatea de Arte Plastice semestrul I semestrul II
  • nivel licențăFacultatea de Arte Decorative și Design semestrul I semestrul II
  • nivel masterat: semestrul II FAP și FADD 

Anunț contestații și extrase de cont

Contestațiile și codurile IBAN se pot depune până în data de 14 aprilie 2022, ora 14, doar pe email la adresele fap-secretariat@uad.ro (licență FAP) și fadd@uad.ro (licență FADD și masterat FAP și FADD).

Răspuns contestații

 

Toate informațiile referitoarele la bursele distribuite în cadrul UAD se găsesc în regulamentul specific.

---------------------------------------------------------------

Anunț contestații note semestrul I

-----------------------------------------------------------------

Anunț burse sociale / medicale

Atenție în completarea dosarului de burse de ajutor social și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate!

ATENȚIE!

Dosarele de burse sociale / medicale sunt acceptate de către secretariat doar dacă acestea sunt complete, nu se acceptă completări ulterioare după depunerea acestora. Secretariatul are obligația de a refuza dosarele incomplete.

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în anul precedent de studii / la admitere și se calculează automat de către secretariat.

 

Cerere bursă caz social

 Regulament acordare burse 2021-2022

*********************************