Studenți

Burse

Burse pentru anul universitar 2021 - 2022

  • nivel licență: Facultatea de Arte Plastice semestrul I semestrul II
  • nivel licențăFacultatea de Arte Decorative și Design semestrul I semestrul II
  • nivel masterat: semestrul I FAP și FADD 

Anunț contestații și extrase de cont

Rezultat contestații burse

 

 Toate informațiile referitoarele la bursele distribuite în cadrul UAD se găsesc în regulamentul specific.

Atenție în completarea dosarului de burse de ajutor social și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate!

ATENȚIE!

Dosarele de burse sociale / medicale sunt acceptate de către secretariat doar dacă acestea sunt complete, nu se acceptă completări ulterioare după depunerea acestora. Secretariatul are obligația de a refuza dosarele incomplete.

Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute în anul precedent de studii / la admitere și se calculează automat de către secretariat.

 

 Regulament acordare burse 2021-2022

 

*********************************