Studenți

Opţionale

În vederea completării contractului de studii pentru înscrierea în anul universitar, puteţi consulta disciplinele opţionale şi facultative aici:

- pentru Facultatea de Arte Plastice (nivel licenţă) 2021-2022

- pentru Facultatea de Arte Decorative (nivel licență) 2021-2022

- pentru FAP și FADD (nivel master) 2021-2022

- pentru Discipline DSPP nivel I și II

 

Completarea contractelor de studii şi preluarea legitimaţiilor de transport / carnete de student

ANUNŢ Anul I licenţă: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline

ANUNŢ Anul I master: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline

ANUNŢ Anul II, III licenţă şi anul II master: completarea contractelor de studii (cel cu taxe de şcolarizare şi cel cu discipline) + vizare de legitimaţii de transport şi carnete

 

Anul I licenţă

Program de studii

Responsabil contracte discipline

Pictură


Sculptură

 

Grafică

 

Foto-Video


Conservare - Restaurare


Pedagogia artelor plastice & dec.  

Arte textile - Design Textil

 

Modă Design - Vestimentar


Design


Ceramică

 

Istoria şi Teoria Artei

 
ANUNŢ Anul I licenţă: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline
ANUNŢ Anul I licenţă: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline
ANUNŢ Anul I licenţă: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline
ANUNŢ Anul I licenţă: ridicare carnete de student şi legitimaţii + completare contract discipline

 

Anul I master

Program de studii

Responsabil contracte discipline

Pictură

Sculptură

 

Grafică

Foto-Video

Bandă desenată

Conservare restaurare

Design Textil

Design Vestimentar

Design

Ceramică

Practici curatoriale contemporane  

Stoica Bianca
Stoica Bianca