Studenți

Planuri de învăţământ

Planul de învățământ este documentul care cuprinde toate disciplinele care trebuie parcurse pentru a obține o calificare universitară, împărțite pe ani de studii.

Dintr-un plan de învățământ putem afla:

- care este numărul de ore rezervat pe săptămână pentru o disciplină (și câte dintre ele sunt destinate pentru cursuri, câte pentru seminar, laborator sau practică),
- tipul de evaluare (examen, verificare pe parcurs),
- numărul de credite ECTS aferente
- care sunt disciplinele opționale sau facultative.

 

Planuri de învățământ aferente programelor de studii:

Licență:

 

Masterat: