Admitere

Studii pentru românii de pretutindeni (Balcani și diaspora)

Statul român acordă, pentru românii de pretutindeni, burse de studii care se atribuie, prin respectarea prioritară a criteriului calităţii rezultatelor școlare, conform Legii educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Guvernul României aprobă anual, prin Hotărâre de Guvern, “Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni”, la propunerea Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice (MENCS). Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MENCS, sunt acordate românilor de pretutindeni, care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior de stat. Mai jos găsiți informații legate de concursurile de admitere în învățământul superior.

 

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România

Procedură admitere români de pretutindeni

Anexe la metodologie: