Adresă oficială de corespondență

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Conf. univ. dr. Eugen SAVINESCURector
Tel: +40-264-591.577, 0742.753.585, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: eugen.savinescu@uad.ro 

Silvia HANDRU, Director

Direcția Secretariat și Juridic

E-mail: silvia.handru@uad.ro

Anamaria BAIAS, Secretar-șef

E-mail: secretarsef@uad.ro

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

 

Info admitere

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Fatima-Natalia AHMED, Secretar
Tel: +40-264-591.771, 0742.753.585, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Maria MANASES, Secretar
Tel: +40-264-591.771, 0742.753.585, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111

E-mail: fadd@uad.ro

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

Info studenți

Secretariatul Facultăţii de Arte Plastice 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Fatima-Natalia AHMED, Secretar
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro
 
Secretariatul Facultăţii de Arte Decorative şi Design 
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Maria MANASES, Secretar
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro 
 
Secretariatul universității
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Anamaria BAIAS, Secretar-șef
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

E-mail: secretarsef@uad.ro

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

 

Info cazare

Pentru informaţii legate de căminele UAD, procesul de cazare, facilităţi, vă rugăm să contactaţi:

Nina SERDENCIUC (între orele 08.00 - 16.00), Administrator cămin Albac
Tel: +40-264-541.190

Dan Angelo BUCUR (între orele 08.00 - 16.00), Administrator cămin Vaida-Voevod
Tel: +40-264-545.482

Adresă de e-mail: camine@uad.ro (adresa la care se pot comunica nereguli, sesizări, sugestii sau transmiterea de documente și cereri în format digital)

Serviciul Social-Administrativ (pentru depuneri de cereri de cazare)
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, Cluj-Napoca
Tel. / Fax.: 0264-593.196, interior 213

Ana CERNUCAN, Administrator patrimoniu, Șef serviciu

Info eliberare diplome

Secretariatul universității
Nastasia POP-VANCEA, Secretar

 Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

Email:  nastasia.pop@uad.ro

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

Info doctorat

Secretariat doctorat

Teodora GECAN, Secretar

E-mail: doctorat@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577
Fax: +40-264-592.890

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

Info consiliere şi orientare în carieră

Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră şi Alumni
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Drd. Gabriela Țoca, Consilier Vocaţional şi Orientare Profesională

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 142

E-mail: gabrielatoca@yahoo.com; centruldecariera@uad.ro

Info Erasmus+

Biroul Erasmus+
Str. Plopilor nr. 62, apt. 36-M2, Cluj-Napoca
Telefon: +40-264-591.477
Fax: +40-264-593.386
E-mail: relations@uad.ro
Blog: http://ieneid.blogspot.com 

Lect. univ. dr. Doina IENEI, Coordonator Birou Erasmus+
Maria Ienei, Administrator patrimoniu

Andreea ZIMBRU, Secretar Birou Erasmus+

Mariana SUCIU, Adminstrator financiar Birou Erasmus+

 

Info grade didactice

Secretariatul universității
Nastasia POP-VANCEA, Secretar

Telefon: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
Fax: +40-264-592.890

E-mail:  nastasia.pop@uad.ro 

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

Info achiziții publice

Biroul Achiziţii
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-598.668
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 593.607 int. 212
Nicoleta SOLOMONEAN, Șef Birou achiziții

Ana ULCHIANU, Administrator patrimoniu

E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro, ana.ulchianu@uad.ro 

Info Contabilitate / Plăți

Biroul Contabilitate-Financiar
Bd. 21 decembrie 1989, nr. 90, Cluj-Napoca
Telefon / fax: +40-264-596.454

E-mail: contab@uad.ro

 

Contabilitate
Ec. Mihaela GROZA, Administrator financiar, Șef Birou contabilitate
Ec. Manuela CAZAN, Administrator financiar

Ec. Mihaela POP, Administrator financiar

Ec. Emil NICOARĂ, Administrator financiar

Ec. Denisa PUICAR, Administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 222

Financiar

Ec. Sorina TECAR, Administrator financiar, şef Birou financiar

Ec. Lorena Ioana MOLDOVAN, Administrator financiar

Ec. Ramona RUS, Administrator financiar

Ec. Adina NICOARĂ, Administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 221

Casierie

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Lăcrămioara SUCIU, Administrator financiar

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

Info Internațional

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-595.021; Fax.: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: relint@uad.ro

 

Info Programe Culturale şi Comunitare

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: daniel.popescu@uad.ro

Lect. dr. Daniel POPESCU, Coordonator programe culturale şi comunitare

Informații publice / PR

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: secretarsef@uad.ro

 

Info parteneriate

Compartimentul Relaţii Publice, 
Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-595.021; Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 140
E-mail: public@uad.ro

Info posturi vacante

POSTURI ADMINISTRATIVE VACANTE

Compartiment Resurse Umane şi Salarizare

Simona MUREŞAN, Administrator financiar

Angela CHEȘUȚ, Administrator financiar

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

Silvia MOZORAN, Administrator financiar

silvia.mozoran@uad.ro

Diana MOZORAN, Administrator financiar 

E-mail: diana.mozoran@uad.ro

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 232

E-mail: resurse.umane@uad.ro

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

POSTURI DIDACTICE VACANTE

Secretariatul universității
Anamaria BAIAS, Secretar şef  
Tel: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110
E-mail: secretarsef@uad.ro

 

Program cu publicul

L-J: 12 - 14

Alte contacte utile

Presedintele Senatului
Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca
E-mail: vlad.toca@uad.ro

Prorector cercetare artistică şi ştiinţifică 
Conf. univ. dr. Adrian Rauca
Tel: +40-264-591.577 
E-mail:adrian.rauca@uad.ro

Prorector parteneriate institutionale si promovarea imaginii
Prof. univ. dr. Florin Ștefan
Tel: +40-264-595.021
E-mail: florin.stefan@uad.ro

Prorector asigurarea calitatii
Prof. univ. dr. Daniela Chiorean
Tel: +40-264-591.771

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 320
E-mail: daniela.chiorean@uad.ro

Decan Facultatea de Arte Plastice
Conf. univ. dr. Andrei Budescu
Tel: +40-264-591.771

E-mail: andrei.budescu@uad.ro

Prodecan Facultatea de Arte Plastice

Lect. univ. dr. Ioana Popa
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

E-mail: ioana.popa@uad.ro

Decan Facultatea de Arte Decorative si Design
Prof. univ. dr. Radu Pulbere
Tel: +40-264-591.771

E-mail: radu.pulbere@uad.ro

Prodecan Facultatea de Arte Decorative si Design
Conf. univ. dr. Anamaria Tomiuc
Tel: +40-264-595.021

E-mail: anamaria.tomiuc@uad.ro

Director general administrativ
Ing. Călin Lespuc
Tel./fax: +40-264-598.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 210, 211
E-mail: calin.lespuc@uad.ro 

Camelia Oachiş, secretar DGA

E-mail: camelia.oachis@uad.ro

Director economic
Ec. Adina Dorinela Groapa
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 220

E-mail: adina.groapa@uad.ro

Responsabil bibliotecă
Georgiana Prigon
Tel.: +40-264-595.794 

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 310
E-mail: biblioteca@uad.ro

Administrator Casa Matei

Ec. Monica Gui - administrator financiar

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 311, 312

Adresă e-mail pentru trimis copia după C.I.

Anamaria Baias, Secretar şef
E-mail: secretarsef@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Sindicatul UAD

Președinte Sindicat
Lect. univ. dr. Ioana Popa
E-mail: ioana.popa@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890, 0742.225.106

Vicepreședinte Sindicat
Anamaria Baias
E-mail: secretarsef@uad.ro
Telefon: +40-264-591.577, Fax: +40-264-592.890, 0745.892.149

Secretar Sindicat

Silvia Mozoran
E-mail: silvia.mozoran@uad.ro
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 232

Membri
Conf. univ. dr. Mihaela Gorcea
Vlad Nicolae Bulgăr

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Piaţa Unirii nr. 31, 400098 Cluj-Napoca
România

Localizare
 
Universitate de Artă şi Design din Cluj-Napoca