Despre noi

Alegeri interne

Principiile după care se organizează alegerile interne în cadrul UAD sunt enunțate în Carta universității, acestea fiind conforme legislației în vigoare.

Procesele și mecanismele alegerilor interne sunt prezentate în documentele:

 

CALENDAR ALEGERI PENTRU ALEGEREA DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI SCULPTURĂ

Candidatură Lect.univ.dr. Daniel-Florin Popescu

Rezultat alegeri director Departament Sculptură

 

ANUNȚ privind concursul pentru funcția de decan FADD

Rezultat concurs decan FADD

SELECTAREA DECANULUI FADD DE CĂTRE COMISIA DE CONCURS VA AVEA LOC LUNI, 13 MAI, ORA 14.00, PIAȚA UNIRII, NR. 31.

Proces verbal rezultat avizare Consiliul FADD - conf. univ. dr. Octavian Simion

Proces verbal rezultat avizare Consiliul FADD - lect. univ. dr. Dănuț Alban

 

Listă candidați la funcția de decan al Facultății de Arte Decorative și Design:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat concurs decan FAP

ANUNȚ privind concursul pentru funcția de decan

Proces Verbal privind rezultatul avizării în Consiliul FAP - candidat conf.univ.dr. Alice-Andreea Iliescu

Proces Verbal privind rezultatul avizării în Consiliul FAP - candidat conf.univ.dr. Florin-Lucian Marin

Proces Verbal privind rezultatul avizării în Consiliului FADD - candidat lect.univ.dr. Dănuț-Ionel Alban

 

Listă candidați la funcția de decan al Facultății de Arte Plastice, respectiv al Facultății de Arte Decorative și Design:

 

ANUNȚ privind desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor de decan din cadrul facultăților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

Metodologie de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea decanilor în cadrul UAD Cluj-Napoca

ALEGERI MANDAT 2024-2029

Metodologie proprie referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul UAD Cluj-Napoca

Calendar alegeri mandat 2024-2029

Listă nominală cuprinzând cadrele didactice titulare cu drept de vot, mandat 2024-2029

Cerere candidatură

 

ALEGERI MANDAT 2020-2024

"Metodologie proprie pentru alegerea organelor şi organismelor de conducere din cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca" și "Metodologie de alegeri a studenţilor reprezentanţi în forurile decizionale", cu anexa cotelor de reprezentare pentru cadre didactice și studenți.

Mai multe informații despre alegerile interne în funcție de for de decizie / funcție de conducere se găsesc în capitolele:

 

Calendar alegeri Consiliul departamentului Grafică - loc vacant

Calendar alegeri Comisii ale Senatului - locuri vacante

Calendar alegeri Consiliu FAP - loc vacant

Calendar alegeri directori departament - locuri vacante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------