Despre noi

Alegeri interne

Principiile după care se organizează alegerile interne în cadrul UAD sunt enunțate în Carta universității, acestea fiind conforme legislației în vigoare.

Procesele și mecanismele alegerilor interne sunt prezentate în documentele:
"Metodologie proprie pentru alegerea organelor şi organismelor de conducere din cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca" și "Metodologie de alegeri a studenţilor reprezentanţi în forurile decizionale", cu anexa cotelor de reprezentare pentru cadre didactice și studenți.

Mai multe informații despre alegerile interne în funcție de for de decizie / funcție de conducere se găsesc în capitolele:

 

Calendar alegeri Consiliul departamentului Grafică - loc vacant

Calendar alegeri Comisii ale Senatului - locuri vacante

Calendar alegeri Consiliu FAP - loc vacant

Calendar alegeri directori departament - locuri vacante

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat alegeri rector

Rezultate alegeri rector - turul I

Rezultat alegeri ordonator de credite din rândul prorectorilor