Admitere

Admitere

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca organizează anual concurs de admitere la programele de studii universitare (ciclurile de studii: licență, masterat și doctorat) pe care le oferă.  

Ciclul I - Studii universitare de licenţă

La Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, durata studiilor universitare de licenţă este de 3 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Prin facultățile și departamentele sale, UAD oferă 10 programe de studii universitare de licență, prezentate la secțiunea Programe de studii.

Ciclul II - Studii universitare de masterat

În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, studiile universitare de masterat au o durată de 2 ani şi corespund unui număr minim de 120 de credite de studii transferabile. Prin facultățile și departamentele sale, UAD oferă 9 programe de studii universitare de masterat, prezentate la secțiunea Programe de studii.

Ciclul III - Studii universitare de doctorat

Universitatea de Artă şi Design este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). Şcoala doctorală din cadrul Universităţii de Artă şi Design este acreditată şi organizează studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale. Prin școala doctorală, UAD oferă 1 program de studii universitare de doctorat ce se desfăşoară sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.