Studenți

Taxe

Taxe an universitar 2024-2025

 

Date bancare

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Cod fiscal: 4288098

Cont IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Trezoreria Cluj-Napoca

Cod BIC: TREZROBU

Observație

În cazul plăților prin virament, este necesar ca la detalii să se specifice numele persoanei pentru care se plătește taxa, anul de studiu, programul de studii și departamentul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamentele de taxe practicate de UAD, precum și valoarea acestora se găsesc în următoarele documente:

Taxe an universitar 2023-2024

Tranșe taxă școlarizare an universitar 2023-2024

 

Plata taxelor se poate efectua:

A. Casierie (Blvd. 21 decembrie 1989 Nr. 90)

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

 

B. în contul IBAN al UAD:

La orice bancă la care deţineti un cont, puteţi realiza un virament bancar către contul UAD, la care se adaugă comisionul aferent transferului, perceput de către bancă sau la un oficiu al Poştei Române, prin mandat poştal.

Se specifică în ordinul de plată:

- Contul în care se realizează virarea banilor: RO35TREZ21620F330500XXXX

- Titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

- C.U.I. - 4288098 ;

- Banca în care se face viramentul - Trezorerie.

Se va specifica numele, prenumele, anul de studiu și specializarea studentului.

 

Atenție la termenele limită de plata a tranșelor pentru taxele de școlarizare (studenții înmatriculați în regim cu taxă și cei care urmează modulul psihopedagogic nivel II)!

 

2022 - 2023

Plata taxelor pentru credite restante

Studenții aflați în situaţia de a recupera credite restante din anii de studii anteriori au obligaţia de a achita taxele aferente creditelor restante până la data de 18.10.2022, pentru creditele asociate primului semestru, respectiv până la data de 07.03.2023, pentru creditele asociate celui de al doilea semestru. În cazul în care taxele aferente creditelor restante nu sunt achitate până la expirarea termenelor de plată, stabilite conform contractului de studii, studenții au dreptul de a achita taxele respective până în ultima zi de activitate didactică, aplicându-se însă, o taxă suplimentară la valoarea debitului restant, după cum urmează:

Semestrul I

- taxă suplimentară în valoare de 10% până în data de 18 noiembrie 2022, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 20% până în data de 19 decembrie 2022, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 30% până în data de 18 ianuarie 2023;

Semestrul II

- taxă suplimentară în valoare de 10% până în data de 07 aprilie 2023, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 20% până în data de 08 mai 2023, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoarea de 30% până în data de 08 iunie 2023, inclusiv.

Neachitarea taxelor aferente creditelor restante până la termenele mai sus menţionate duce la pierderea dreptului studentului de a fi evaluat la disciplinele recontractate şi, pe cale de consecinţă, la exmatricularea studentului la finalul anului universitar, prin decizie emisă de rectorul Universităţii.