Internațional

Proiecte internaționale

UAD inițiază și participă la proiecte educaționale, de cercetare sau culturale finanțate fie prin programe europe / comunitare, fie prin programele guvernamentale ale altor state – precum programul Fulbright al Guvernului american – sau în parteneriate cu varii instituții și organizații de pe continente precum Africa, America, Asia sau Australia.

În cadrul programelor inițiate și finanțate de Comunitatea Europeană, UAD a participat la proiecte de tip Cultura 2007 – 2013, precum proiectele FABREC – Fabrique culturelle europeene sau ActDemoc[k]racy, și urmărește inițierea și implicarea în proiecte finanțate de programe de tip Europa Creativă 2014 – 2020, programe operaționale etc.

În cadrul programelor operaționale, UAD a participat, până la acest moment, la proiecte precum
Studiul naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior (proiect implementat de UEFISCDI-CNFIS şi finanţat din Fondul Social European)
sau
Proiectul Performanţă în Cercetare, Performanţă în Calitatea Predării, Diversitate şi Inovaţie în cadrul universităţilor româneşti (proiect implementat de UEFISCDI, în parteneriat cu EUA şi finanţat prin POSDRU).

Proiectele internaționale inițiate de către UAD sau realizate în parteneriat cu alte instituții sunt gestionate la nivelul CRPIPCC.

Contact:
Coordonator relaţii internaţionale - Loredana GHEORGHIU
Tel: +40-264-595.021, Fax: +40-264-592.890
E-mail: relint@uad.ro

Relaţii publice

Dr. Gabriela ROSTAȘ

E-mail: gabriela.rostas@uad.ro

Loredana GHEORGHIU

E-mail: public@uad.ro

Tel: +40-264-595.021, Fax: +40-264-592.890