Internațional

Mobilități personal didactic și auxiliar                    

Mobilitatea personalului poate consta în perioade de predare (această activitate permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate) și în perioade de formare (această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic din instituţiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă / formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilităţile de personal din cadrul programului Erasmus+, Actiunea cheie1, vizează: 

  • introducerea în programele de studii a noi cursuri și/sau actualizarea celor existente;
  • promovarea schimbului de experienţă în ceea ce privește metodologia de predare / organizare a procesului administrativ;
  • crearea de material didactic nou; consolidarea cooperării între universităţi atât din punct de vedere al mobilităţilor, cât și al dezvoltării curriculei;
  • dezvoltarea competenţelor lingvistice a beneficiarilor mobilităţilor.

Documente de referință

Material informativ pentru personal UAD Erasmus+