Noutăți

15.03.2023
Competență lingvistică - limba engleză

Anunț

17.02.2023
Anunț contestații note semestrul I

Pentru ca facultățile să poată acorda bursele pentru semestrul al 2-lea, studenţii sunt rugaţi să îşi verifice pagina personală și să trimită eventualele contestații privind notele obținute în semestrul 1 pe adresele de e-mail ale facultăților sau la registratura UAD, până vineri 24.02.2023. După această dată contestațiile nu vor fi luate în considerare la calculul mediei finale.

 Facultatea de Arte Plastice: fap-secretariat@uad.ro (studii nivel licență)

 Facultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro (studii nivel licență  și studii nivel master FAP+FADD)

30.01.2023
Expoziții de semestru - program de vizitare

Departamentul Pictură

Pavilionul din Parcul Central

V: 3 februarie 2023

L-V: 6 – 17 februarie 2023

Orele 09:00 – 16:00

 

Specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

Bd. 21 decembrie 1989 nr. 90

L-V: 1 – 17 februarie 2023

Orele 09:00 – 16:00

 

Departamentul Sculptură

Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19

L-V: 1 – 20 februarie 2023

Orele 09:00 – 16:00

 

Departamentul Grafică

Pța. Unirii nr. 31, et. 1 și 2

L-D: 3 – 17 februarie 2023

Orele: 09.00 – 16.00

 

Departamentul Conservare-Restaurare (* doar pentru circuit închis, vizite ale studenților și cadrelor didactice UAD Cluj-Napoca)

Str. A. Vaida Voevod nr. 6

L-V: 2 – 17 februarie 2023

Orele: 09.00 – 16.00

 

Departamentul Foto-Video

Str. Observator nr. 5, Bloc OS3, parter, intrarea din spate

L-V: 6 – 17 februarie 2023

Orele: 10.00 – 13.00

 

Departamentul Ceramică

Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19

L-V: 7 – 17 februarie 2023

Orele 09.00 – 15.00

 

Departament Arte textile-Design textil

Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19

L-V: 30 ianuarie – 19 februarie 2023

Orele: 09.00 – 16.00

 

Departament Modă-Design vestimentar

Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19

L-V: 7 – 17 februarie 2023

Orele: 09.00 – 15.00

 

Departamentul Design

Str. Roosevelt nr. 8

L-V: 30 ianuarie – 17 februarie 2023

Orele: 09.00 – 15.00

 

16.01.2023
Burse sociale, medicale și de performanță, semestrul II

Anunț

29.11.2022
Repartizare burse 2022-2023

Burse pentru anul universitar 2022 - 2023

  • nivel licență: Facultatea de Arte Plastice semestrul I  
  • nivel licențăFacultatea de Arte Decorative și Design   semestrul I  

  • nivel master: Facultatea de Arte Plastice semestrul I  
  • nivel master: Facultatea de Arte Decorative și Design semestrul I  |

 

Contestațiile se pot depune până în data de luni, 05.12.2022, ora 14:00 - la următoarele adrese de email:
- Nivel licență Facultatea de Arte Plastice: fap-secretariat@uad.ro
- Nivel licență Facultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro
- Nivel master Facultatea de Arte Plastice: fadd@uad.ro
- Nivel master Facultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro

La Registratura UAD contestațiile în format fizic se depun doar în data 05.12.2022, între orele 12-14.00.

 

Bursierii vor trimite codul IBAN al contului personal în lei (document emis de bancă) până în data de 05.12.2022 - prin email la adresele de facultate așa cum au fost prezentate mai sus.
Atenție! Întârzierile în trimiterea extraselor de cont / IBAN-ului va atrage întârzieri în procesul de distribuție a burselor pentru toți beneficiarii.

01.11.2022
1 noiembrie - fără program cu publicul la secretariat

Din motive obiective, marți - 1 noiembrie 2022, secretariatul UAD Cluj-Napoca nu va avea program cu publicul.

Mulțumim pentru înțelegere.

31.10.2022
29.10.2022
21.10.2022
Anunț important discipline opționale!

Data limită de modificare / schimbare a disciplinelor opționale este 3 noiembrie 2022. În acest sens, transmiterea unei astfel de solicitări se face în scris pe adresele de email ale facultăților de care aparițineti:

FAP - fap-secretariat@uad.ro

FADD - fadd@uad.ro

13.10.2022
Apel la contribuții. Cercetări actuale în formele și mediile expresive. Teorii și practici artistice

Conferința Națională a doctoranzilor în arte vizuale, istoria și teoria artei
UAD Cluj-Napoca, 19-20.11.2022, 
Casa Matei

05.11.2022 dată limită de trimitere a propunerilor
08.11.2022 informarea participanților
19-20.11.2022 desfășurarea lucrărilor conferinței
Contact pentru transmiterea propunerilor: conferinta.doctoranzilor@uad.ro
Persoana de contact: lect dr. Lorin Ghiman (lorin.ghiman@uad.ro)

Cercetările artistice actuale răspund provocărilor din domeniile artei, acoperind o paletă diversă de probleme atât de natură teoretică, cât şi practică. Ele privesc impactul noilor tehnologii, materiale, discursuri şi expresii artistice, în relaţie cu societatea, politica, piaţa şi alte contexte care influenţează, dirijează şi constrâng demersul şi mediul artistic ca atare.


Indiferent dacă cercetarea este de natură istorică, discursivă, ideologică sau din alte perspective, ea este deschisă către caracterul multidisplinar, multicultural şi multimedia care însoţeşte obiectul şi expresia artistică. La fel de complexe sunt şi subiectele de discuţie şi analiză care privesc latura ideatică sau conceptuală a artei în relaţie cu cea practică şi activă a ei.


Conferinţa națională a doctoranzilor Cercetări actuale în formele şi mediile expresive. Teorii şi practici artistice îşi propune să ofere spațiu pentru prezentarea şi discutarea rezultatelor investigaţiilor diverse din domeniul artistic în vederea chestionării, aprofundării şi documentării cercetărilor actuale în domeniu.

În acest sens, propunem următoarele teme de cercetare pentru lucrări şi expozeuri individuale sau colaborative, fără ca ele să constituie o listă exhaustivă:
 Arta ca mediu expresiv şi hermeneutic
 Identitatea culturală şi expresia artistică
 Creaţia artistică în context multidisciplinar, multicultural, multimedia
 Domeniile artei, noile tehnologii, materiale, discursuri şi expresii artistice
 Artă şi activism: arta în relaţie cu socialul, politica, piaţa etc.
 Teorie şi practică în artă şi design
 Terapie prin artă şi pedagogie artistică
 Performativitate şi experiment
 Corporalitate şi expresie
 Cercetări de istoria și istoriografia artei


Propunerile de intervenții vor include titlul, 5 cuvinte-cheie, un rezumat de cel mult 200 de cuvinte și o scurtă prezentare a autorilor (domeniu de doctorat, tema lucrării de doctorat, coordonator), trimise la adresa
conferinta.doctoranzilor@uad.ro, până la 05.11.2022. Autorii vor fi anunțați de acceptarea sau respingerea
propunerilor lor până în data de 08.11.2022. Conferința va avea loc in situ la Cluj, în 19-20.11.2022; UAD pune la dispoziția participanților un număr limitat de locuri de cazare. Organizarea unei sesiuni de lucru în format videoconferință e posibilă. (Vă rugăm să specificați explicit în emailul de aplicație opțiunea pentru cazare sau formatul online).


Organizatorii își propun să publice o selecție a lucrărilor prezentate într-un volum colectiv sau o revistă de specialitate. Detalii vor fi comunicate ulterior.

1