Noutăți

25.01.2022
Concurs "Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan – Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca"

Cum se aplică la “Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan”?

 

Iată ce spune Ștefan Ungureanu, artistul care a fost desemnat căștigătorul marelui premiu al primei ediții a concursului “Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan” desfășurat în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte din București în anul 2016.

 

https://www.facebook.com/uadcluj/videos/255839176684788 

Lansăm astfel o nouă invitație pentru studenții și absolvenții UAD Cluj-Napoca de a se înscrie în consurs până pe 28 Februarie 2022.

 

Regulamentul poate fi consultat aici: https://www.crama-oprisor.ro/regulament.pdf

 

Materialele au fost realizate în parteneriat cu Modernism.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan”, ed. a II-a realizată în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Manifestarea reprezintă unul dintre cele mai importante concursuri de artă din România dedicat tinerilor artiști.
Vă oferim o scurtă prezentare și lansăm o nouă invitație studenților și absolvenților UAD Cluj-Napoca de a se înscrie în concurs până pe 28 februarie 2022.

 

https://www.facebook.com/uadcluj/videos/472796944511301  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concursul, unul dintre cele mai importante inițiative private culturale contemporane, se lansează azi.

“Premiile Crama Oprișor pentru Desen Contemporan” se adresează studenților și absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. “Școala de la Cluj” a marcat de-a lungul timpului viziunea și mijloacele expresive ale artei românești, fiind una dintre cele mai originale resurse de desen.

Regulamentul concursului poate fi consultat la adresa: https://crama-oprisor.ro/regulament.pdf

 

Comunicat de presă

24.11.2021
Burse semestrul I 2021-2022

Listele cu bursierii semestrului I, 2021-2022 au fost publicate aici - https://uad.ro/studenti/burse/

Contestațiile referitoare la burse se pot depune, online, pe următoarele adrese de email: Facultatea de Arte Plastice - fap-secretariat@uad.ro și Facultatea de Arte Decorative și Design - fadd@uad.ro, doar până mâine 25 noiembrie 2021, ora 11.

În ceea ce privește extrasele de cont, toți studenții anilor I licență și master trebuie să trimită pe adresele de email menționate mai sus extrase de cont în vederea efectuării plății burselor.

Studenții din anii II și III licență și anul II master, care au fost beneficiari de burse și pe parcursul anului universitar 2020-2021, nu trebuie să trimită extrase de cont.

 

Secretariat FAP și FADD

 

12.11.2021
Secretariat UAD Cluj-Napoca - modificare program relații cu publicul

În atenția studenților UAD Cluj-Napoca și a tuturor celor interesați în a obține informații de la secretariatele FAP, FADD, DSPP și Școala Doctorală

 

Începând cu data de 12 noiembrie 2021, programul de relații cu publicul se modifică după cum urmează:

L-J: 12 - 14

Vineri nu există program de relații cu publicul.

26.10.2021
Anunț privind contractele de studii

În atenția studenților înscriși la nivel licență și master

Având în vedere că au fost găsite cazuri de inadvertențe între contractul de studii (cu discipline obligatorii, opționale și facultative) preluat de pe site-ul UAD și cel semnat de student:

 

  • Contractele existente pe pagina personală vor fi considerate acceptul studentului pentru disciplinele contractate – nu se vor mai face modificări. Contractele se vor lista la secretariat și se vor trimite pentru a fi semnate de student în cel mai scurt timp posibil.

 

 DECANATUL

06.10.2021
Anunț credite restante

Plata creditelor restante recontractate se amână până la data de 25 octombrie 2021.

Secretariatul

 

06.10.2021
Anunț referitor la contractul de studii

!!!!!!! Atenție - pentru studenții care nu au reușit să salveze și să printeze contractele de studii, ori au identificat greșeli / contractul necesită modificări

 

Studenții care nu și-au salvat contractul de studii pe pagina personală, având ca și consecință imposibilitate imprimării acestuia, sunt rugați de urgență să transmită pe adresele de e-mail ale facultăților de care aparțin (fap-secretariat@uad.ro sau fadd@uad.ro) disciplinele opționale și facultative (inclusiv modulul psihopedagogic) pe care doresc să le contracteze. Ulterior transmiterii acestor informații, vă rugăm să consultați pagina personală (studenti.uad.ro, apoi introducere CNP) pentru a vedea dacă acest contract este completat conform solicitării transmise. În cazul în care opțiunile sunt afișate corect, vă puteți prezenta la secretariatul facultății pentru semnarea contractului de studii.

În cazul în care există anumite omisiuni, vă rugăm să retransmiteți un mail pentru eventualele corecturi.

Data limită de transmitere a datelor prin e-mail este 11.10.2021.

 

!Atenție! paginile personale se actualizează după ora 22:00 a fiecărei zile.

05.10.2021
Anunț burse sociale și medicale

ANUNȚ

Perioada de depunere a documentelor pentru burse sociale / medicale / performanță în semestrul I, anul universitar 2021/2022

27 septembrie  -  05 noiembrie 2021

Studenții care solicită bursă socială / medicală vor depune/transmite, fie la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31, fie prin serviciile poștale, o cerere conform modelului existent pe site-ul universității (http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020%20Anexe.pdf ) însoțită de un dosar plic care să cuprindă documentele care se regăsesc la pag.10, anexa 1 a Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii licență și master. Acesta îl regăsiți la link-ul http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020.pdf . Documentele specificate în această anexă trebuie depuse în original. Documentele care nu pot fi lăsate în original la dosar (ex. cupoane de pensie), vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Compartimentului Secretariat și înapoiate studenților la cerere. Pe coperta dosarului se va preciza și se va certifica prin semnătura studentului numărul de file cuprinse în dosar.

Documentele care justifică venitul fiecărui membru al familiei, trebuie să cuprindă perioada de referință: iulie, august, septembrie 2021. Orice venit (veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, contract închiriere, venituri din tranzacții imobiliare, orice alt venit care apare pe adeverința ANAF, exclus venituri obținute din jocuri de noroc) cuprins în adeverința emisă de ANAF trebuie justificat prin adeverințe/documente.

Pentru obținerea bursei sociale, venitul net pe membru al familiei nu poate depăși 1386 lei.

Pentru bursele sociale medicale certificatul de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile legale trebuie să fie emis cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului sau să aibă certificate valabilitatea.

DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

 

Dosarele pentru bursă de performanță se vor depune în aceiași perioadă (vezi art. 17 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii de licență și de masterat).

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site-ul universității la link-ul http://www.uad.ro/contact/ info studenți

22.09.2021
Planuri de măsuri pentru desfășurarea activității didactice în semestrul I, an universitar 2021 - 2022

Departament Pictură (inclusiv programul de studii Pedagogia Artelor Plastice și Decorative)

Departament Sculptură

Departament Grafică (inclusiv programul de studii Bandă desenată și desen animat)

Departament Foto-Video

Departament Conservare-Restaurare

Departament Ceramică-Sticlă-Metal

Departament Arte Textile-Design Textil

Departament Modă-Design Vestimentar

Departament Design

Departament Discipline Teoretice (inclusiv programele de studii ITA și PCC)

DSPP (Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic)

22.09.2021
Deschiderea noului an universitar. Calendarul întâlnirilor cu studenții / departamente

Departament Pictură

Specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

Departament Sculptură

Departament Grafică

Departament Foto-Video

Departament Conservare-Restaurare

Departament Ceramică-Sticlă-Metal

Departament Arte Textile-Design Textil

Departament Modă-Design Vestimentar

Departament Design

Departament Discipline Teoretice

1