Admitere

Admitere Masterat

 

Admitere sesiunea iulie 2024

Informații generale:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informații generale:

         Programarea confirmării locurilor, sesiunea septembrie 2023

          Rezultate concurs admitere master, sesiunea septembrie 2023

          Anunț contestații, sesiunea septembrie 2023   

          Situația înscrierilor la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2023

          Listă cuprinzând candidații înscriși la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea septembrie 2023

          Programarea probei unice la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea septembrie 2023

         

 

LISTE FINALE CUPRINZÂND CANDIDAȚII ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI

CONFIRMAREA LOCURILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE SE VA FACE LA SECRETARIATUL UNIVERSITĂȚII SITUAT ÎN PIAȚA UNIRII nr. 31, după cum urmează:

REZULTAT CONCURS ADMITERE MASTER

Listă cuprinzând candidații care se pot prezenta la proba  - Interviu pe baza proiectului personal de cercetare și a portofoliului de lucrări personale 

Situația înscrierilor la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2023

Listă cuprinzând candidații înscriși la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2023

Programarea probei unice la concursul de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2023

Link platforma online de înscriere la admitere (pasul 4 din ghid): www.admitere.uad.ro


  
Ghid admitere master - pași înscriere (click) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Plata taxei de înscriere la admitere, a confirmării locului sau plata taxei de școlarizare se poate face prin virament bancar sau prin mandat poștal (Poșta Română) în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX; titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; CUI 4288098; Trezoreria Cluj-Napoca. Din motive tehnice, vă rugăm să nu efectuați plata taxelor prin aplicația Revolut.

Pe ordinul de plată / mandatul poștal se va specifica numele și prenumele candidatului, specializarea la care se înscrie, CNP-ul.

 

Adresă de e-mail de contact în perioada concursului de admitere: admitere@uad.ro