Admitere

Admitere Licență


Pentru a consulta informații despre candidații care se pot prezenta la concursul de admitere, rezultate și alte comunicări aferente sesiunii iulie 2022, accesați pagina Sesiunea de admitere în curs.  

 

Informații importante:

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2022

Calendar admitere

Conținut portofoliu de specialitate (pentru proba "Interviu pe baza Portofoliului de specialitate")

Numărul de locuri disponibile

 

Adresă de e-mail de contact în perioada concursului de admitere: admitere@uad.ro

 

În sesiunea iulie 2022, înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență (durata studiilor 3 ani) se vor realiza on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate.

 

Plata taxei de înscriere la admitere, a confirmării locului sau plata taxei de școlarizare se poate face prin virament bancar sau prin mandat poștal (Poșta Română) în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX; titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; CUI 4288098; Trezoreria Cluj-Napoca.

Pe ordinul de plată / mandatul poștal se va specifica numele și prenumele candidatului, specializarea la care se înscrie, CNP-ul.

 

Ghid admitere licență - sesiunea iulie 2022 (pași de urmat pentru înscriere)