Despre noi

Cercetare și creație artistică

Principii generale

În acord cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, crearea unei culturi a cercetării în artă și design, precum și dezvoltarea de practici autentice de creație artistică constituie o preocupare majoră. Consecutiv, activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul UAD combină reflecția cu acțiunea, teoria cu practica, urmând trei linii de forță:

1) cercetarea despre artă (research about art and design) care constă în investigarea / reflecția asupra artei prin utilizarea teoriilor și metodelor specifice științelor socio-umane precum istoria artei, estetica, sociologia artei, științele economice etc.; 

2) cercetarea prin artă (research through art and design) ce se referă la reflecția artistului / designer-ului asupra materialelor cu care operează, la experimentele și activitățile pe care acesta le realizează în cadrul procesului artistic; de asemenea, acest tip de cercetare se preocupă de aspectele metodologice ale formării inteligenței vizuale și este parte integrantă a procesului de predare-învățare în domeniul artistic;

3) cercetarea pentru artă (research for art and design) ce se caracterizează, conform lui Christopher Frayling (1993), prin faptul că procesul de gândire (temă – ipoteză – metodă – rezultate) este parte a produsului artistic al cărui scop nu este comunicarea verbală a cunoașterii, ci comunicarea vizuală, iconică sau imagistică.

Viziunea detaliată asupra cercetării și creației artistice a UAD este disponibilă în documentul Strategia și politica de cercetare (click pentru a deschide), parte integrantă a planului strategic 2020-2024. Strategia privind egalitatea de gen completează Strategia și politica de cercetare a universității.

 Mod de organizare și funcționare

Activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul UAD se desfășoară conform planurilor de cercetare asumate de fiecare departament în parte și este coordonată, la nivel de facultate, de către prodecan. La nivel de universitate, activitatea de cercetare este coordonată de prorectorul responsabil cu cercetare și creația artistică, prin intermediul Centrului de Excelență în Creația Artistică, aflat în subordinea acestuia. În baza rapoartelor întocmite de către prodecani la nivelul fiecărei facultăți, prorectorul de profil întocmește anual un raport al activității de cercetare din cadrul UAD. Raportul întocmit de prorector este analizat de Comisia pentru cercetare științifică și creație artistică a Senatului UAD ale cărei rezoluții sunt implementate de departamente, sub coordonarea prodecanilor și a prorectorului de profil, în anul universitar următor.

Proiecte de cercetare și creație artistică

Proiectele de cercetare prin și pentru artă realizate de cadrele didactice din cadrul UAD și prezentate sub formă de expoziții / workshop-uri / evenimente artistice sunt extrem de numeroase, o listă exhaustivă a acestora fiind imposibil de întocmit. Chiar dacă nu iau forma „clasică” a proiectelor de cercetare științifică, aceste proiecte presupun un proces de reflecție similar celui științific, calitatea lor putând fi măsurată prin indicatori specifici domeniului: număr de cronici / recenzii, număr de vizitatori, calitatea muzeului / centrului de artă / galeriei ce găzduiește expoziția etc.

Proiectele de cercetare despre artă sunt realizate, de regulă, de cadrele didactice ce compun Departamentul de Discipline teoretice – istorici și teoreticieni ai artei – cărora li se alătură, în demersul de reflecție asupra artei, artiștii înșiși, cadre didactice ale celorlalte departamente din cadrul UAD. Rezultatele unor astfel de proiecte constau în cărți de autor sau articole / studii publicate în reviste indexate / recunoscute în domeniu sau în volume colective.

Un loc aparte în istoricul activității de cercetare din cadrul UAD îl au proiectele din domeniul conservării-restaurării, dintre care menționăm:

- Proiectul „Evaluarea multidisciplinară a ușilor împărătești din bisericile de sec. XV - XIX în vederea conservării și restaurării prin metode clasice și digitale pentru asigurarea viabilității comunitare” (2013-2016), realizat în cadrul programului Parteneriate în domenii prioritare, în parteneriat cu UBB Cluj-Napoca, UT Cluj-Napoca, Inst. Național de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii izotopice și moleculare București și SC Danart SRL București (director de proiect UAD: prof. univ. dr. Radu Moraru; cercetători UAD: prof. univ. dr. Daniel Pop, lect. univ. dr. Adrian Rauca, lect. univ. dr. Anca Pintilie, ing. Oana Gui, drd. Mara Gui)

- Proiectul „Laborator mobil pentru investigarea ‘in situ’ a operelor de artă din patrimoniul cultural românesc” (2008-2011), realizat în cadrul programului Capacităţi Modulul I, COMPETITIA 2008 (Director de proiect: prof. univ. dr. Ioan Petrescu, cercetători: prof. univ. dr. Radu Solovăstru, prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, lect. univ. drd. Theo Mureșan, lect. univ. drd. Daniel Pop, lect. univ. drd. Doina Ienei);

- Proiectul „Identificarea si tratamentul efectului agentilor poluanti asupra componentelor artistice ale cladirilor istorice” (2006-2008), realizat în cadrul programului CEEX, în parteneriat cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electronica (director de proiect UAD: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu; cercetători UAD: prof. univ. dr. Radu Moraru, lect. univ. drd. Theo Mureșan, lect. univ. drd. Bogdan Iacob, asist. univ. drd. Mara Rațiu, asist. univ. drd. Anamaria Tătaru);

- Proiectul „Cyber-Muzeu al Universitatilor de Arta din Romania. E-MART” (2005-2008), realizat în cadrul programului CEEX, în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” Bucuresti sau Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electronica (director de proiect UAD: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu; cercetători UAD: lect. univ. drd. Theo Mureșan, lect. univ. drd. Bogdan Iacob, asist. univ. drd. Mara Rațiu, asist. univ. drd. Anamaria Tătaru).

Contact:

Conf. univ. dr. Andrei Budescu, Prorector responsabil cu cercetarea artistică și științifică  
Tel: 0264-591.577; Fax: 0264-592890
E-mail: andrei.budescu@uad.ro