Structura

Structura

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca include două facultăţi – Facultatea de Arte Plastice şi Facultatea de Arte Decorative şi Design – şi operează în concordanţă cu principiile Declaraţiei de la Bologna, dezvoltând un proces educaţional divizat în trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat.

Facultatea de Arte Plastice cuprinde 5 departamente care oferă 5 programe de licenţă şi 5 programe de masterat. Departamentele din cadrul acestei facultăți sunt: 

Pictură
Sculptură
Grafică
Foto-video

Conservare-restaurare 

Facultatea de Arte Decorative şi Design cuprinde 5 departamente care oferă 5 programe de licenţă şi 4 programe de masterat. Departamentele din cadrul acestei facultăți sunt: 

Ceramică
Arte textile-design textil
Modă-design vestimentar
Design
Departamentul de Discipline teoretice

Alte structuri academice în cadrul UAD sunt: Şcoala doctorală care oferă un program de doctorat și Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (DSPP) care oferă un program de studii psihopedagogice pentru domeniul artelor plastice și decorative, precum și un program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.  

Structurile academice (facultăți, departamente, școală doctorală, DSPP) sunt sprijinite, în îndeplinirea misiunilor lor, de direcțiile, birourile și compartimentele administrative ce compun Administrația din cadrul UAD.