Structura

Facultatea de Arte Plastice

Facultatea de Arte Plastice include 5 departamente și se ghidează în activitate după Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Consiliul facultății - forul de conducere al acestei structuri academice - își desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Hotărârile consiliului facultății sunt implementate de decan, prodecan și directorii de departamente.

Componență Consiliul Facultății de Arte Plastice

Decan - Conf. univ. dr. Eugen SAVINESCU
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

E-mail: eugen.savinescu@uad.ro

 

Prodecan - Prof. univ. dr. Florin ȘTEFAN
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

E-mail: florin.stefan@uad.ro

Departamente
Departamentul Pictură
Departamentul Sculptură
Departamentul Grafică
Departamentul Foto-video
Departamentul Conservare-restaurare