Structura

Posturi didactice vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante să află în sarcina departamentelor cu sprijinul Secretariatului universității și a Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți o serie de informații legate de procesul de ocupare a posturilor didactice vacante.

 

Informații post lector, poziția 10, Departamentul Designdisciplinele: Perspectivă și desen geometric; Tehnici de reprezentare; Procesare computerizată 2D; Modelare 3D computer; Elaborarea lucrării de diplomă; Explorări avansate în design.

Rezultat concurs

Componența comisiei de concurs

Bădescu Sonia - CV, Fișă îndeplinire standarde, Listă lucrări

 

  ------------------------------------------------------------------------

Rezultat concurs profesor

Rezultat concurs conferențiar și lector

Iacob Bogdan - CV, Fișă îndeplinire standarde

Lorin Ghiman - CV, Fișă îndeplinire standarde

Duma Iuliu - CV, Fișă îndeplinire standarde

 

Informații post profesor, poziția 2 Dep. Discipline Teoretice

Informații post conferențiar, poziția 8 Dep. Discipline Teoretic

Informații post lector, poziția 6 Dep. Design

Anunț concurs director CSUD UAD 

--------------------------

Rezultat concursuri 2 februarie 2023

Rezultat concursuri 1 februarie 2023

Rezultat concursuri 31 ianuarie 2023

Rezultat concursuri 30 ianuarie 2023

 Decizie privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, semestrul 1, 2023

----------------------------------------------------------------------------

Barna Renata - CV, Fișă îndeplinire standarde

Ghiman Adrian - CV, Fișă îndeplinire standarde

Lăpușan Cristian - CV, Fișă îndeplinire standarde

Nicula Alin - CV, Fișă îndeplinire standarde

Oțet Diana - CV, Fișă îndeplinire standarde

Pop Tereza - CV, Fișă îndeplinire standarde

Popescu Daniel - CV, Fișă îndeplinire standarde

Roșca Axenia - CV, Fișă îndeplinire standarde

Sdrobiș Constantin - CV, Fișă îndeplinire standarde

Tămaș Dan - CV, Fișă îndeplinire standarde

Zaharia Anca - CV, Fișă îndeplinire standarde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 4, DSPP 

Temă și bibliografie probă practică

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 18. Departamentul Pictură

------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 16, Departamentul Grafică

Temă și bibliografie probă practică

------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 15, Departamentul Grafică

Temă și bibliografie probă practică

------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 15, Departamentul Discipline teoretice

Temă și bibliografie probă practică

-------------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 11, Departamentul Sculptură

Temă și bibliografie probă practică

-------------------------------------------------------------------------------------

Informații post lector, poziția 6, Departamentul Modă-Design vestimentar

Temă și bibliografie probă practică

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat concurs

Temă și bibliografie probă practică

Informații post lector, poziția 4, Departamentul Arte textile-design textil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatii post lector, poziția 16, Departamentul Discipline teoretice

Temă și probă practică

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informații post asistent, poziția 14, Departamentul Foto-Video

Temă și bibliografie probă practică

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informații post asistent, poziția 10, Departamentul Design

Temă și bibliografie probă practică

----------------------------------------------------------------------------------------

Rezultate concursuri post asistent perioadă determinată

Temă proba practică post asistent poziția 15, perioadă determinată, Departamentul Foto-Video

Tematică și bibliografie post asistent poziția 15, perioadă determinată, Departamentul Foto-Video

Temă probă practică post asistent poziția 11, perioadă determinată, Departamentul Design

Tematică și bibliografie post asistent poziția 11, perioadă determinată, Departamentul Design

Temă probă practică, post asistent poziția 21, perioadă determinată, Departamentul Grafică

Tematică  post asistent poziția 21, perioadă determinată, Departamentul Grafică

Anunț concurs posturi de asistent universitar pe perioadă determinată

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunțuri

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice care fac subiectul anunțurilor de mai jos vor avea loc fie la sediile departamentelor UAD, fie online, în funcție de situația epidemiologică de la data susținerii concursului.

 

Informații post 7 asistent Departamentul Modă-Design vestimentar

Temă probă practică post poziția 7

Rezultat concurs

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informații post poziția 19 asistent DDT

Teme și bibliografie

Temă probă post poziția 19

Rezultat concurs

-----------------------------------------------------------------------------------

Informații post poziția 5 profesor Pictură

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 4 conferențiar Sculptură

Informații post poziția 3 conferențiar Arte textile-Design textil

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 9 conferențiar Foto-Video

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 13 lector Discipline teoretice

Tematică proba practică

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 5 lector Design

Tematică proba practică

Rezultat concurs

 

Anunț concurs post asistent, perioadă determinată

Tematică  concurs post asistent modă-design vestimentar, tematică proba practică

Tematică concurs post asistent modă-design vestimentar, tematică proba scrisă

Rezultat concurs

 

Tematică concurs post asistent design, tematică probă practică

Rezultat concurs

 

Tematică concurs post asistent ceramica

Rezultat concurs

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informații post poziția 21 asistent Grafică

Tematica si bibliografie propusă proba practică

Temă concurs

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 16 lector Grafică

Tematica si bibliografie proba practica

Rezultat concurs poziție 16, lector, Grafică

 

Informații post poziția 7 conferențiar Foto-Video

Informații post poziția 8 conferențiar Foto-Video

Rezultat concurs conferențiar Foto-Video

 

Informații post poziția 4 conferențiar Design

Rezultat concurs poziția 4 conferențiar Design

 

Informații post poziția 8 conferențiar grafică

Rezultat concurs post poziția 8, conferențiar Grafică

 

Asistent universitar, post vacant, perioada determinată, poziția 5, Departamentul Arte textile-design textil

Rezultat concurs asistent universitar, poziția 5, Departamentul Arte textile-design textil, perioadă determinată

Tematica si bibliografie - proba practica

Tematica și bibliografie concurs post asistent universitar perioada determinată Arte textile-Design textil

 

Tematica și bibliografie concurs post asistent universitar perioada determinată Grafică

Anunţ concurs asistenţi perioadă determinată 

Informații post poziția 16 lector grafică

Informații post poziția 6 profesor pictură

Informații post poziția 7 conferențiar foto-video

Informații post poziția 8 conferențiar foto-video

Informații post poziția 8 conferențiar grafică

Informații post poziția 4 conferențiar design

 

Documente de referință

Metodologie proprie de promovare pe posturi didactice

Declarație pe propria răspundere că persoana nu a fost sancționată disciplinar 

Declarație incompatibilitate (Anexa V)

Cerere înscriere la concurs (Anexa III)

Copertă dosar

 
Metodologia proprie de concurs posturi didactice și de cercetare vacante
Anexa 1 Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Anexa 4 Metodologie opis
Fişă de verificare conferenţiar / profesor
Fișă de verificare lector
Fișă de verificare asistent
Declarație de incompatibilitate
Declarație privind veridicitatea informațiilor
Cerere de înscriere
Model referat apreciere conferențiar
Model referat apreciere lector
Model raport conferențiar
Model raport lector
Copertă dosar

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul jobs.edu.ro/index.php sau de la Secretariatul universității.

Contact:

Anamaria BAIAS, Secretar şef
Telefon: +40-(0)264-591.577, Fax: +40-(0)264-592.890
E-mail: secretarsef@uad.ro