Structura

Posturi administrative vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor administrative vacante să află în sarcina structurilor administrative cu sprijinul Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți informații legate de concursuri de ocupare a posturilor administrative vacante pe rol.

Anunțuri

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant SECRETAR Biroul Erasmus+ în cadrul Biroulul Erasmus+

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant SECRETAR la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant ADMINISTRATOR PATRIMONIU la Direcția Generală Administrativă (Serviciul Social Administrativ)

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant REFERENT SPECIALITATE CRPIPCC

     - Proces verbal selecție dosare REFERENT DE SPECIALITATE CRPIPCC

    - Erată la Proces verbal selectie dosare REFERENT DE SPECIALITATE CRPIPCC

    - Rezultat proba scrisă REFERENT DE SPECIALITATE CRPIPCC

    - Rezultat final REFERENT DE SPECIALITATE CRPIPCC

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant CONSILIER JURIDIC

     - Proces verbal selecție dosare CONSILIER JURIDIC

    - Rezultate proba scrisă CONSILIER JURIDIC

     - Rezultat probă interviu CONSILIER JURIDIC

    - Rezultat final CONSILIER JURIDIC

 

Anunț concurs pentru postul contractual vacant INGINER SISTEM

    - Proces verbal selecție dosare INGINER DE SISTEM

    - Rezultate proba practică INGINER DE SISTEM

    - Rezultate proba interviu INGINER DE SISTEM

    - Rezulta final INGINER DE SISTEM

 

 

----------------------------------------------------

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Resurse umane - salarizare.

Contact:

Telefon: 0754-600.021, 0264.592.883

E-mail: resurse.umane@uad.ro

Silvia MOZORAN, Administrator financiar

Angela CHEȘUȚ, Administrator financiar

Simona MUREŞAN, Administrator financiar

Diana MOZORAN, Administrator financiar