Despre noi

Asigurarea calității

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca aderă în totalitate la standardele de calitate a educației stabilite de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), dovadă fiind conferirea de către ARACIS a certificatului „grad ridicat de încredere”. Standardele înalte de calitate ale UAD au fost recunoscute și de alte foruri precum Institutional Evaluation Programe (IEP) al EUA (European University Association). 

Politici și strategii
Viziunea UAD cu privire la asigurarea calității se regăsește în documentul intitulat „Politici și strategii de asigurarea calității”. Acest document-cadru stabileşte politicile şi strategiile de asigurare a calității din cadrul UAD în ceea ce priveşte:
1) structurile şi funcțiile de conducere responsabile cu asigurarea calității în UAD;
2) modul de organizare şi funcționare a acestora;
3) atribuțiile fiecărei structuri la nivel de universitate, facultate, departamente şi programe de studii și relațiile de subordonare şi/sau colaborare dintre acestea; 4) obiectivele UAD de asigurarea calității.

Obiective
Obiectivele majore ale UAD în privinţa asigurării calităţii şi a îmbunătăţirii continue a acesteia sunt:
1) furnizarea resurselor adecvate pentru procesul de predare-învățare şi sprijinirea studenţilor universităţii cu scopul asigurării unui învăţământ de înalt nivel;
2) asigurarea calităţii colectivului academic şi administrativ al universităţii;
3) asigurarea unei evaluări corecte şi transparente a cunoştinţelor, competențelor şi abilităţilor obţinute de studenţi;
4) consistenţă a ofertei educaţionale a UAD;
5) comunicare funcţională în interiorul şi în afara universităţii, precum şi transparenţă instituţională.

Sistemul de management al calității
Elaborat conform SR EN ISO 9001:2008, sistemul de management al calității pus în operă în cadrul UAD are la bază principiul DO then CHECK („Acționează și apoi verifică)Consecutiv, sistemul de management al calității include, pe de o parte, Departamentul de Asigurare a Calității (DAC) - coordonat de prorectorul de profil - și Reprezentantul cu managementul calității (RMC), iar pe de altă parte Comisia Senatului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC). În timp ce DAC și RMC au drept misiune implementarea politicii UAD de asigurarea calității, rolul CEAC este de a verifica activitățile întreprinse de cele două structuri, asigurându-se astfel eficacitatea proceselor de asigurarea calității.

Contact:

Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc, Prorector dezvoltare academică și asigurarea calității
Tel: 0264-591.577;
E-mail: anamaria.tomiuc@uad.ro

 

Documente de referință

GENERALE:

Politici și strategii de asigurare a calității în cadrul UAD

DEPARTAMENTUL DE ASIGURAREA CALITĂȚII:

Componență Departament de Asigurarea Calității
Regulament de organizare și functionare al Departamentului de Asigurarea Calitatii

COMISIA SENATULUI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC):

Componență Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității
Regulament de organizare și funcționare al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001:2008:

Certificat ISO 9001 
Declarația Rectorului privind managementul calității (în curs de actualizare)
Manualul sistemului de management al calitatii
Harta proceselor SMC

ARACIS:

Raportul de evaluare externă a calității în cadrul UAD 2015, realizat de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), este disponibil pe site-ul Agenției la următoarea adresă (click).

Dosarul pentru evaluarea externă întocmit de UAD se găsește aici (click)

 

INSTITUTIONAL EVALUATION PROGRAM (IEP):

Raport de evaluare a UAD 2013, realizat de Institututional Evaluation Program (IEP) al European University Association (EUA) în cadrul Proiectului Performanţă în Cercetare, Performanţă în Calitatea Predării, Diversitate şi Inovaţie în cadrul universităţilor româneşti (proiect implementat de UEFISCDI, în parteneriat cu EUA şi finanţat prin POSDRU) poate fi consultat aici.