Internațional

Mobilități studențești                                          

Workshop - Marzena Wolowicz: Online art market, portfolio presentation

 

Atenție!!!

 Pentru mobilitățile de scurtă durată, respectiv pentru cele mixte (vezi anunțurile de mai jos), formularele se vor primi de la Biroul Erasmus+, pentru a nu se crea confuzii.

Mobilitate mixtă din Contract 2021 KA131

 

Pentru mobilități de lungă durată, finanțate din proiectul 2020 KA103, se primesc în continuare candidaturi, până la cheltuirea fondurilor existente, iar începând cu data de 12 aprilie 2022 se folosește acest formular.

 

Mobilităţile pentru studenţi în ţările participante la Programul Erasmus+ se organizează în cadrul Acţiunii cheie 1.

Există două tipuri de mobilităţi pentru studenţi: mobilităţi de studiu și mobilităţi de plasament.

- Mobilităţile de studiu au o durată minimă de 3 luni (90 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii.

- Mobilităţile de plasament au o durată minimă de 2 luni (60 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii sau în intreprinderi (instituţii de profil) pe care le contactează studentul în vederea efectuării mobilităţii. “Plasament” este o altă denumire pentru stagiu de practică sau “training” / “internship”.

Important: Fiecare student poate efectua un total de maxim 12 luni de mobilitate în fiecare ciclu de studii: licenţă, masterat și doctorat.

Principiile mobilităţilor Erasmus+ sunt:

- studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de școlarizare, a taxelor de examinare și de folosire a laboratoarelor la instituţia de învăţământ superior parteneră;

- instituția de origine (UAD) continuă să plătească bursele naţionale acordate studenţilor (bursa de merit/de studiu sau de ajutor social), pe parcursul perioadei de mobilitate;

- studentul beneficiază de recunoașterea academică a perioadei de studiu sau de plasament efectuate la instituţia gazdă a mobilităţii Erasmus+, precum și de echivalarea rezultatelor obţinute la examene și alte forme de evaluare (evaluarea competenţelor și abilităţilor obţinute la finalul perioadei de plasament);

- perioada de studiu sau de plasament în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu de la instituția de origine (UAD).

Documente de referință

Carta studentului Erasmus
Material informativ pentru studenti UAD E+