Internațional

Mobilități studențești                                          

Atenție!!!

 Pentru mobilitățile de scurtă durată, respectiv pentru cele mixte (vezi anunțurile de mai jos), formularele se vor primi de la Biroul Erasmus+, pentru a nu se crea confuzii.

Mobilitate mixtă din Contract 2021 KA131

 

Mobilităţile pentru studenţi în ţările participante la Programul Erasmus+ se organizează în cadrul Acţiunii cheie 1.

Există două tipuri de mobilităţi pentru studenţi: mobilităţi de studiu și mobilităţi de plasament.

- Mobilităţile de studiu au o durată minimă de 3 luni (90 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii.

- Mobilităţile de plasament au o durată minimă de 2 luni (60 de zile calculate pe platforma Mobility Tool) și pot avea loc la instituţiile de învăţământ superior care au încheiat un acord Erasmus+ cu UAD înainte de începerea mobilităţii sau în intreprinderi (instituţii de profil) pe care le contactează studentul în vederea efectuării mobilităţii. “Plasament” este o altă denumire pentru stagiu de practică sau “training” / “internship”.

Important: Fiecare student poate efectua un total de maxim 12 luni de mobilitate în fiecare ciclu de studii: licenţă, masterat și doctorat.

Principiile mobilităţilor Erasmus+ sunt:

- studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de școlarizare, a taxelor de examinare și de folosire a laboratoarelor la instituţia de învăţământ superior parteneră;

- instituția de origine (UAD) continuă să plătească bursele naţionale acordate studenţilor (bursa de merit/de studiu sau de ajutor social), pe parcursul perioadei de mobilitate;

- studentul beneficiază de recunoașterea academică a perioadei de studiu sau de plasament efectuate la instituţia gazdă a mobilităţii Erasmus+, precum și de echivalarea rezultatelor obţinute la examene și alte forme de evaluare (evaluarea competenţelor și abilităţilor obţinute la finalul perioadei de plasament);

- perioada de studiu sau de plasament în străinătate se consideră parte integrantă a programului de studiu de la instituția de origine (UAD).

Documente de referință

Carta studentului Erasmus
Material informativ pentru studenti UAD E+

Workshop - Marzena Wolowicz: Online art market, portfolio presentation