Internațional

Finalizare mobilitate                                    

La întoarcerea din mobilitate, participantul trebuie să completeze și să transmită Chestionarul UE on-line primit de pe platforma Mobility Tool.

De asemenea, fiecare student va trimite la Biroul Erasmus+ un raport narativ ce va conţine și material vizual care va ilustra experienţa profesională, culturală și socială de pe perioada mobilităţii.

După primirea situaţiei școlare de la instituţia gazdă (pentru mobilitate de studiu) sau a certificatului final (în cazul mobilităţii de plasament), studentul se va prezenta la Biroul Erasmus+ pentru ridicarea Procesului verbal de recunoaștere și echivalare a mobilităţii.


Formular: Procesul de predare – primire documente finalizate