Despre noi

Legislație

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca împărtăşeşte concepţia dezvoltată în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, după care educaţia şi formarea profesională a studenţilor şi adulţilor au ca finalitate principală dezvoltarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi / abilităţi şi aptitudini. UAD funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul educaţiei şi a celorlalte norme legale din România şi din Uniunea Europeană.

Mai jos găsiți link-urile spre cele mai importante texte legislative:

LEGEA nr. 199 din 4 iulie 2023 

METODOLOGIE-CADRU 6227 din 5 septembrie 2023

METODOLOGIE-CADRU din 5 septembrie 2023 alegeri

MO  I nr. 902 Ordin 6464 din 2023 activitate de mentorat

MO 384 Ordin 1777 din 5 mai 2023 gestionare fondri publice

MO I nr. 342Bis HG 367 din 2023 privind nomenclator specializari licenta 2023-2024

MO I nr. 345 HG 356 din 2023 programe master 2023-2024 

MO I nr. 518, OUG nr. 58 din 12iunie 2023 privind prima de cariera

MO I nr. 611 Ordin 4494 Metodologie inregistrare RNCIS

MO I nr. 919, ORDIN MINISTRU CUANTUM BURSE

MO I nr. 977 Lege 296 din 27 octombrie măsuri fiscal bugetare

Monitorul Oficial Partea I nr. 813 transport studenți

Ordin nr. 6463 din 2023 CRITERII GENERALE burse

HG 36 din 6 feb. 2013 modificare metodologie cadru concurs
HG 681 din 2011 doctorat
HOTĂRÂRE Nr 457 din 2011 metodologia cadru pentru ocuparea posturilor
HOTĂRÂRE Nr. 593 din 13 iunie 2012
HOTĂRÂRE Nr. 286 din 2011 regulament ocupare posturi vacante
LEGE Nr 283 reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
LEGE Nr 40 martie 2011 codul muncii
LEGE Nr 63 din 2011 privind salarizarea personalului didactic si auxiliar
Lege nr. 176 din 2010
Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011, Legea educatiei naționale, text actualizat
Metodologia ARACIS
Metodologie finantare tranzitoriu 2012
MONITORUL OFICIAL 880 din 2011
MONITORUL OFICIAL 0967
Norme metodologice de aplicare a  Legii nr. 544 din 2001
ORDIN 3223 din 8 februarie 2012 diplome strainatate
ORDIN DIPLOME 2011
ORDIN Nr 3313 din 2012 cadru general organizare admitere
ORDIN Nr 3504 martie 2012 regulament CNATDCU in vederea validarii tezelor de doctorat
ORDIN Nr 3579 din martie 2012 modif norme metodologice pt vizarea actelor
ORDIN Nr 3666 martie 2012 Codul drepturilor si obligatiilor studentului
ORDIN Nr 3753 din 2011 privind masuri tranzitorii
ORDIN Nr 3759 din 2011 Regulament organizare si funct CNATDCU
ORDIN Nr 3761 din 2011 componenta CNATDCU
ORDIN Nr 3931 din 2011 componenta nominala comisii sp CNATDCU
ORDIN Nr 5552 din 2011 masuri tranzitorii
ORDIN Nr 5553 din 2011 metodologie echivalare ECTS pentru colegiu 3 ani
ORDIN Nr 5559 din 2011 privind efectuarea concediului cadrelor didactice
ORDIN Nr 5561 din 2011 Metodologie privind formare continua personal inv. preuniversitar
ORDIN Nr 5563 din 2011 conditii de constituire pt realizarea pregatirii practice in master didactic
ORDIN Nr 5691 din 2011 
ORDIN Nr 5735 din 2011 regulament Consiliul National de Etica
ORDIN Nr 6551 din 13 dec 2011 privind doc universitare care se intocmesc in lb romana
ORDIN Nr 6563 din 13 dec 2011calendar echivalare ECTS inv univ scurta durata
ORDIN Nr. 3158 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state
ORDIN Nr. 3693 din 2012 infiintare Consiliul National de Statistica si Prognoza
ORDIN Nr. 3778 din 23 aprilie 2012 modificarea comisiilor CNATDCU
ORDIN Nr. 3841 din 26 aprilie 2012 aprobare conditii organizare master didactic
ORDIN Nr. 3850 din 2 mai 2012 evaluare externa scoli doctorale
ORDIN Nr. 3886 din 2 mai 2012 cuantum indemnizatii conducere
ORDIN Nr. 3894 din 3 mai 2012 Metodologie recunoastere diploma doctor
ORDIN Nr. 3952 din 3 mai 2012 masuri privind finalizarea studiilor 
ORDIN Nr. 3998 din 5 mai 2012 Metodologie alocare fonduri bugetare
ORDIN Nr. 4062 din 15 aprilie 2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi 
ORDIN Nr. 4204 din 15 iulie 2013 modificare standarde minimale ocupare posturi
ORDIN Nr. 5641 din 12 dec. 2013 modificare ordin cifra scolarizare
ORDIN Nr. 5703 din 18 octombrie 2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior
ORDIN Nr. 5734 din 24 dec. 2013 cadru general admiteri
ORDIN Nr. 6265 din 21 noiembrie 2012
ORDIN Nr. 6560 din 20 decembrie 2012
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea
ORDONANTĂ DE URGENTĂ Nr. 84 din 12 decembrie 2012
ORDONANTĂ DE URGENTĂ Nr. 92 din 18 decembrie 2012
OUG Nr. 117 din 23 dec. 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale
Precizari MECTS asupra metodologiei de alegeri
Raport privind activitatea de control desfașurată la UAD
Școli Doctorale 2012