Admitere

Admitere DSPP

 

Metodologie admitere DSPP

Anexă eseu motivațional - barem de notare

Declarație pe proprie răspundere

REZULTATE ADMITERE

REZULTATE FINALE CU CANDIDAȚII ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI

ÎNSCRIERE CONCURS ADMITERE PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DSPP) NIVEL I ȘI II, AN UNIVERSITAR 2023/20204

TERMENUL DE ÎNSCRIERE LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LUNI 9 OCTOMBRIE 2023

ATENȚIE!

  • Este necesar un cont de gmail pentru a putea realiza înscrierea la concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică
  • În urma înscrierii la concursul de admitere veți primi, pe adresa de e-mail cu care ați efectuat înscrierea, numărul de legițimație. Cu acest număr de legitimație o să vă regăsiți pe listele afișate pe site-ul universității.

 

Calendarul privind concursul de admitere la DSPP, la programul de formare psihopedagogică Nivel I și Nivel II, organizat în paralel cu studiile de licență, respectiv de master ale studentului, precum și programul de formare psihopedagogică nivel I și II în regim postuniversitar, este următorul:

-  înscrierea online a candidaților pe platforma de admitere a UAD : 02 octombrie – 09 octombrie 2023;  afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 11 octombrie 2023; depunerea contestațiilor: 11 octombrie 2023; afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 11 octombrie 2023; confirmarea locului de către candidat: 12 octombrie 2023; afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 13 octombrie 2023.

 

Înscrierea se realizează după cum urmează:

NIVEL I

Pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică, Nivelul I și Nivel I în regim postuniversitar vă rugăm să accesați formularul de înscriere – formular nivel I (accesați formularul de înscriere)

*Studenții de la programul de studii/specializarea  Pedagogia artelor plastice și decorative nu trebuie să se înscrie la admiterea la programul de formare psihopedagică Nivel I. Aceștia au disciplinele psihopedagogice cuprinse  în planul de învățământ al specializării.

**Studenții din anii II și III (care nu s-au înscris la nivelul I în anii universitari anteriori) care doresc să urmeze programul de formare psihopedagogică Nivel I se vor înscrie la concursul de admitere prin completarea formularului mai sus menționat formular nivel I (accesați formularul de înscriere)

*** Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 75 lei

NIVEL II

Pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică, Nivelul II și Nivel II în regim postuniversitar vă rugăm să accesați formularul de înscriere – formular nivel II (accesați formularul de înscriere)

*Studenții din anii II care doresc (care nu s-au înscris la nivelul II în anii universitari anteriori)  să urmeze programul de formare psihopedagogică Nivel II se vor înscrie la concursul de admitere prin completarea formularului mai sus menționat formular nivel II (accesați formularul de înscriere)

** Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 75 lei