Admitere

Sesiune de admitere în curs

Rezultate finale admitere licență septembrie 2022

Rezultate concurs admitere

Anunț contestații

 

Tabel cu candidații care se pot prezenta pentru proba interviu

 

Răspuns contenstație

Anunț contestații

Rezultat admitere licență septembrie - candidați admiși

Rezultat admitere licență septembrie - candidați respinși

 

MODIFICARE! Program desfășurare probe de concurs (fizic, la adresele menționate în document)

 

Repartizarea pe săli a candidaților pentru susținerea probelor din concursul de admitere

Rezultate finale interviu candidați români de pretutindeni (etnici români din afara granițelor României) 

Listă candidați înscriși la concursul de admitere licență - sesiunea septembrie

 

Candidații din categoria români de pretutindeni (etnici români din afara granițelor României) înscriși la concursul de admitere la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2022, vor susține interviul pe baza portofoliului de specialitate în data de 09.09.2022 (vineri), începând cu ora 12:00. Interviul va fi susținut prin intermediul google meet, linkul va fi trimis pe e-mail candidaților vizați.

 

Cifra de școlarizare / locuri disponibile pentru admitere licență sesiunea septembrie (click)

Calendar admitere licență sesiunea septembrie

 

Atenție! Probele concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea 2022 se vor desfășura fizic conform calendarului atașat, locul, sala și ora se vor afișa ulterior pe site-ul universității. Singura excepție este în cazul candidaților din categoria români de pretutindeni (provenind din Republica Moldova sau etnici români din afara granițelor), care vor susține o probă on-line.

În sesiunea iulie 2022, înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență (durata studiilor 3 ani) se vor realiza on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate la următoarea adresă: admitere.uad.ro . Pentru completarea informațiilor cerute pe platformă, vă rugăm să consultați acest ghid (pașii 4 și 5).

 

Pentru a susține ultima probă din cadrul concursului de admitere (interviu pe baza portofoliului de specialitate), vă rugăm să consultați următorul document pentru a afla ora și locația desfășurării: Program desfășurare probe concurs admitere (click)

 

Plata taxei de înscriere la admitere, a confirmării locului sau plata taxei de școlarizare se poate face prin virament bancar sau prin mandat poștal (Poșta Română) în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX; titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; CUI 4288098; Trezoreria Cluj-Napoca. Din motive tehnice, vă rugăm să nu efectuați plata taxelor prin aplicația Revolut.

Pe ordinul de plată / mandatul poștal se va specifica numele și prenumele candidatului, specializarea la care se înscrie, CNP-ul.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Studenți înmatriculați în urma concursului de admitere luna iulie:
Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative și Design

 

Rezultate finale admitere licență iulie 2022

 

Rezultat contestații

 

Anunț contestații

Rezultate admitere iulie 2022

 

Tabel candidați care se pot prezenta la proba Interviu pe baza portofoliului de specialitate (examen onsite / prezență fizică, 22 iulie 2022)

 

Răspuns contestații

 

Rezultat candidați admiși la proba practică de specialitate

Rezultat candidați respinși și absenți la proba practică de specialitate

Anunț contestații

 

Rezultat candidați înscriși pe locurile rezervate românilor de pretutindeni (ora afișării 15.30)

Rezultat olimpici / premianți care s-au prezentat cu mapa cu lucrări proprii / scrisorea de motivație

 

Listă candidați care pot participa la examenul de admitere licență, iulie 2022 / săli

 

Listă candidați înscriși pe locurile rezervate românilor de pretutindeni (etnici români din afara granițelor țării)

Listă olimpici / premianți care se pot prezenta la proba de interviu pe baza mapei cu lucrări proprii / a scrisorii de motivație

Listă candidați înscriși la concursul de admitere

Situație înscrieri admitere licență iulie 2022


 

Program desfășurare probe concurs admitere

Listă materiale de utilizat în probele de admitere

 

Informații importante:

În atenția candidaților aparținând categoriei români de pretutindeni - Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

În atenția candidaților ucraineni sau români de pretutindeni din Ucraina

În atenția candidaților din Ucraina și din state terțe (care nu fac parte din categoria românilor de pretutindeni)

------------

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2022

Calendar admitere

Conținut portofoliu de specialitate (pentru proba "Interviu pe baza Portofoliului de specialitate")

Numărul de locuri disponibile

------------

 

Adresă de e-mail de contact în perioada concursului de admitere: admitere@uad.ro

 

 

Plata taxei de înscriere la admitere, a confirmării locului sau plata taxei de școlarizare se poate face prin virament bancar sau prin mandat poștal (Poșta Română) în următorul cont: RO35TREZ21620F330500XXXX; titular cont - Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; CUI 4288098; Trezoreria Cluj-Napoca.

Pe ordinul de plată / mandatul poștal se va specifica numele și prenumele candidatului, specializarea la care se înscrie, CNP-ul.