Structura

Facultatea de Arte Decorative și Design

Facultatea de Arte Decorative și Design include 5 departamente și se ghidează în activitate după Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Consiliul facultății - forul de conducere al acestei structuri academice - își desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare.
Hotărârile consiliului facultății sunt implementate de decan, prodecan și directorii de departamente.

Componență Consiliul Facultății de Arte Decorative și Design

Decan - conf. univ. dr. Anamaria TOMIUC
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890
E-mail: anamaria.tomiuc@uad.ro

Prodecan -...................................
Tel: +40-264-591.771, Fax: +40-264-592.890

Departamente

Departamentul Ceramică
Departamentul Arte textile-design textil
Departamentul Modă-design vestimentar
Departamentul Design
Departamentul de Discipline teoretice