Studenți

Examene

Aici e secțiunea unde găsești programarea evaluărilor / examinărilor pentru semestrul în curs.

Evaluarea / examinarea studenților poate să se desfășoare fie sub forma de examen (scris sau oral) în timpul sesiunii, fie sub forma de verificare pe parcurs / colocviu pe parcursul semestrului. Tipul de evaluare / exam

inare pentru fiecare disciplină se poate consulta în documentele din categoria "Obligaţiile studenţilor".

Ai dreptul la două evaluări / examinări gratuite (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul). Dacă nici după evaluarea / examinarea din sesiunea de restanțe nu ai luat notă de trecere, atunci trebuie să refaci disciplina în anul universitar următor.
Plata creditelor aferente disciplinei în cauză îți dă dreptul să participi la curs / seminar și la evaluare / examinare (pe parcursul semestrul sau în sesiunea de examene, respectiv în sesiunea de restanțe, dacă este cazul).

Important! Prezențele tale la orele de curs și seminar reprezintă o evaluare cantitativă a activității depuse în timpul semestrului, iar pragul de trecere este stabilit de către cadrul didactic titular de disciplină (de exemplu, la orele de teorie ai un prag minim de prezență la seminarii în proporție de 80%).
Evaluarea calitativă, exprimată printr-o notă, are loc în timpul examinării. O disciplina este promovată atunci când depășești pragul minim la ambele evaluări (ai numărul minim de prezențe și minim nota 5). În majoritatea cazurilor, ajungi în sesiunea de examene doar după ce ai bifat numărul de prezențe necesare la disciplină.

 

Programare examene semestrul II, an universitar 2023-2024

FAP -  licență specialitate
FAP - master

 

 

Programare examene semestrul I, an universitar 2023-2024

Atenție! Pentru programarea examenelor de restanțe, verificați pagina a 2a a documentului!

FAP -  licență specialitate

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L51lrLwmgodtRYycf-95Mx7et7gEx09pSq55XFyCUps/edit?usp=sharing

FADD - licență specialitate

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ond9IFD3DWGF4TGrTCvIbWYM9So9_EcT/edit?usp=sharing&ouid=107100268896332283001&rtpof=true&sd=true

Teorie - licență + master

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ioh-2j_GaCAEkpVR9oAtCBrLC7adq1Bd0v_tSd2Uskg/edit?usp=sharing

Master - specialitate FADD + FAP

 

 

Anunț contestații note studenți

 

Redistribuiri locuri bugetate în funcție de performanțele obținute în procesul didactic

FAP licenta

FAP master

FADD licenta

FADD master

DECANATUL

 

Programare examene semestrul II 2022/2023

Licență

Master

Modul psihopedagogic

--------------------

Conform Regulamentului de examinare si notare a studenților, Art. 38, al. (7) Studentul poate solicita examinarea suplimentară pentru mărire de notă în cadrul unei sesiuni speciale; această examinare este plătită, cuantumul taxei de plătit fiind stabilit prin decizia consiliului de administrație al universității și aprobat de senatul universitar. Studentul poate solicita această examinare pentru maxim două discipline din anul universitar respectiv, cererea fiind supusă aprobării decanului. Re-examinările aprobate în condițiile prevăzute vor fi susținute în prezența cadrului didactic titular al disciplinei.

Studenții care doresc să își îmbunătățească notele (cel mult 2 examene/an universitar), pot depune la secretariatul facultății cerere vizată de cadrul didactic coordonator al disciplinei (disciplina la care se dorește să se facă mărirea) până la data de 05.07.2023.
Sesiunea specială de restanțe se desfășoară în perioada 10 - 12 iulie 2023.
Taxa pentru mărirea notei este de 275 lei/examen, plata putându-se efectua doar prin virament bancar/mandat postal.


RECTORATUL