Programe de studii

Arte plastice – Grafică

Programul de studii Arte plastice – Grafică formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează metodele şi tehnologiile grafice, tradiţionale şi digitale, de expresie şi comunicare vizuală. Beneficiind de o prestigioasă tradiţie, programul propune un demers educaţional dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor specifice pentru transpunerea în material a proiectului artistic în domeniul graficii: grafică de şevalet, gravură, ilustraţie, afiş, grafică publicitară
- conceperea şi realizarea de proiecte artistice originale în domeniul graficii
- comunicare eficientă cu mijloacele vizuale şi discursive specifice domeniului

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist / practician creativ în domeniul graficii de şevalet şi al gravurii
- graphic designer
- ilustrator
- coordonator şi executant de proiecte de grafică publicitară, de carte şi bandă desenată 
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Arte plastice – Grafică cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (desen) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Arte plastice – Grafică este oferit de Departamentul Grafică care își desfășoara activitatea în clădirea UAD din Piața Unirii nr. 31. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE ASOCIATE - Grafică

CADRE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ