Programe de studii

Design

Programul de studii Design pregăteşte specialişti în domeniul general al designului care să fie capabili să răspundă nevoilor complexe şi în continuă schimbare ale societăţii contemporane. Demersul educaţional se concentrează pe formarea abilităţilor de relaţionare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creaţiei de obiect artistic, cultural şi tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- realizarea de studii de design concrete, orientate spre proiecte reale, determinate de clienţi reali şi de tehnologii existente impuse
- capacitatea de a lucra în echipă, inclusiv în echipe interdisciplinare cu specialişti din alte domenii
- capacitatea de a promova identitatea unei entităţi culturale, socio-instituţionale sau industriale, prin realizarea unor campanii vizuale afiliate unei idei sau unei categorii de produse

Oportunităţi de carieră 

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- specialist în designul de produs industrial
- specialist în designul ambiental
- specialist în graphic design
- specialist în designul de accesorii şi bijuterii
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Design cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (desen sau proiect la alegerea comisiei) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Design este oferit de Departamentul Design care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Roosevelt nr. 8. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

CADRE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ