Programe de studii

Ceramică–Sticlă

Programul de studii universitare de masterat CERAMICĂ-STICLĂ are menirea de a forma specialişti în domeniului artelor focului, capabili de integrare în fluxul exigenţelor contemporane ale domeniului. Programul oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unor competenţe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât şi capacitatea de a acţiona profesionist în aria industriilor creative.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- dezvoltarea practicii experimentale cu valorificarea celor mai diverse materiale, tehnici şi echipamente, în scopul deschiderii a noi direcţii de afirmare creative
- dobândirea unei baze de date şi informaţii la zi privind procesele, teoriile, abilităţile tehnice şi de comunicare relevante pentru evoluţia domeniului profesional
- cunoaşterea direcţiilor contemporane de dezvoltare a artelor ceramicii şi sticlei, a noilor tendinţe stilistice şi conceptuale care se afirmă pe plan mondial, în programul personal de auto perfecţionare
- proiectarea de structuri ornamental decorative, în relief 3D modular, destinate modelării şi optimizării estetice a ambientului urban
- tehnici avansate ale modelajului artistic şi industrial prin matriţe de ipsos, metal, lemn şi materiale sintetice
- tehnici de suflare, turnare, topire în forme şi asamblare a sticlei tehnici ale vitraliului
- compoziţii decorative executate în tehnici ale emailului
- tehnici de decoraţie pentru poterie şi obiecte ornamentale turnate
- restaurare cu caracter arheologic şi artistic a obiectelor de ceramică şi sticlă
- competenţe tehnologice privind chimia coloranţilor ceramici şi de termotehnică.

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist, practician creativ în domeniul ceramicii, sticlei, metalului
- designer de prototip pentru obiect funcţional serializat
- designer de ceramică ambientală şi de vitraliu
- restaurator de obiect arheologic şi / sau artistic (ceramică şi sticlă)
- expert în creaţia de obiect funcţional şi artistic din ceramică şi sticlă
- artist liber profesionist / practician creativ in domeniul artelor focului
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Ceramică-Sticlă este oferit de Departamentul Ceramică care își desfășoară activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE