Programe de studii

Pictură

Programul de studii universitare de masterat PICTURĂ oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei picturale. Cu absolvenţi ce au dezvoltat remarcabile cariere internaţionale, programul de studii urmăreşte deopotrivă o solidă formare tehnică şi racordarea activă la valorile şi problematicile picturii contemporane. Acest program debutează cu teme de studiu care urmăresc exersarea deprinderilor şi abilităţilor practice, cu scopul de a pregăti cursantul pentru controlul actului creator, urmând ca în final lucrările practice să vizeze realizarea unor configuraţii picturale expresive şi dezvoltarea aptitudinilor creative individuale.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- cunoașterea limbajului plastic şi operarea cu imaginea vizuală, ca bază de plecare pentru cercetarea extensivă, inclusiv teoretică, în funcţie de aria de interes a unui anumit proiect
- cunoaşterea aprofundată a tehnicilor tradiţionale ale picturii şi a tehnicilor neconvenţionale actuale
- capacitatea de a realiza un program personal de cercetare în domeniu şi de conceptualizare a demersului artistic - realizarea practică a unui produs artistic de nivel profesionist
- capacitatea inovativă şi combinatorie în ceea ce priveşte tehnicile picturii
- capacitatea de a coordona proiecte de educaţie vizuală şi artistică - capacitatea de a planifica şi organiza un şantier / atelier de lucru sau un eveniment specific (expoziţie personală, expoziţie de grup, tabără de creaţie, ş.a.). 

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist plastic liber profesionist, practician creativ în domeniul picturii
- coordonator şi executant de proiecte şi lucrări în domeniile picturii monumentale, amenajărilor ambientale şi artei sacre - cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- coordonator şi executant de proiecte în domeniul industriilor creative
- organizator de expoziţii şi acţiuni culturale
- activare în domenii adiacente în instituţii de cultură (muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Pictură este oferit de Departamentul Pictură care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Aleea Parcului nr. 2 din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” (Parcul Mare) al orașului. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE