Programe de studii

Sculptură

Programul de studii universitare de masterat SCULPTURĂ urmează principii pedagogice şi metode de antrenament practic ce respectă tradiţia şcolii de sculptură clujene, valorificând totodată experienţele dobândite în procesul educaţional al şcolilor de artă naţionale şi internaţionale. Programul oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei sculpturale, îmbinând o riguroasă pregătire tehnică cu stimularea creativităţii conceptuale şi a exprimării artistice originale.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- cunoaşterea aprofundată a tehnicilor tradiţionale ale sculpturii şi a tehnicilor neconvenţionale actuale
- capacitatea inovativă şi combinatorie în ceea ce priveşte tehnicile sculpturii
- capacitatea de a realiza un program personal de cercetare în domeniu şi de conceptualizare a demersului artistic
- realizarea practică a unui produs artistic de nivel profesionist
- cunoașterea limbajului plastic şi operarea cu imaginea vizuală, ca bază de plecare pentru cercetarea extensivă, inclusiv teoretică, în funcţie de aria de interes a unui anumit proiect
- capacitatea de a coordona proiecte  de educaţie vizuală şi artistică
- prezentare de proiect pentru sculptura de for public
- capacitate de a planifica şi organiza un şantier / atelier de lucru sau un eveniment specific (expoziţie personală, expoziţie de grup, tabără de creaţie, ş.a.).

Oportunități de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist plastic liber profesionist, practician creativ în domeniul sculpturii
- coordonator şi executant de proiecte de sculptură de for public şi ambientală
- designer de produs pentru lemn, piatră, metal şi decoraţiuni interioare
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- coordonator şi executant de proiecte în domeniul industriilor creative
- activare în domenii adiacente în instutuţii de cultură (muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Sculptură este oferit de Departamentul Sculptură care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE