Conducere

Prorector parteneriate instituționale și imagine

Prorectorul responsabil cu parteneriatele instituționale şi promovarea imaginii UAD are, în principal, următoarele îndatoriri:

PARTENERIATE INSTITUȚIONALE

a) formulează şi propune Consiliului de Administrație liniile directoare ale programului UAD de parteneriate instituționale, acestea urmând să fie prezentate spre aprobare senatului;
b) coordonează activitatea CRPIPCC şi BE+ în vederea menținerii şi dezvoltării acordurilor de parteneriat ale UAD cu instituții de învățământ superior, cu instituții culturale şi cu mediul de afaceri;
c) coordonează, în colaborare cu CRPIPCC şi BE+, activitatea de diseminare a informației în cadrul UAD privind oportunitățile de colaborări instituționale naționale şi internaționale;
d) asigură, în colaborare cu CRPIPCC şi BE+, informarea comunității universitare cu privire la manifestările artistice şi culturale naționale şi internaționale, precum şi cu privire la oportunitățile de finanțare a proiectelor educaționale, cultural-artistice și de dezvoltare instituțională în cadrul programelor (inter)naționale și comunitare;
e) prezintă anual senatului un raport privind situația parteneriatelor instituționale ale UAD, precum şi aspectele financiare legate de această activitate;

PROMOVAREA IMAGINII UAD

1) elaborează şi propune Consiliului de Administrație, politica de imagine publică a UAD, aceasta urmând să fie prezentată spre aprobare senatului;
2) coordonează activitatea CRPIPCC în vederea informării corecte şi eficiente a comunității cu privire la activitatea UAD, prin intermediul site-ului universității, al instrumentelor de tip social media şi al comunicatelor de presă adresate mass-media locale, naționale şi internaționale;
3) sprijină elaborarea de materiale de prezentare ale UAD şi realizarea de campanii mass şi multi media cu scopul informării potențialilor studenți ai UAD asupra ofertei educaționale;
4) prezintă anual senatului un raport privind aceste activități, precum şi aspectele financiare legate de această activitate.

Prorector responsabil cu parteneriatele instituționale şi promovarea imaginii UAD - prof.univ.dr. habil. Radu PULBERE
Tel: 0264-595.021; Fax: 0264-592.890
E-mail: radu.pulbere@uad.ro