Programe de studii

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Programul de studii Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative are ca misiune formarea şi certificarea unei multiple specializări: de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, prin studierea evoluţiei şi perspectivelor de dezvoltare a relaţiei complexe dintre artă şi educaţie, într-un context interdisciplinar, prin contribuţia unor discipline formative din aria artelor plastice şi decorative, ştiinţelor educaţiei, psihologiei, teoriei artei, terapiei prin artă şi noilor tehnologii informatice.

Competenţe

Programul de studii vizează crearea de competenţe în relaţie cu abilităţile tehnice, practice şi teoretice, la confluenţa dintre teoria şi practica artelor plastice şi decorative. Se urmăresc direcţiile şi principiile pedagogiei artistice şi ale terapiei prin artă, pentru a răspunde noilor exigenţe şi oportunităţi în diversificarea profesiunilor creative şi educaționale în societatea actuală.

Competenţele esenţiale urmărite sunt:
- înţelegerea şi utilizarea coerentă şi integrată a conceptelor fundamentale din domeniul arte vizuale, cu aplicații în domeniile: educație, comunicare și art-terapie;
- experimentarea într-un limbaj diferenţiat (pe grupe de vîrstă şi de pregătire) a cunoştinţelor de bază despre creaţia artistică;
- stimularea creativităţii artistice prin metode adecvate vârstelor şi treptelor de iniţiere.
- elaborarea de proiecte artistice personale, pedagogice și de terapie prin artă, cu rolul de a consolida  prestigiul  profesional;
- elaborarea de sinteze teoretice adecvate educaţiei vizuale.

Oportunităţi de carieră

Printre profesiile pe care le pot competent viza absolvenţii programului de studii se numără:
- profesor de educaţie plastică (gimnaziu) – cod COR  232201;
- artist plastic – cod COR 245201,
- desenator artistic – cod COR 245127,
- consultant artistic – cod COR 5504,
- animator socio-educativ – cod COR 511307,
- art-terapeut – cod COR 243504,
- terapeut ocupaţional – cod COR 263419.

Admitere

Concursul de admitere la programul de studii Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative este oferit de Departamentul Pictură și își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 90. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE