Programe de studii

Arte plastice - Pictură

Programul de studii Arte plastice – Pictură oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei picturale. Cu o tradiţie de decenii şi absolvenţi ce au dezvoltat remarcabile cariere internaţionale, programul de studii urmăreşte deopotrivă o solidă formare tehnică şi racordarea activă la valorile şi problematicile picturii contemporane.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- cunoașterea avansată a tehnicilor specifice desenului și picturii
- elaborarea de proiecte artistice în domeniul picturii în particular și în cel al artelor vizuale în general
- înţelegerea teoretică a câmpului artistic

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist / practician creativ în domeniul picturii
- coordonator şi executant de proiecte şi lucrări în domeniile picturii monumentale, amenajărilor ambientale şi artei sacre
- coordonator şi executant de proiecte în domeniul industriilor creative
- organizator de expoziţii şi acţiuni culturale
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Concursul de admitere la programul de studii Arte plastice – Pictură cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Arte plastice – Pictură este oferit de Departamentul Pictură care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Aleea Parcului nr.2 din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” (Parcul Mare) al orașului. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE