Studenți

Finalizare studii

În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă, conform prevederilor

art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
Examenul de licenţã constã din douã probe, şi anume:
a. Probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Anexa 1)
b. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţã.
Probele menţionate pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

Îndrumator elaborare lucrare de licență

Programele de studii universitare de master organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii. Examenul de disertaţie constã dintr-o singurã probã şi anume, prezentarea şi susţinerea lucrãrii de disertaţie (Anexa 1). Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Îndrumator elaborare lucrare disertație

Comisii finalizare studii - licenta / master

--------------------------------------------------------------------------------

LICENŢĂ 2024

MASTERAT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

În atenția absolvenților promoției 2023

 

ANUNȚ privind examenul de limba engleză 2024

ANUNȚ privind examenul de limba franceză 2024 

---------------------------------------------------------------------------------

 Examen finalizare studii licență/disertație, sesiunea februarie 2024:

Rezultat final proba de specialitate Istoria și teoria artei, examen licență, sesiunea februarie 2024

Rezultatul probei de specialitate Istoria și teoria artei, din cadrul examenului de licență, sesiunea februarie 2024

Anunț licență 2024

Anunț master 2024

Tematică Istoria și teoria artei

Tabel nominal cuprinzând candidații care se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor ITA 2024 (sesiunea februarie 2024)

 

Anunțuri finalizare studii licență / disertație 2023:

 

[licență] Absolvenți înscriși la examenul de licență FAP
[licențăAbsolvenți înscriși la examenul de licență FADD
[master] Absolvenți înscriși la examenul de disertație


[licență] Programare pe săli proba Istoria Artei - 26 iunie
[licență] Rezultate probă cunoștințe Istoria Artei FAP
[licență] Rezultate probă cunoștințe Istoria Artei FADD
[licență] Anunț contestații
[licență] Rezultat contestații
[licență] Rezultate probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate FAP
[licență] Rezultate probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate FADD

 

[licență] Rezultate final examen - FAP
[licență] Rezultate final examen - FADD

 

[licență] Programări pentru probele 2 și 3 din cadrul finalizărilor de studii la FAP
[licență] Programări pentru probele 2 și 3 din cadrul finalizărilor de studii la FADD: proba 2 (click) și proba 3 (click)
[licență] Candidați care se pot prezenta la proba 2 din cadrul finalizărilor de studii la FAP
[licență] Candidați care se pot prezenta la proba 2 din cadrul finalizărilor de studii la FADD
[master] Programare pentru proba Susținerea disertației

[master] Rezultate disertație


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENŢĂ

MASTERAT


Rezultate probă Istoria Artei examen de licenţă - FAP

Accesare bibliografie pentru examenele de Istoria Artei Universale (licență, artiști), ITA și DSPP

Bibliografie examen licență Istoria Artei pentru artiști
Bibliografie examen licență DSPP
Tematica și bibliografia orientativă pentru examenul de licență în ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI

Programare probă de specialitate - FAP