Admitere

Sesiune de admitere în curs

 

Anunț confirmare locuri (acte necesare)

Programarea nominală pentru confirmarea locurilor obținute în urma concursului de admitere (click)

Luni - Pictură, Sculptură, Conservare-Restaurare, Pedagogia Artelor PD, Arte textile-Design textil, Design / Marți - Foto-Video PCI, Modă-Design Vestimentar, Ceramică, Istoria și Teoria Artei / Miercuri - Grafică

Atenție - documentul are mai multe pagini, fiecare zi de programări este afișată într-o filă separată (care se poate selecta în partea stânga-jos a documentului). În cazul în care nu vă puteți prezenta la momentul în care ați fost programat, vă rugăm să ne contactați pe adresa admitere@uad.ro.

 

Rezultate finale concurs de admitere, sesiunea iulie 2021 (locuri rămase neocupate după confirmări vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie)

Răspuns contestații

 

Rezultatele concursului de admitere

 ANUNŢ

Contestațiile la rezultatul concursului de admitere se pot trimite pe adresa admitere@uad.ro până la ora 14:00 și doar în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură.

Afișare anunț - 30.07.2021, ora 10:00

 

Tabel cuprinzând candidații care se pot prezenta la proba a 2-a (interviu):

 

Răspuns contestații

Rezultat proba 1 - candidații care sunt admiși pentru proba de interviu

Rezultat proba 1 - candidații respinși (nu au ales opțiunea a 2-a / nu s-au calificat cu nota obținută pentru opțiunea a 2-a)

Rezultate pentru programul de studii Istoria și Teoria Artei

Rezultate candidați Români de pretutindeni - locuri cu taxă

 

ANUNŢ

Candidații declarați respinși la Proba de evaluare a portofoliului de aptitudini artistice  pot depune contestații până la ora 16:00 doar în cazul în care acestea se referă la vicii de procedură, care privesc desfășurarea concursului de admitere. Contestațiile se trimit pe adresa admitere@uad.ro .

 

Tabel cu candidatii care pot participa la proba de evaluare a portofoliului

Tabel cu candidatii care se pot prezenta la admitere

Rezultat final probă de interviu Romani de pretutindeni

Rezultat probă de interviu pe baza mapei cu lucrări proprii - candidați olimpici / premianți

Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși pe locurile rezervate etnicilor români (români de pretutindeni)

Tabel nominal cuprinzând candidații olimpici/premianți care se pot prezenta la proba de interviu pe baza mapei cu lucrări proprii

Statistică candidați înscriși la concursul de admitere licență, iulie 2021

 

Ghid admitere licență - sesiunea iulie 2021 (pași de urmat pentru înscriere) 

 

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2021 (online)

Calendar admitere licență - iulie

Numărul de locuri disponibile: Capacitatea de şcolarizare - admitere licenţă iulie 2021

Conținut portofoliu admitere - Anexa 5 Metodologie de admitere licență UAD 2021 (online)