Conferențiar universitar doctor

Mara-Victoria Rațiu

Curriculum vitae

Nume
Mara-Victoria Rațiu

Data și locul nașterii
28 februarie 1978, Turda, jud. Cluj

Cetățenie
română

Stare civilă    
căsătorită

Titlu științific    
Conferentiar universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză, franceză

Contact    
E-mail: ratiu.mara@uad.ro

Studii și diplome 

2011 – Diplomă de Doctor în domeniul Filosofiei, conferită de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Conducător ştiinţific Prof. dr. Aurel Codoban (Titlul lucrării de doctorat: “Arta ca activitate socială: avatarurile discursului filosofic asupra artei contemporane”)
2001 – Diplomă de Studii Aprofundate, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Specializarea: Filosofie Franceză (Titlu dizertație : “L’art et l’espace chez Heidegger”)
2000 – Diplomă de Licenţă, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Specializarea: Filosofie
1996 – Diplomă de Bacalaureat, Liceul “Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca, Profil: Uman; Specializarea: Engleză – Franceză

Statut profesional 
2012-2016; 2016-2020; 2020-2024 - Prorector responsabil cu parteneriate instituționale și promovarea imaginii universității în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca
din 2014 - Conferențiar universitar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Discipline Teoretice
2009-2014 - Lector universitar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Discipline Teoretice şi Pedagogice
2005-2009 - Asistent universitar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de Design şi Discipline teoretice
2006-2007 - Coordonator Compartiment Relații Internaționale, Relații Publice si Proiecte Culturale la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
2001-2006 - Secretar Relații Internaționale la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
2001-2005 - Cadru didactic asociat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în cadrul Catedrei de Design şi Discipline teoretice

Experiență profesională
1. Susținere de cursuri şi seminarii în cadrul unor discipline precum Estetica artelor vizuale, Filosofie / Cultură și civilizație, Industrii culturale și creative, Piața de Artă și colecționarismul contemporan la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, din octombrie 2001
2. Coordonare a Biroului Erasmus+ și a Compartimentului de Relații Publice, Internaționale și Proiecte Culturale&Comunitare din cadrul UAD, din postura de Prorector responsabil cu parteneriate instituționale și imagine, 2012-2020
3. Organizare de proiecte culturale / academice naționale şi internaționale:

3.1.conferințe naționale și internaționale
noiembrie 2017 - Conferința “In Search for Institutional Models. Showcasing and Studying Contemporary Art”, organizată de CCC, UAD, UAP, UBB, FdP, CI, Cluj-Napoca,
septembrie 2014 - Conferința Rețelei Europene de Sociologia Artei (ESA Arts), ediția a 8-a, cu titlul Art and its context: cross-disciplinary dialogue, organizată de European Sociological Association (ESA) și UBB Cluj-Napoca
septembrie 2006 - Universitatea Europeană de Vară / Université Européenne d’Été (UEE), ediția a VI-a, organizată de UBB Cluj-Napoca, Universitatea din Nisa „Sophia-Antipolis” şi Asociația Română a Cercetătorilor Francofoni în Ştiinţe Umane (ARCHES)

aprilie 2004 - Reuniunea internaţională a rețelei europene a școlilor de artă, Cluj-Napoca

martie 2004 - Conferința “Brilliant”, organizată de Liga Europeană a Instituţiilor de Artă (ELIA) la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

2002-2006 - Academia de toamnă “Europa Artium”, Cluj-Napoca
mai 2001 - “Arta şi artistul la început de mileniu” în cadrul “Zilelor UAD” – 75 de ani de învățământ artistic superior la Cluj-Napoca
3.2. workshop-uri
2018, 2019 - “Workshop de teorii și metode în cercetarea istoriei artei”, în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti și cu Universitatea Naţională de Arte George Enescu din Iași

iulie 2003 - “Markus Lüpertz la Cluj-Napoca”,
2001, 2002 - “Ateliere intersectate”, în colaborare cu Școala Regională de Arte Frumoase (ERBA) din Nantes
3.3. expoziţii în spațiile UAD şi în spaţiul Galeriei UAP – Filiala Cluj
mai 2004 - “Linde Waber” – Linde Waber (Austria)

martie 2004 - “Horia Bernea” – Horia Bernea

iunie 2003 - “Centenar Irimescu” – Ion Irimescu
2002 - “Serigraphies” – Erro (Franţa)

2001 - “Oeuvres gravées” – Vladimir Skoda (Franţa)
3.4. expoziţii în colaborare cu parteneri internaţionali
2002 - “11 + 1 – expoziţie de pictură şi/sau fotografie” în Galeria Institutului Superior de Arte Frumoase “Saint-Luc” din Liège, Belgia

aprilie 2003 - expoziția “Incontro a Roma” în Galeria Academiei Române din Roma, în parteneriat cu Academia de Arte Frumoase din Roma (Italia)
3.5. proiecte curatoriale
The Work of Art is Never Alone, împreună cu Liviana Dan, în cadrul Bienalei Internaționale de Artă Contemporană 2005, organizată de Galeria Naţională din Praga (Cehia)

4. Editare materiale informative, cataloage și reviste de specialitate
4.1. Redactor șef-adjunct al revistei Irregular. Transylvanian Journal for Research in Visual Arts, 2016
4.2.Redactor: Catalog UAD, Ed. Idea, Cluj, 2004
4.3. Editor asistent : Dan Perjovschi / Werner Meyer (ed.), Autodrawings, Kunsthalle Göppingen, 2003; Lia Perjovschi / Werner Meyer (ed.), Endless Collection, Kunsthalle Göppingen, 2003
Expertiză națională și internațională 
1. Persoană de contact pentru Programul European SOCRATES–ERASMUS la nivelul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, între 2001 - 2003
2. Coordonator de proiect în cadrul Programului European LEONARDO DA VINCI: Proiect de mobilități “Partnership for continuous professional training in cultural management”, în parteneriat cu Fachochschule für Gestaltung din Schwabisch Hall şi Volkhochschule für Gestaltung din Herrenberg, Germania, 2002 – 2003
3. Membru al grupului de lucru Professional Practice în cadrul proiectului european inter}artes, sub egida programului european SOCRATES THEMATIC NETWORK FOR THE HIGHER ARTS EDUCATION SECTOR IN EUROPE, coordonat de Academia de Teatru “Aleksander Zelwerowicz” din Varșovia şi Liga Europeană a Institutelor de Artă (ELIA), 2005 – 2007
4. Membru al grupului de lucru dedicat construirii la Cluj-Napoca a European Centre for Contemporary Art (ECCA), 2016-prezent
5. Membru al Representative Board al Ligii Europe a Institutelor de Artă (ELIA) din decembrie 2016
6. Membru al Executive Board al Ligii Europe a Institutelor de Artă (ELIA) din ianuarie 2019
7. Membru în Comitetul de organizare al Conferinței Bienale ELIA 2020 – Zurich HDK, 2019-2020
8. Expert-evaluator UEFISCDI, 2020
9. Membru în Consiliul Științific al Muzeului Național de Artă Contemporană (MNAC), 2020-2023

Burse / Stagii de studii și specializare 
1. Bursa “Rave” - specializarea curatorie şi management cultural, oferită de Ifa Stuttgart (Institut für auslandbeziehungen) şi Fundaţia Rave, Germania (iulie –decembrie 2003)
2. Stagiu “Socrates-Erasmus”- specializarea filosofie, la Universitatea Paris XII – Val de Marne, Franţa (semestrul I, anul universitar 1998-1999)
Activitate științifică
1. Lucrări prezentate în cadrul conferințelor profesionale (naționale și internaționale)
1.1 “Arts and Technology: What’s in for the Programmers?” în cadrul conferinței Cluj IT Days ProgrammingArt, organizată de Today Software Magazine la Cluj-Napoca, noiembrie 2019
1.2 “The ‘Autonomy’ of Art Academies: The Double-Edged Sword”, în cadrul conferinței internaționale Institutional Autonomy, Academic Freedom and Imposture in the Academia – Do Academic Core Values Safeguard Against Corruption?, organizată de New Europe College din București, mai 2018
1.3 “Break a Leg: On the Romanian Post-Communist Contemporary Art Worlds”, în cadrul Conferinței Cinema and Visual Culture in Post-
Communist Europe: From Crisis to Euphoria and Back Again, organizată de Departamentul de Cinematografie și Media al Facultății de Teatru și Televiziune / UBB Cluj-Napoca, la Cluj-Napoca, mai 2016
1.4 “Facts and Values in Artistic Practices. Recent Approaches in Aesthetics and Sociology of Art”, în cadrul celui de al VI-lea Congres Mediteraneean de Estetică, organizat de Asociația Mediteraneeană de Estetică și de Universitatea Paris I (Sorbonne) la Florența, iunie 2014 (cu Dan-Eugen Rațiu)
1.5 „Digitalizarea activismului politic: Mindbomb. Studiu de caz”, în cadrul Conferinței naționale Estetică și teorii ale artei, ediția a II-a, organizată de Departamentul de Filosofie și Centrul de Filosofie aplicată din cadrul UBB Cluj-Napoca, septembrie 2013 (cu Bogdan Iacob)
1.6 “Aestheticization and Digitalization of Political Activism. A Case Study of the Cluj-based Collective Mindbomb”, în cadrul celei de-a unsprezecea Conferinţe a Asociaţiei Europene de Sociologie – ESA 2013, Crisis, Critique and Change, organizată de ESA şi Universitatea din Torino la Torino, Italia, august 2013 (cu Bogdan Iacob)
1.7 „Practici artistice între cultura profesională locală și sistemul internațional de artă contemporană”, în cadrul Conferinței naționale
Estetică și teorii ale artei, ediția I, organizată de Departamentul de Filosofie și Centrul de Filosofie aplicată din cadrul UBB Cluj-Napoca, septembrie 2012 (cu Bogdan Iacob)
1.8 “Artistic Practices between the Local Professional Culture and the International System. The Case of the ‘School of Cluj’”, în cadrul
Conferinței ESA-Arts 2012 a rețelei de cercetare Sociologia artei din cadrul Asociaţiei Europene de Sociologie, organizată de ESA și de Academia de Muzică din Viena la Viena, Austria, septembrie 2012 (cu Bogdan Iacob)
1.9 “Romanian Contemporary Visual Arts World after 1989: Tension and Fragmentation”, în cadrul celei de-a zecea Conferinţe a Asociaţiei Europene de Sociologie – ESA 2011, Social Relations in Turbulent Times, organizată de ESA şi Universitatea din Geneva la Geneva, Elveţia, septembrie 2011
1.10 “Aesthetics and Art Sociology. For a New Theoretical Platform” în cadrul celei de-a noua Conferinţe a Asociaţiei Europene de Sociologie – ESA 2009, European Society: European Societies?, organizată de ESA, ISCTE şi IUL la Lisabona, Portugalia, septembrie 2009
1.11 “Estetica şi sociologia artei” în cadrul Colocviului NEC-Link Estetica şi artele azi / L’Esthétique et les arts aujourd’hui, organizat de
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Filosofie şi Colegiul Noua Europă, Bucureşti, iunie 2009
1.12 “Graduate Tracking System at the University of Art and Design in Cluj-Napoca” în cadrul ELIA’ 9 th Biennial Conference: “Art, Engagement and Education”, organizată de Liga Europeană a Institutelor de Artă (ELIA), Hogeshool Gent şi Flemish Artschools la Gent, Belgia, noiembrie 2006
1.13 “Martin Heidegger – spaţiul artei”, în cadrul simpozionului organizat de Departamentul Filosofie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”,
Colegiul Noua Europă Bucureşti şi ARCHES, Cluj-Napoca, ianuarie 2001
1.14 “Fenomenologie versus Estetică”, în cadrul simpozionului organizat de Departamentul Filosofie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, noiembrie 1999
1.15 “Arta ca imitaţie în Grecia antică”, în cadrul simpozionului organizat de Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, mai
1999
2. Publicații
2.1 „Lumea artei contemporane în România postcomunistă: modele mentale, instituții şi organizații” în Călin Dan, Iosif Király, Anca Oroveanu, Magda Radu (eds.), Arta în România între anii 1945–2000. O analiză din perspectiva Prezentului, NEC, UNArte, MNAC, Bucureşti 2016, pp. 256-272
2.2 Discursuri asupra artei. Contribuții la studiul artelor vizuale, Eikon, Cluj-Napoca, 2014 (coordonator)
2.3 “Digitalization of Art Activism. A Case Study of the Cluj-based MindBomb Collective” (cu Bogdan Iacob) în Ekphrasis, vol. 10, issue 2,
2013, pp. 197-211
2.4 „Lumea artei contemporane în România postcomunistă: tensiune și fragmentare” în Dan-Eugen Raţiu (ed.), Politica culturală și artele: local, național, global, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, pp. 298-322
2.5 Arta ca activitate socială: avatarurile discursului filosofic asupra artei contemporane, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011
2.6 “Romanian Contemporary Visual Arts World after 1989: Tension and Fragmentation”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, LVI, 3, 2011, pp.107-126
2.7 „Estetică şi / sau sociologia artei: abordări actuale ale artei contemporane” în Mihaela Pop, Dan-Eugen Raţiu (ed.), Estetica şi artele azi,
Ed. Universităţii Bucureşti, 2010, pp. 155-167
2.8 “How to Approach Contemporary Art? Aesthetics and Art Sociology”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, LIV, 2, 2009, pp. 111-118
2.9 “Is Art Collecting Fashionable?”, în Emese Kürti (Ed.), Bucharest – Budapest Bridge. Contemporary Romanian and Hungarian Arts in Gábor Hunya’s Collection, VINCE KIADÓ, Budapesta, 2009, pp.90-103
2.10 “Graduate Tracking System at the University of Art and Design in Cluj-Napoca”, în Inter}artes. Tapping into the potential of Higher Arts
Education in Europe, volum editat de Liga Europeană a Institutelor de Artă (ELIA) din Amsterdam şi Academia de Teatru „Aleksandra Zelwerowicza” din Varșovia, Amsterdam / Varșovia, 2008, pp.99-100
2.11 “Bienala de la Praga: Inside Story”, în Atelier Deschis, Miercurea Ciuc, nr. 11-12 / 2005, pp. 12-13
2.12 “The Work of Art is Never Alone”, împreună cu Liviana Dan, în Catalogul Bienalei Internaționale de Artă Contemporană 2005, Ed. National Gallery in Prague, 2005, pp.470-471
2.13 “Kunstvermittlung und pures Vergnügen”, cu Birgit Reich (trad.: “Experienţa artistică şi divertismentul”), în BDK-Mitteilung, Stuttgart, nr. 1 / 2004, pp.18-20
2.14 “Martin Heidegger : pentru o topologie a artei”, în: Ciprian Mihali (ed.), Altfel de spatii. Studii de heterotopologie, Bucureşti, Ed. Paideia, 2001, pp.115-121

3. Proiecte de cercetare și dezvoltare instituțională 
3.1. consultant științific în proiectul “Periodization in the History of Art and its Conundrums. How to tackle them in East-Central Europe” inițiat Colegiul Noua Europă Bucureşti (NEC) și finanțat de Fundaţia Getty din SUA (decembrie 2018 –mai 2021)
3.2. cercetător/manager activități în cadrul proiectului de cercetare- dezvoltare “The Future of Work” inițiat de Primăria Cluj-Napoca și finanțat de Comisia Europeană prin programul Urban Innovative Actions (octombrie 2019 –
septembrie 2021)
3.3. director proiect de dezvoltare instituțională „Antreprenoriat în domeniul culturii și industriilor creative: provocări și oportunități”, finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională al MEC (mai 2019 – decembrie 2019)
3.4. director proiect de dezvoltare instituțională „Îmbunătățirea activității didactice în domeniul designului grafic prin utilizarea pe scară largă a aplicațiilor Adobe”, finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională al MEC (mai 2019 – decembrie 2019)
3.5. cercetător științific în proiectul “Romanian Art Institutions of the 90’s: between Acceptance and Rejection”, în cadrul programului GE-NEC III, sub egida Colegiului Noua Europă Bucureşti (NEC) și a Fundaţiei Getty din SUA (martie-iulie 2010 și octombrie 2012-februarie 2013)
3.6. asistent de cercetare în proiectul CNCSIS “Cultură şi creativitate în epoca globalizării: studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică”, Cod CNCSIS: ID_2469, Universitatea “Babeş-Bolyai”, 2008-2011
3.7. cercetător ştiinţific în proiectul CEEX “Identificarea şi tratamentul efectului agentilor poluanti asupra componentelor artistice ale clădirilor istorice. Studii de caz. Tra-arT”, Contract Nr. X2C11/18.07.2006, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, 2006-2008
3.8. cercetător ştiinţific în proiectul CEEX “Cyber muzeu al universităţilor de artă din România. E-Mart”, Contract Nr. CEX05-D8-01-03/30.09.2005, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, 2005-2008

4. Membru asociații profesionale 
Membru al European Sociology Association, Paris (Franţa) – din 2009
Membru al Societăţii Române de Filosofie, Bucureşti (România) – din 2009
Membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (AICA) – România, Paris (Franța) / București (România) – din 2020