Conferenţiar universitar doctor

Anda Crețiu

Curriculum vitae

Nume

Anda-Elena Crețiu

Data nașterii
21 iunie 1965

Cetățenie
română

Titlu științific    
Conferențiar universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză

Contact    
E-mail: anda.cretiu@uad.ro

Studii

2003 - Diploma de doctor în domeniul filologie, titlul tezei: Analysing Discourse Features in Art Texts across Genres, Facultatea de Litere, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

1998-2003 - doctorand în filologie, limba engleza pentru scopuri specifice, lingvistică generală și aplicată, pragmatică, analiza discursului, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1987 - Diploma de licență în profilul filologie, specializarea limba și literatura română – limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1983-1987 - Studii universitare (zi), limba și literatura română - limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1979-1983 - Diploma de bacalaureat – profilul învățători, Liceul pedagogic Râmnicu-Vâlcea

Experiență profesională

2015-... - Conferențiar universitar, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca,

1996 - 2015 - Lector universitar, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca,

1992-1996 - Asistent universitar, Academia de Arte Vizuale ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca

1990-1992 - Cadru didactic asociat, Academia de Arte Vizuale ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca

1991-1992 - Profesor limba engleză (detașare), Liceul Economic Cluj-Napoca

1989-1991 - Profesor definitiv, limba română-limba engleză; director de școală, Școala Generală Râmeț, Alba

1987-1989 - Profesor titular stagiar, limba română, Școala Generală Râmeț, Alba

Granturi

2013 - Life Long Learning Programme. Education and Culture DG: participare la 1st International Staff Training Week la Karabuk University, Turcia

2015 - Grant Erasmus + Teaching Assignment a Escuela de Arte y Superior de Disegno – EASD Segovia, Spania

2013 - Grant Erasmus Teaching Assignment la Karabuk Universitesi, Turcia

2012 - Grant Erasmus Staff Training la University of the Arts London

2001-2003 - Proiectul de cercetare cu finanțare CNCSIS „Imagine artistica si creativitate vizual-plastica”, Tema 1/2001, cod 886, director de program conf. Gh. Bus, membru in colectivul de cercetare
Lucrări rezultate:
“Andy Warhol - moment semnificativ în evoluţia discursului plastic contemporan”, în Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual-plastică - perspective complementare, coord. Gheorghe Buş, Ed. Dacia, Colecţia Universitaria, Seria Artă, Cluj-Napoca, 2003, pp. 281-292
Publicații

Curs universitar

A Practical Course in English - for art, art history, art theory and art appreciation students, Ed.Echinox, Cluj, 2004, 142 p.
Cărţi, monografii
Genre-Structured Discourse in Art Texts, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2003, 210 p.
An ESP Perspective on Art-Related Discourse, Ed. EZway Books, Las Vegas, Nevada, 2004, 162 p.
Discourse and Communication in Visual Arts, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, 275 p
Dicţionar englez-român, român-englez : termeni de artă/English-Romanian, Romanian-English Dictionary : Art Terms, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015, 342 p.
America. Istorie,cultură, civilizație, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 348 p.

Articole în volumele unor conferinţe, simpozioane
“Artistic Personality and the Teaching of English”, în Constructions of Identity - Proceedings of the National Conference organized by the Department of English, Cluj-Napoca, June 13-14, 1997, Napoca Star Cluj, 2000, pp. 57-59
“Andy Warhol - moment semnificativ în evoluţia discursului plastic contemporan”, în Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual-plastică—perspective complementare, coord. Gheorghe Buş, Ed. Dacia, Colecţia Universitaria, Seria Artă, Cluj-Napoca, 2003, pp. 281-292
“Genre-Structured Discourse in Art texts” în Contructions of Identity II, Proceedings of the International Conference 14-16 March 2002, edited by Adrian Radu, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, pp. 157-167
“The Artist’s Statement—The Verbal Self of the Artist”, in Constructions of Identity III, Proceedings of the International Conference 23-25 April 2004, ed. by Adrian Radu, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, pp. 108-118.”Genre Analysis and the Teaching of English for Art Purposes”, în volumul Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine. Strategii de învățare, predare și evaluare a limbajelor de specialitate, eveniment desfășurat în cadrul Anului Aniversar UBB 90—90 de ani de la întemeierea Universității Românești din Cluj, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, coordonatori și editori Bradea Livia-Otilia ș.a., pp. 35-43
”Genre Analysis and the Teaching of English for Art Purposes”, în volumul Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine. Strategii de învățare, predare și evaluare a limbajelor de specialitate, eveniment desfășurat în cadrul Anului Aniversar UBB 90-90 de ani de la întemeierea Universității Românești din Cluj, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, coordonatori și editori Bradea Livia-Otilia ș.a., pp. 35-43
“Teaching Genre Analysis to Art Students”, în vol. simpozionului Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine: Competențe comunicative în predarea și învățarea limbajelor de specialitate, UBB, Departamentul de Limbi Străine de
Specialitate, Cluj-Napoca 11 decembrie 2009, ed. coord. lect.dr. Laura Otilia Bradea, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011, pp.83-95
”Artspeaking’ about Art”. Discourse features of English for Art purposes”, în vol. Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate—mize și perspective, ed. Sonia Munteanu și Bianca Bretan, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, pp. 40-50
”Înapoi în ’Lumea Veche’, sau drumul către rădăcinile culturale”, în vol. conferinței Studii de diversitate culturală și limbaje de specialitate, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al Universității Tehnice; Departamentul de Limbi Străine Specializate al UBB, în parteneriat cu Quest România, Cluj-Napoca, 25-26 sept. 2014, Ed. Sonia Munteanu și Elena Păcurar, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014, pp.

“Big City” Culture in Modern America, în vol. celei de a VI-a Conferințe naționale cu participare internațională Dinamica limbajelor de specialitate. Tehnici și strategii inovatoare, 20-21 mai 2016, Departamentul de Limbi Străine Specializate , Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016 ISBN 978-606-17-1032-4, pp. 44-58
În vol. colectiv aniversar: ”A Pragmatics of Polite Criticism in Art”, în vol. Studies and articles. In Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, ed. Dorin Chira & Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Ed. Scriptor & Argonaut, 2016, Argonaut & Scriptor; pp. 148-161
„American Cultural Identity and Enduring Values in Norman Rockwell’s Illustrations”, în vol. celei de a VII-a conf. naționale cu participare internațională Dinamica limbajelor de specialitate: tehnici și strategii inovatoare, Cluj-Napoca 26-27 mai 2017, Tehnici și strategii novatoare în dinamica limbajelor de specialitate, ed. Eugen Wohl, Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2017, pp. 291-305

”Assessing Blended Assessment of English for Art”, în vol. Noi tehnici și strategii în dinamica limbajelor de specialitate, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018, pp. 106-117
„Genres for Everyone: The Particularization of Genre Acquisition in Art Higher Education”, in vol. Limbaje specializate. Perspective si linii de convergenta, ed. Wohl E., Presa Universitara Clujeana, 2019, pp. 129-146
An ESP Perspective on the Fashion Discourse. Classroom Applicability” . în vol. Limbajele specializate în contextul noilor medii de învățare. Provocări și oportunități, Editori Roxana‐Maria Nistor, Camelia Teglaș. Presa Universitară Clujeană, 2020, pp. 213-230
Articole publicate în reviste de specialitate
Din țară 
”General Language vs. Language for Specific Purposes - an LSP Perspective on the Language used in Arts” ( Limbă şi limbaj de specialitate - o perspectivă aplicativă asupra limbii folosite în domeniul artelor vizuale), în Studia Universitatis Babeș-Bloyai. Philologia, pp. 123-130, Anul XLVI, 2001, 1-2
”Genre Analysis. Art Reviews in English” (Analiza genurilor: recenzii de artă în limba engleză), în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, editia 1-2, 2002
“Rhetorical Devices: The Case of Personal Pronouns (in Art Texts)” I, în Studii filosofice şi lingvistice, nr. 6, 2004, editor prof.dr. Marin Ţurlea, Univ. Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004 , pp. 68-73
”Rhetorical Devices: The Case of Personal Pronouns (in Art Texts)” II, în Studii filosofice şi lingvistice, nr. 7, 2004, Univ. Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, pp 58-65
“Manipulative Uses of Language”, în Revista de filosofie contemporană, Nr. 3/2004 Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, pp.103-108
“Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’- A Sample of Genre Analysis (of a text by Andrée Hayum)” (I), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 4, Number 1, March 2005, Cartea Universitară Press, Bucharest, pp. 136-140

“Two Kindred Spirits: Ruskin and Turner, Revisited” in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, L, 1, 2005, pp. 187- 195
“English for Art Purposes. Interpreting Art”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, Vol. 58 (LVIII) 2013, June, Issue2, pp. 49-66
„English as a Practical Tool for Increasing Visibility in the Art World”, în Synergy (Journal of the Department of Modern Languages and Business Communication, Faculty of International Business & Economics, the Bucharest University of Economic Studies),Vol.1,2016, pp. 54-71 (Erih +)
Din străinătate
“Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’—A Sample of Genre Analysis (of a text by Andrée Hayum)” (I), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 4, Number 1, 2005, Denbridge Press, New York, pp. 525-652 https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-lpi/108-volume-4-1-2005/175-dosso-dossi-s-jupiter-mercury-and-virtue-a-sample-of-genre-analysis-o
“Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’-A Sample of Genre Analysis” (II), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 5, Number 1, September 2006, Denbridge Press, New York, pp. 265-269
https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-lpi/106-volume-5-1-2006/223-dosso-dossi-s-jupiter-mercury-and-virtue-a-sample-of-genre-analysis-i
“Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’-A Sample of genre Analysis” (III), in Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 5, Number 2, December 2006, Denbridge Press, New York, pp. 164-170

https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-lpi/105-volume-5-2-2006/256-dosso-dossi-s-jupiter-mercury-and-virtue-a-sample-of-genre-analysis-of-a-text-by-andree-hayum-iii
“The Blogging Artist. A Genre-Analysis Approach to Teaching English for Art Purposes”, in Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research), Vol 2, No 2 (2013), The Special Issue on “English Studies”, pp. 1-29, © Karabuk University, Turkey, ISSN 2147-0626, disponibil online la: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/issue/view/8

Traduceri
”Information and Warning on Road Traffic Noise” by Visual Means (autori: Diana Ioana Popescu, Rodica Alămoreanu), în Acta Technica Napocensis, series: Applied Mathematics and Mechanics, 56, Issue I, 2013, ISSN 1221-5872, capitolele 4 si 5, pag.19-28
The Dues of Time. As a Threshold to Authentic Living: traducerea în limba engleză a textului albumului expoziţiei Vasile Pop: Vamă timpului, UAP, Bucureşti, Galeriile “Artis”, 12-23 sept. 2005.
Romania ABC, Visual Arts, an ABC cultural primer (ghid cultural editat de fundaţia „Thalia inter Artes”, coord. prof.dr. Maria Vodă-Căpuşan), Presa Universitară Clujeană, 2000 (trad.în colab. cu Mihaela Mudure, Fac. de Litere)
The Dues of Time: traducerea în limba engleză a textului albumului expoziţiei Vasile Pop: Vamă timpului, Muzeul Naţional de Artă Cluj, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Cluj, 16 dec. 1999-15 ian. 2000
Recenzii
La cărțile Teoria și practica traducerii și Vade Mecum de Ioan Crețiu (Echinox, 1999), în Studia Univesitatis Babes Bolyai. Philologia XLVI, 1-2, 2001

Diplome și distincíi

Diploma de onoare pentru aportul la prestigiul școlii clujene de artă, 2001, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de învățământ superior de artă la Cluj

Membru în organizații profesionale

Membră AELFE (Asociacion Europea de Lenguas para Fines Especificos /European Association of Languages for Specific Purposes)

Informații suplimentare

Referent pentru ESP Across Cultures, Univ. Foggia, Italia ISSN: 1972-8247