Conferențiar universitar doctor

Anamaria Felicia Tomiuc

Prorector asigurarea calității

Curriculum vitae

Nume Tomiuc
Prenume Anamaria Felicia
Data si locul nasterii 25.04.1980, Bistrita
Cetatenie română
Stare civila căsătorită
Titlu stiintific

conferențiar universitar doctor

Limbi straine cunoscute engleză, franceză, italiană
Contact E-mail: anamaria.tomiuc@uad.ro
Studii 2005 – 2011
Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Specializarea: Doctorat în Arte Vizuale
2002-2004
Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Specializarea: Masterat în Arte Vizuale
2001-2005
Instituția: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Specializarea: Licență în Comunicare și Relatii Publice
1998- 2002
Instituția: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
Specializarea: Licență în Filologie. Română - Engleză
1994-1998
Instituția: Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu", Bistrița
Specializarea: limbi moderne
Experiența profesională

Octombrie 2015 - prezent

Instituția: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Departamentul Discipline Teoretice
Functia: conferențiar universitar

Octombrie 2019 – Iunie 2021

Instituția: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții de Mașini, Ingineria Proiectării și Robotică 

Funcția: cadru didactic asociat

Februarie 2009 - Octombrie 2015
Instituția: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Catedra de Design și Discipline Teoretice
Functia: lector universitar
Martie 2006 – Februarie 2009
Institutia: Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca, Catedra de Design si Discipline Teoretice
Functia: asistent universitar
Martie 2006 – Martie 2023
Instituția: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Biroul / Compartimentul de Relații Publice, Internaționale și Proiecte Culturale
Functia: coordonator relații internaționale internaţionale și șef al Compartimentului Relații Publice, Internaționale și Programe Culturale și Comunitare al UAD
Octombrie 2005 – prezent
Instituția: Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca, Departamentul de Comunicare și Relații Publice
Functia: cadru didactic asociat
Octombrie 2002 – Iunie 2007
Instituția: Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca, Centrul de limbi moderne Alpha, Departamentul Limbi Moderne Aplicate pentru Științe Socio-Umane
Functia: cadru didactic asociat
Martie 2003 – Martie 2006
Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Funcția: Coordonator relații publice

Experienţa de management

Aprilie 2024 - prezent

Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Funcția: Prorector responsabil cu asigurarea calității

Septembrie 2023 - Martie 2024

Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design

Funcția: Decan interimar

Octombrie 2019 – Septembrie 2023

Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design

Funcția: Prodecan 

Noiembrie  2018 – Septembrie 2020

Instituția: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design, Departamentul Discipline Teoretic

Funcția: Director Departament 

Ianuarie 2017 –  iunie 2023  / iunie 2023 - prezent

Asociația Universitart a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

Funcția: Președinte / Vicepreședinte

Lucrări elaborate și / sau publicate

Volume de autor

Anamaria Tomiuc, On Branding in the Contemporary Art World, Ed. Eikon, 2015, ISBN: 978-606-711-306-8

Anamaria Tomiuc, Artă, publicitate, branding. Interferențe și rupturi, Ed. Eikon, 2014, ISBN: 978‑606‑711‑171‑2

Articole

Anamaria Tomiuc, Alice Iliescu, Daniel Popescu, Urban Comics as a Research Method and Tool in Social Innovation. Case Study: ArtiViStory Collective, Journal of Media Research Vol. 15, Issue 3 (44) , 2022

A. Tomiuc, Conservation on View. From the Exhibition to Social Media and Live-streaming, as Methods of Raising Public Audience for Conservation-Restoration Works, ImplementART , 1/ 2019, ISSN 2668-9367 ISSN-L 2668-9367

A.Tomiuc, Development strategies and cultural policies in Romania. The Case of Cluj-Napoca, în Transylvanian Review of Administrative Sciences, nr. 48/2016, pp.145-165, ISSN 2247 – 8310 (ISI, factor de impact, 0,333)

Anamaria Tomiuc, Oana Stan, The Fashion Blogosphere in Romania. Fashionscape and Fashion Bloggers în Postmodern Openings Journal, vol. 6, Issue 1 / 2015, pp.161 – 174, ISSN: 2068-0236 (revistă indexată EBSCO; Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, RePEc, NSD ERIH Plus)

Anamaria Tomiuc, Branding in the art world: the contemporary visual artist, in Journal of Media Research, vol 8 issue 2 (22) / 2015, ISSN 1844-8877 (revistă indexată EBSCO, CEEOL)

Anamaria Tomiuc,Navigating Culture. Enhancing Visitor Museum Experience through Mobile Technologies. From Smartphone to Google Glass” în Journal of Media Research, vol. 7 issue 3 (20)/2014, pp. 33-46 ISSN: 1844-8887 (revistă indexată EBSCO, CEEOL)

Anamaria Tomiuc, Mediated Histories of Advertising. Museum Exhibitions and Digital Archives, in Journal of Media Research, vol 8 issue 1 (21) / 2015, pp. 3-19, ISSN 1844-8887 (revistă indexată EBSCO, CEEOL)

Studii în volume colective

Barbara Bulc, Eric Gordon, Anamaria Tomiuc, Alice Iliescu, Daniel Popescu, Activating Urban Imaginaries through Art: A Reflective Activity în Eric Gordon et all, Activating Values In Urban Transitions: A Novel Approach to Urban Innovation in Romania, PUNKT, 2022

Anamaria Tomiuc, Strategii de dezvoltare și politici culturale în România. Studiu de caz: Cluj-Napoca, în vol. Noii industriași. Creativii. Studii de caz/ Moving targets / Cercetări / Browsing networks / Interviuri & Opinii / Between Lines coordonat de Oana Năsui, Ed. PostModernism Museum, București, 2016, ISBN 978-606-93751-4-3

Anamaria Tomiuc, Mediatization of culture, audience, branding, and the contemporary museum in Romania, in vol. PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, coordonat de Delia Balaban, Ioan Hosu, Meda Mucundorfeanu, Ed. Hochschulverlag Mittweida, 2015

Anamaria Tomiuc,Mediatizarea culturii și muzeul brand” în vol. Discursuri asupra artei. Contribuții la studiul artelor vizuale, Mara Rațiu (Ed.), Eikon, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-711-094-4

Anamaria Tătaru, „Werbebild und mechanismen. Einflusse in der heutigen rumanischen Kunst”, în vol. Medien, PR und Werbung in Rumanien (coord. Delia Cristina Balaban/ Flaviu Călin Rus), Hochschulverlag Mittweida, 2008, ISBN 978 – 3-9809598-0

Anamaria Tătaru, „Remix vizual. Tendinţe expresive în arta contemporană din România în raport cu referenţialitatea publicitară”, în PR Trend, nr 2/2006, ISBN: 978-973-733-125-0

Anamaria Tătaru, “Deturnare şi mediatizare. Figuri ale interferenţei artă – publicitate”, în Revista Transilvană de Ştiinţe ale Comunicării, Editura Accent, Cluj-Napoca, nr. 2 / 2006, pp. 69 – 81

Recenzii de expoziţii şi evenimente publicate în „Observatorul Cultural” Bucureşti, Revista „Atelier deschis / Open studio” Miercurea Ciuc şi „Tribuna” Cluj-Napoca

A. Tomiuc, A. Iliescu, D. Popescu, Banda desenată urbană ca metodă de cercetare și instrument de activare socială. Studiu de caz: ArtiViStory Collective, Conferința Estetica și teoria artelor, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj-Napoca, septembrie 2022

A Tomiuc, ArtiViStory Collective, Assessing Youth Well-being through Artistic Research, Culture and Well-being Forum,Cluj-Napoca, octombrie 2022

A. Sarbu, A. Tomiuc, A. Iliescu, Imagining Futures. Urban Comics from ArtiViStory Collective, Conferințele Astra – Marketingul și educația în muzee, Muzeul Astra, Sibiu, noiembrie 2022

Anamaria Tomiuc, Is Cluj Really an Art City of the Future?, în cadrul conferinței internaționale PR Trend 2016 – Communication in a Changing Society, organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca si Fundaţia „Hanns Seidel” Germania2016, (Cluj-Napoca)

Anamaria Tomiuc, Branding și artă contemporană, în cadrul Festivalului Vizualia, organizat de CCS Cluj-Napoca și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, noiembrie 2016

Anamaria Tomiuc, Prolegomena for the Opening of a New Contemporary Art Museum. The Case of Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 13-a edi’ii a congresului international Cultura Europea, organizat de Universidad de Piura si UBB Cluj-Napoca, 2015 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tomiuc, Oana Stan, The Fashion Blogosphere in Romania. Fashionscape and fashion bloggers, in cadrul celei de-a 6-a conferințe internaționale LUMEN- Rethinking social action. Core values, organizata de LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences si Academia Romana, 2015 (Iași)

Anamaria Tomiuc, Mediatization of culture. Branding, media campaigns and the need for creating buzz to redefine Romanian museums, în cadrul Conferinţei internaţionale „PR Trend. Medialization or how media changed our lives” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca si Fundaţia „Hanns Seidel” Germania, 2014 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tataru-Tomiuc, Anamaria Bocean, Radu Călin Solovăstru, Oana Gui, University graduates and the labour market in Romania. Analysis of a process , The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’11, Karabuk University/ Safranbolu, 2011 (Karabuk, Turcia)

Anamaria Tomiuc, International projects and students workshops,  XII Round Table of the Members of the International Boards of the Romualdo del Bianco Foundation, 2010 (Florenta, Italia)

Anamaria Tătaru, Arta în publicitate: surse, referinţe, interferenţe, în cadrul Conferinței internaționale „PR Trend” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel” Germania, 2007 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tătaru, Deturnare și mediatizare. Figuri ale interferenței artă-publicitate, în cadrul Conferinței internaționale „PR Trend” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel”, Germania şi Confederation Europeene des Relations Publiques, 2006 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tătaru, International strategy and partnership development, in cadrul Conferintei Curriculum Development in the SOCRATES-ERASMUS Network, Academia de Arte Plastice, Atena, Grecia (10-14 mai 2006)

Anamaria Tătaru, Remix Vizual. Tendinţe expresive în arta contemporană din România în raport cu referenţialitatea publicitară – în cadrul Conferinţei internaţionale „PR Trend. Teorie şi practică în relaţiile publice” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel”, Germania şi Confederation Europeene des Relations Publiques, 2005 (Cluj-Napoca)

Individ şi publicitate – reinventare şi metalimbaj – în cadrul Simpozionului organizat de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Comunicare, aprilie 2003 (Cluj-Napoca)

Fabula ca invenţie şi interpretare în Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupery – în cadrul simpozionului anual organizat de Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Lingvistică şi Poetică, aprilie 2001 (Cluj-Napoca)

Semn şi simbol – Ferdinand de Saussure şi Ch. S. Peirce -  în cadrul simpozionului anual organizat de Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Lingvistică şi Poetică, aprilie  2000 (Cluj-Napoca)

Lucrari prezentate la conferinte de specialitate

A. Tomiuc, A. Iliescu, D. Popescu, Banda desenată urbană ca metodă de cercetare și instrument de activare socială. Studiu de caz: ArtiViStory Collective, Conferința Estetica și teoria artelor, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj-Napoca, septembrie 2022

A Tomiuc, ArtiViStory Collective, Assessing Youth Well-being through Artistic Research, Culture and Well-being Forum,Cluj-Napoca, octombrie 2022

A. Sarbu, A. Tomiuc, A. Iliescu, Imagining Futures. Urban Comics from ArtiViStory Collective, Conferințele Astra – Marketingul și educația în muzee, Muzeul Astra, Sibiu, noiembrie 2022

Anamaria Tomiuc, Is Cluj Really an Art City of the Future?, în cadrul conferinței internaționale PR Trend 2016 – Communication in a Changing Society, organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca si Fundaţia „Hanns Seidel” Germania2016, (Cluj-Napoca)

Anamaria Tomiuc, Branding și artă contemporană, în cadrul Festivalului Vizualia, organizat de CCS Cluj-Napoca și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, noiembrie 2016

Anamaria Tomiuc, Prolegomena for the Opening of a New Contemporary Art Museum. The Case of Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 13-a edi’ii a congresului international Cultura Europea, organizat de Universidad de Piura si UBB Cluj-Napoca, 2015 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tomiuc, Oana Stan, The Fashion Blogosphere in Romania. Fashionscape and fashion bloggers, in cadrul celei de-a 6-a conferințe internaționale LUMEN- Rethinking social action. Core values, organizata de LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences si Academia Romana, 2015 (Iași)

Anamaria Tomiuc, Mediatization of culture. Branding, media campaigns and the need for creating buzz to redefine Romanian museums, în cadrul Conferinţei internaţionale „PR Trend. Medialization or how media changed our lives” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca si Fundaţia „Hanns Seidel” Germania, 2014 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tataru-Tomiuc, Anamaria Bocean, Radu Călin Solovăstru, Oana Gui, University graduates and the labour market in Romania. Analysis of a process , The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’11, Karabuk University/ Safranbolu, 2011 (Karabuk, Turcia)

Anamaria Tomiuc, International projects and students workshops,  XII Round Table of the Members of the International Boards of the Romualdo del Bianco Foundation, 2010 (Florenta, Italia)

Anamaria Tătaru, Arta în publicitate: surse, referinţe, interferenţe, în cadrul Conferinței internaționale „PR Trend” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel” Germania, 2007 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tătaru, Deturnare și mediatizare. Figuri ale interferenței artă-publicitate, în cadrul Conferinței internaționale „PR Trend” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel”, Germania şi Confederation Europeene des Relations Publiques, 2006 (Cluj-Napoca)

Anamaria Tătaru, International strategy and partnership development, in cadrul Conferintei Curriculum Development in the SOCRATES-ERASMUS Network, Academia de Arte Plastice, Atena, Grecia (10-14 mai 2006)

Anamaria Tătaru, Remix Vizual. Tendinţe expresive în arta contemporană din România în raport cu referenţialitatea publicitară – în cadrul Conferinţei internaţionale „PR Trend. Teorie şi practică în relaţiile publice” organizată de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Fundaţia „Hanns Seidel”, Germania şi Confederation Europeene des Relations Publiques, 2005 (Cluj-Napoca)

Individ şi publicitate – reinventare şi metalimbaj – în cadrul Simpozionului organizat de Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Comunicare, aprilie 2003 (Cluj-Napoca)

Fabula ca invenţie şi interpretare în Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupery – în cadrul simpozionului anual organizat de Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Lingvistică şi Poetică, aprilie 2001 (Cluj-Napoca)

Semn şi simbol – Ferdinand de Saussure şi Ch. S. Peirce -  în cadrul simpozionului anual organizat de Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţiunea Lingvistică şi Poetică, aprilie  2000 (Cluj-Napoca)

Participări simpozioane, conferințe și workshopuri

EuroFabrique Cluj 2023 (proiect internațional coordonat împreună cu Ioan Sbârciu și Olimpia Bera), organizat de CICT în colaborare cu ANDEA, Institutul Francez si Mushuroi Creative Hub la Cluj-Napoca, decembrie 2023

Conferinta ELIA Biennail – No Stone Unturned – 23-26 noiembrie 2022, Helsinki,University of the Arts, (online)

Conferinta ELIA Biennial – Expanding the Arts – 17 – 20 noiembrie 2020, Zurich University of the Arts, (online)

A VIII-a editie a ELIA Leadership Symposium, Universitatea de Arta Poznan, Polonia (29 noiembrie - 1 decembrie 2017)

A XI-a ediție a conferinței bianuale ELIA – „HEARTH-L’art au Cœur du territoire », ERBAN Metropole, Nantes, Franța (27 – 30 octombrie 2010)

Conferinţa internaţională „Intercultural Dialogue. Best Practice at Community Level” organizată de Comisia Europeană la Bruxelles, Belgia (23-26 noiembrie 2006)

Mutual Learning Workshop – Asigurarea calităţii în învăţământul superior artistic, organizat de ELIA, Budapesta, Ungaria (7-8 septembrie 2006)

Conferinţa internaţională „Curriculum Development in the SOCRATES-ERASMUS Network” organizată de Academia de Arte Plastice, Atena, Grecia (10-14 mai 2006)

Colocviul internaţional de etno-scenologie, organizat de Universitatea Paris VIII, Saint-Denis, şi Maison de Science de l’Homme, Paris, Franţa (12 -14 septembrie 2005)

Conferinţa „Universities and Mass-Media” organizată de către Magna Charta Observatory, Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) şi Universitatea din Bologna, Bologna, Italia (14-17 septembrie 2004)

Conferinţa “Brilliant”, organizată de către Liga Europeană a Instituţiilor de Artă la Cluj-Napoca, România (3-5 martie 2004)

Workshop-ul “Ateliers croisees” organizat de Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Ecole Regionale de Beaux-Arts Nantes, Franţa, (martie – iunie 2004)

Co-organizator al Academiei de toamnă „Europa Artium”, eveniment  internaţional organizat de Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca (ediţiile 2002-2009)

Proiecte expoziționale  / management evenimente culturale

EuroFabrique Cluj 2023 – proiect organizat de Clusterul de Industrii Creative Transilvania în parteneriat cu Institutul Francez Cluj, ANdEA Paris și Mushuroi Creative Hub Cluj, decembrie 2023 (coordonator)

Expoziția ”Unboxed Stories. Urban Comics with ArtiViStory Collective” (proiect curatoriat împreună cu Alice Iliescu), Muzeul de Artă Cluj, iunie 2023

Expoziția „Voices of Youth. Urban Comics from ArtiVistory Collective”, (proiect curatoriat împreună cu Alice Iliescu și Daniel Popescu), Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca, septembrie 2022

Expoziția ”Imagining Futures. Urban Comics from ArtiVistory Collective ”, (proiect curatoriat împreună cu Alice Iliescu și Daniel Popescu), Muzeul de Artă Cluj-Napoca, martie 2022

Expo Maraton (coordonator proiect expozițional inițiat și organizat pentru UAD Cluj-Napoca, Galeria Casa Matei), mai 2023, mai 2022 și ediții anuale succesive 2011 – 2019 (11 editii)

Expoziția Rene Burri: Fotografien von Jean Tinguely & Co, Muzeul de Artă Cluj-Napoca (coordonator proiect  organizat cu Julien Chapsal, Magnum Photos Paris)

Academia de toamnă Europa Artium (membru în echipa de organizare de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (9 ediții, din 2002 în 2009)

2003- 2023 – coordonator al numeroase expoziții naționale și internaționale organizate la Galeria Casa Matei a UAD și parteneri instituționali ai UAD în cadrul activității de la Compartimentul relații publice, internaționale și proiecte culturale și comunitare al UAD

Experiența acumulată în programe naționale  / internaționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experienţa acumulată în programe naţionale de cercetare - dezvoltare tip CEEX, CNCSIS, PN III, FDI

2023 – 2024 – Programul Europa Creativă, membru în echipa de proiect EuroFabrique Camps inițiat de Clusterul de Industrii Creative Transilvania (49.852 Eur)

2023 – Program al Ministerului Culturii din România, membru în echipa de proiect EuroFabrique Cluj (59400 RON)

2023Erasmus + Blended Intensive Program - Decoding the City. Engaging young communities. Narratives for urban connections, coordonator proiect împreună cu Alice Iliescu (30.626 RON)

2023 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma si expoziția absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (30.000 RON)

2022 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma si expoziția absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (20.000 RON)

2021 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma si expoziția absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (20.000 RON)

2020 – Proiectul (in)VISIBLE: Creative documentation & process evaluation in support of E2A Framework and community engagement for Learning Hub Cluj, grant internațional, Fundația Botnar, membru în echipa de proiect, (291.540 CHF)

2020 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma si expoziția absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (30.000 RON)

2019 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, coordonator proiect ”Expo Maraton 2019” (15.000 RON)

2019 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (15.000 RON)

2018 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (20.000 RON)

2017 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, coordonator proiect ”Expo Maraton 2017” (20.000 RON)

2017 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (20.000 RON)

2016 - Program AFCN - Coordonator proiect cultural cu titlul Competiția de proiecte expoziționale EXPO MARATON – ediția a VI-a (44.000 RON)

2016 - Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, membru în echipa de proiect ”Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (20.000 RON)

2015 - Fondul Social European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă – membru in cadrul proiectului

2015 – Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, , membru în echipa de proiect ”Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca” (11.300 RON)

2015 – Programe și proiecte culturale Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, coordonator proiect ”Expo Maraton 2015 – ediția a V-a (în parteneriat cu UAD)” (25.000 RON)

2015 – Program Tineret, proiecte culturale / contract de cofinanțare (nerambursabilă) – Consiliul Județean Cluj, membru în echipa de proiect ”Platforma tinerilor artiști” (10.000 RON)

2014Program AFCN - Coordonator proiect cultural cu titlul Competiția de proiecte expoziționale EXPO MARATON – ediția a IV-a (47.907. RON)

2014Erasmus Intensive Programmes, Comisia Europeană, proiect: Création expérimentale des étudiants en arts à Avignon, coordonator la nivel de partener (UAD Cluj-Napoca) (33.675,99 EUR)

2013 - Program AFCN - Coordonator proiect cultural cu titlul Competiția de proiecte expoziționale EXPO MARATON – ediția a III-a (53.400 RON)

2012 - Program AFCN - Coordonator proiect cultural cu titlul Competiția de proiecte expoziționale EXPO MARATON – ediția a II-a (53.191 RON)

2010 – 2011 - Fondul Social European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, proiect  Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor, (expert)

2009 – 2011 - Fondul Social European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect Absolvenţi şi piaţa muncii. Studiu naţional de monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa muncii, (expert)

2012 - Erasmus Intensive Programmes, Comisia Europeană, proiect: Contemporary Past – Moving Image as a Fluid Memory, coordonator la nivel de partener (UAD Cluj-Napoca) (20.641,13 EUR)

2011 - Erasmus Intensive Programmes, Comisia Europeană, proiect: Contemporary Past – Tracking a Postcard, coordonator la nivel de partener (UAD Cluj-Napoca) (19.443,00 EUR)

2008 – 2010 – Program Cultura 2007 – 2013, Comisia Europeană, proiectul „FABREC – fabrică culturală europeană” (coordonator la nivel de partener – UAD Cluj-Napoca) (384.408,64 EUR)

2007 – 2010ELIA – European League of Institutes of the Arts, proiect Erasmus Thematic Network for Higher Arts Education: „Artesnet Europe” (persoană de contact)

2007 – 2008 – Erasmus Intensive Programmes, Comisia Europeană, proiect „Între dans şi design. Gestul ca suport creativ pentru un design european”(coordonator la nivel de partener – UAD Cluj-Napoca) (29.061 EUR)

2004 – 2005 - Program Leonardo da Vinci, Comisia Europeană, proiect „Euro-profesionalizare şi asigurarea calităţii în conservare-restaurare” (responsabil proiect) (13.878 EUR)

---------------------------------------------------------------------------------------

2023 – Proiect FDI - Strategii antreprenoriale și modele de bune practici în sfera industriilor culturale și creative (Art StartUp Guidelines) (membru)

2023 – 2026 - Proiect PNRR – UAD Creative Labs. Infrastructură digitală pentru artele viitorului (membru)

2022 – Proiect FDI - Perspective strategice și dinamizarea procesului de internaționalizare la UAD Cluj-Napoca. (INT’L Fast Forward), 269.100 lei (director de proiect)

2022 – Proiect FDI –Consolidarea comunittatii SAS UAD (membru)

2021 – Proiect FDI - Dezvoltare de modele antreprenoriale în domeniul artelor vizuale și al industriilor culturale și creative prin creșterea capacității operaționale a structurii SAS UAD, 163,500 lei (director de proiect)

2020 – Proiect FDI - Incubator de idei de afaceri în domeniul artelor vizuale si al industriilor culturale și creative- ARTS Business Incubator, 201.400 lei (director de proiect)

2018 - 2022 – Proiect complex Implementarea si exploatarea rezultatelor cercetării științifice în practica restaurării și conservării bunurilor culturale PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878 (5.287.500 lei) (membru)

2005 – 2008 – Proiectul de cercetare tip TD din cadrul programului de cercetare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior CNCSIS „Arta şi publicitatea. Interdisciplinaritate în comunicarea vizuală.” (director de proiect) CNCSIS, (13.000 RON)

2006 – 2009 – Proiectul de Cercetare de Excelenţă „Identificarea şi tratamentul efectului agenţilor poluanţi asupra componentelor artistice ale clădirilor istorice. Studii de caz. Tra-ArT”, CNCS - CEEX (cercetător) (130.000 RON)

2005 – 2008 - Proiectul de Cercetare de Excelenta „Cyber Muzeu al Universităților de Artă din România E-mart” CNCS – CEEX (cercetător) (142.077,5 RON)