Conferențiar universitar doctor

Eugen Savinescu

Curriculum vitae

Nume
Eugen Savinescu

 

Data și locul nașterii
10.03.1978, Aiud, jud. Alba

 

Cetățenie
română

 

Titlu științific
Conferențiar universitar doctor

 

Limbi străine cunoscute
engleză, spaniolă

 

Contact    
E-mail: eugen.savinescu@uad.ro 

 

Studii

2010- 2014 - licență în Drept, Facultatea de Drept din Cluj- Napoca din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir”, București; absolvent ca șef de promoție 2014

2004- 2008 - Doctor în Arte Vizuale, Universitatea de Artă și Design Cluj- Napoca

2003- 2005 – Master, Programul de Studii Postuniversitare de Master, specializarea Explorări în Arte Plastice și Decorative, Universitatea de Artă și Design din Cluj- Napoca

1998- 2003 - licență în profilul Arte Plastice și Decorative, Specializarea Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca; absolvent ca șef de promoție 2003

1993- 1997 - Bacalaureat, absolvent al Liceului de Muzică și Artă Plastică din Alba-Iulia.

 

Experienţă profesională

2023 - 2024 - Rector al Universității de Artă si Design din Cluj-Napoca

2021 - 2023 - Decan al Facultății de Arte Plastice

2021 - 2023 - Președintele Consiliului Facultății de Arte Plastice și al Comisiei Senatului UAD pentru Dezvoltarea Curriculei și membru al Comisiei Centrale a Senatului UAD

2012 - prezent - Conferențiar universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Foto-Video- Procesare computerizată a imaginii

2014- 2015 - Președintele Sindicatului UAD Cluj-Napoca

2014- 2015 - Secretar general de redacție a Revistei de teoria și critica artei, RevArt

2009- 2012 - Lector universitar doctor (Șef lucrări) la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii

                    - Membru în Senatul Universității de Artă si Design din Cluj-Napoca

2006- 2009 - Asistent universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Foto-Video- Procesare computerizată a imaginii

2004- 2006 - Preparator universitar la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Foto-Video- Procesare computerizată a imaginii

2000- 2004 - Tehnician la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Grafică- Fotografie Procesare Computerizată a imaginii, Pedagogia Artelor plastice și decorative

 

Lucrări elaborate şi/sau publicate

Cărți publicate

- Chip și închipuire / Visage and Envisagement, Editura Mega (Editură acreditată în  domeniile CNCS), Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606-543-209-3;

 - Trialog, Actualitatea fotografiei alb-negru, Coautor alături de prof. univ. dr. Feleki Károly și prof. univ. dr. Dorel Găină Gerendi, Editura Mega (Editură acreditată în domeniile CNCS), Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-1868-98-1;

  - Vizibil și Lizibil în imaginea fotografică și în extensiile ei, Editura Mega (Editură acreditată în domeniile CNCS), Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-1868-97-4

 

Citări în reviste indexate în baza de date internaționale (BDI)

- Ioana Antoniu, „Transcendenţa și reprezentarea”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Chiorean Daniela, „Display versus Carte”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Ghinea Laura-Teodora, „Muzeul, O formă de comunicare”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Andor Kőmives, „Post-Paradisul. Aspecte ale imageriei paradisiace din arta contemporană”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Moritz Jenő, „Imaginea în Epoca Predigitală. Cultura imaginii în sistemele cibernetice”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Vari Hanna-Imola, „Olimpiadele artistice în percepțiile studiului contemporan”, REVART nr. 3(24) /2015;

- Chira Adrian Vasile, „Conceptul compoziţional. Repere ale structurii imaginii fotografice contemporane”, REVART nr. 1(22) /2015;

- Găină Dorel, „Imagine, imagine vizuală, imagine fotografică”, REVART nr. 1(22) /2015;

- Găină Dorel, „Fotografia - Schimbarea la Faţă versus Pasărea Phoenix”, REVART nr. 1(22) /2015;

- Olăhuţ Ioana, „Transgresiune, Corp şi Rit de trecere în Arta Contemporană”, REVART nr. 1(22) /2015;

- Budescu Andrei, „Noile medii şi concepte în artele vizuale contemporane”, REVART nr. 1(22) /2015;

- Feleki Károly, „Fotografia directă şi fotografia modelată, instanţe ale fotografiei alb-negru”, REVART nr. 2(21) /2014;

- Pulbere Radu, „Despre artă ca cercetare” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(21) /2014;

- Chira Adrian Vasile, „Triada imagine fotografică, temporalitate - devenire” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(21) /2014;

- Ghinea Laura-Teodora, „Diferenţa care construieşte ansamblul. Intersecţia dintre artă şi arhitectură. Studiu de caz, Colonia Pictorilor, Baia Mare” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(21) /2014;

- Dumitraşcu-Măgurean Irina, „Bazele fotografiei”/ Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(21) /2014;

- Gorcea Mihaela, „Accepţiuni ale conceptului de peisaj în arta contemporană” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(21) /2014;

- Chiorean Daniela, „Imaginea digitală - Mediu şi resursă în grafică” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 1(20) /2014;

- Gorcea Mihaela, „Peisajul actual contrapunct al peisajului ideal” / Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 1(20) /2014

 

Articole naționale publicate

- Arta de comunicaţie /Editura „Astra Museum” (Editură acreditată în categoria B în domeniile CNCS), Sibiu, 2014 (p. 31-33), ISBN 978-606-569-812-3;

- Teorie şi aplicaţie - Jocul de-a identitatea / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 15, Anul 2014, (p. 46- 48) ISSN : 2068-4436;

- Tradiţia magică a fotografiei / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 14, Anul 2014, (p. 72-75) ISSN : 2068-4436;

- Geneza vizuală / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 13, Anul 2013, (p. 123-124) ISSN : 2068-4436;

- Event-ul fotografiei / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 12, Anul 2013, (p. 75) ISSN : 2068-4436;

- Imaginea artistică / sistem de comunicare prin şi pentru fotografie /Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 11, Anul 2013, (p. 81) ISSN : 2068-4436;

- Unde se duc artele vizuale? / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 10, Anul 2012, (p. 32-33) ISSN : 2068-4436;

- Editorial / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 9, Anul 2012, (p. 1) ISSN : 2068-4436 ;

- Modelul precum o umbră a artistului sau artistul precum o umbră a modelului / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 8, Anul 2011, (p. 76-77) ISSN : 2068-4436;

- Vertical / Noile imagini închipuite / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 7, Anul 2011, (p. 14) ISSN : 2068-4436;

- Video-Animaţia şi Artele vizuale contemporane / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 4, Anul 2011, (p. 43-44) ISSN : 2068-4436;

- Delimitări vizuale / Forma, Revistă de artă, Deva, Nr. 3, Anul 2010, (p. 42) ISSN : 2068-4436;

- Prolog pentru Bogdan Onofrei / Mănăstiri Moldave, Editura Spiru Haret, Colecţia de Suflet, Iaşi, 2010, (p. 7) ISBN 978-973-579-171-1

 

Participări la conferințe și simpozioane (comunicări științifice internaționale)

- RoAct 2022, În colectivul științific al Simpozionului de Cultură, Tradiție, Artă în spațiul intercultural al Românilor din diaspora (ediția a 2-a 22 octombrie 2022) Consulatul general al României la Gyula, Ungaria;

- „Digital Image Processing 2D Animation or Digitized Photography”, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Alicante, prin programul Office Erasmus+, Alicante, Spania, 2018;

- „Conceptual Investigations in Video-Animation”, Accademia di Belle Arti di Bari, prin programul Office Erasmus+, Italia, (6-10.07) 2015;

- participare cu lucrarea „Arta de comunicaţie” la Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Music, Management and Media - A Timeless Competition”, Ediţia a II-a 2014 (realizat în cadrul Festivalului internaţional VivaVox, Ediţia a IV-a, 5-11 Mai 2014, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, ClujNapoca) ISBN 978-606-569-812-3;

- „Digital Image Processing - Studies Related to the Digital Photography”, Escuela de Arte de Murcia, Spania, 2014;

- „Digital Image Processing - Animation 2D”, Karabük University / Fine Arts, Turcia, (15-20.09) 2013;

- „Imagination and Appearance” (Digital Photography), International Video Art Festival Casablanca (FIAVC), Maroc, 2011;

- „Vizual Animation”, Faculty Escuela Superior de Educação, Instituto Politechnico di Beja, Portugalia, (17-19.05), 2011

 

Participări la conferințe și simpozioane (comunicări științifice naționale)

- „Fotografia martor”, la conferinţa „Dreptul la imagine. Portretul”, organizate de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

 

Burse de studii

- 2018 Bursă de studii prin programul Office Erasmus+ (Teaching Assigment), Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, Spania;

- 2015 Bursă de studii prin programul Office Erasmus+ (Teaching Assigment), Accademia di Belle Arti di Bari, Italia;

- 2014 Bursă de studii prin programul Erasmus (Teaching Assigment), Escuela de Arte de Murcia, Spania;

- 2013 Bursă Erasmus (Teaching Assigment), Karabük University / Fine Arts, Turcia;

- 2011 Bursă Erasmus (Teaching Assigment), Fsculty Escuela Superior de Educação, Instituto Politechnico di Beja, Portugalia, 2011;

- 2003-2004 Bursier la Universitatea Pais Vasco, Bilbao, Spania;

- 2001 bursier la Magyar Iparmuveszeti Egyetem, Budapesta, Hungaria (mobilitate de studii prin program CEEPUS)

 

Premii şi distincţii

- 2019 Distincţie în cadrul celei de a XV-a ediţii, a Festivalul Internaţional de Umor (12 aprilie 2019), Aiud;

- 2017 Distincţie pt. calitatea de preşedinte al juriului expoziţiei de fotografii din cadrul Conferinţei „Dreptul la imagine. Portretul”, organizate de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca (24 martie 2017);

- 2014 Distincţia la Ediţia a X-a, a Festivalul Internaţional de foto şi film Art Aiud;

- 2014 Diplomă aniversară a Galei UAD Fashion Design, Cluj-Napoca (29 iunie 2014);

- 2014 Diplomă de excelenţă, Festivalul Internaţional de Umor, Ediţia a X-a, Aiud (25-26 aprilie 2014);

- 2013 Distincţia Karabük University „Plant a tree certificate”, Certificate: 5574, Turcia;

- 2010 Distincţie la Ediţia a VI-a, a Festivalul Internaţional de Film şi Foto din Aiud;

- 2006-2008-2009 Distincţie la Ediţia a II-a, IV-a şi a V-a, a Festivalul Internaţional de Documentare Artistică şi Artă Fotografică din Aiud;

- 2002 Medalia de argint a Centro Sperimentale di fotografia, Prato, Italia;

- 2002 Premiul „Carol Popp de Szathmary”, categoria experiment, Bienala de Fotografie, ClujNapoca;

- 1999 Medalia de aur a Centrului Experimental de fotografie a Universităţii Populare, Prato, Italia;

- 1999 Premiul „Argus Vision” la cea de-a III-a Bienală de Artă fotografică şi video, Oradea

 

Membru în comisii și jurii

- 2017 Preşedinte al juriului expoziţiei de fotografii din cadrul Conferinţei „Dreptul la imagine. Portretul”, organizate de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;

- 2014 Membru în comisia de titularizare, de la Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”, ClujNapoca; - 2010 Membru în juriul secţiuni de „Arte plastice şi arhitectură” al Concursului Internaţional „Sigismund Toduţa”, ediţia XV, Deva (14-16 mai 2010);

- 2008 Membru în juriul Festivalului de film de scurt metraj „Film Scurt - Alba 2008”, noiembrie, Consiliul Judeţean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba şi Asociaţia Videografilor Profesionişti Alba;

- 2008 Membru în comisia de jurizare la ediţia a IV-a a Festivalului Internaţional de Documentare Artistică şi Artă Fotografică din Municipiul Aiud

 

Expoziţii naţionale, internaţionale şi de grup

- începând din 1995 participant la expoziții de fotografie și manifestări de artă contemporană vizuală contemporană în țară și în străinătate (Anglia, Austria, Franța, Germania, Italia; Macedonia, Spania și Ungaria).

 

Membru în diferite organizații

- din 2007 membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.), Filiala Cluj

- din 2000 membru în Sindicatul UAD