Lector universitar doctor

Renáta-Vivien Barna 

Prodecan FADD

Curriculum vitae

Nume
Barna Renáta -Vivien 

Data și locul nașterii
10 decembrie 1994

Cetățenie
română

Titlu științific    
Lector universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
maghiară, engleză, spaniolă, franceză, germană

Contact    
E-mail: renata.barna@uad.ro

             reny.barna@gmail.com

Studii

2019-2022 - Studii de doctorat, Universitatea de Artă și Design din Cluj - Napoca, Școala Doctorală, domeniul: Arte vizuale, titlul tezei: „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană”, Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Radu-Călin Solovăstru

2016-2018 - Studii de masterat, Universitatea de Artă și Design din Cluj - Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design, domeniu: Arte vizuale- Design

2016-2018 - Absolvire modul Psihopedagogic în cadrul DSPP, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Nivel II

2013-2016 - Universitatea de Artă și Design din Cluj - Napoca, Facultatea de Arte Decorative și Design, domeniu: Design

2013-2016 - Absolvire modul Psihopedagogic în cadrul DSPP, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Nivel I

25.09.2014-14.02 2015 - Studii de licență din cadrul programului de studii Erasmus+

2011-2013 - Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, domeniu: Arte plastice și decorative

2009-2011 - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău, domeniu: Matematică-Informatică intensiv

2001-2009 - Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Engleză intensiv

 

Experiență profesională

11.02.2023- prezent - Lector universitar doctor, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Departamentul De Specialitate cu Profil Psihopedagogic

03.10.2022-10.02.2023 - Cadru didactic asociat extern, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Departamentul De Specialitate cu Profil Psihopedagogic

01.09.2021-31.08.2022 - Profesor învățământ preuniversitar, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu-Silvaniei, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” Cehu-Silvaniei, Palatul Copiilor Zalău, Structura Clubul Copiilor Cehu- Silvaniei

11.2018- 08.2021 - Profesor învățământ preuniversitar, Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca

2019-2020 -  Cadru didactic voluntar- doctorand, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Filiala Grigorescu, Cluj-Napoca

13.09.2018- 01.10.2019 - Designer, SC. CASUȚA CULORILOR. SRL, Zalău

06.2017- 07.2017 - Design intern – grafică, SC. STEELCASE.SRL, Cluj-Napoca

01.11.2016- 01.03.2017 - Designer industrial - stagiar, SC. ZIGMAN.SRL, Cluj-Napoca

2015- prezent - Designer freelancer

 

Certificări obținute

 • Certificat de absolvire Competențe Digitale - Program de formare și specializare profesională „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, Asociația Transilvania IT, Noiembrie-Decembrie 2023
 • Certificat competențe digitale - Trainer și utilizator al platformei educaționale „Adservio”, Platforma Educațională Adservio, 2021

 • Certificat de acordare a definitivării în învățământ - Definitivat în învățământul preuniversitar, 2020

 • Adeverință Participare - Curs „ABC-ul debutantului în profesia didactică", Martie-Aprilie 2019

 • Certificat de absolvire Competențe antreprenoriale - „Compertențe antreprenoriale", Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, Martie-Mai 2018

 • Certificat absolvire curs modelare 3D în programul 3DS Max - Curs de modelare 3D, Steelcase 3DS Max Academy, Iunie-Iulie 2017

 • Adeverință absolvire curs de Design Thinking - Curs de Design Thinking, „Design: Strategy, Process, Methods”- Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, 2017

 • Certificat de competențe profesionale Nivel IV - Certificat competențe profesionale, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Promoția 2013

 

Premii și distincții la nivel național

2022Distincția Magna Cum Laude în urma absolvirii programului de studii de Doctorat, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca,

Școala Doctorală

2019 - Diplomă de excelență profesori preuniversitari, Elev premiat la Olimpiada Națională de Arte Plastice, Decorative, Istoria Artelor și a Arhitecturii

2018 - Diplomă Magna Cum Laude în urma absolvirii programului de studii de Masterat Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Departamentul Design 

2017 - Premiul III Concursul Național „Design the Illy Can”, Pro Brands Distribution

2016 - Diplomă Magna Cum Laude în urma absolvirii programului de studii de Licență Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Departamentul Design 

 

Participări la proiecte internaționale

2014-2015 - Mobilitate Erasmus+ la EASD Zamora, Spania, Departament: Design de interior

2012 - Participare Proiect Multilateral Comenius „You can’t teach an old dog new tricks”, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău

2011 - Participare Proiect Multilateral Comenius „The European Job Market”, Colegiul Tehnic „ Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

 

Participări la proiecte naționale și workshopuri 

2023-2024 - Membru în echipa de coordonare a activităților educaționale cu studenții în cadrul proiectului educațional „Stimularea creativității prin joc și artă”, organizată de UAD, departamentul DSPP în parteneriat cu Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca, Grădinița cu P.P. a Univeristății Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

2023 - Coordonator workshop „Concepte esențiale în Educația Plastică a viitorului public de artă. Aplicații practice”, susținut în cadrul Proiectului FDI 6- „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, 20.12.2023 

         - Coordonator workshop „Aplicații ale Design Thinking în cariera artistică”, Susținut în cadrul Proiectului FDI 6- „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, 11.12.2023

         - Membru echipa de proiect FDI 5- 2023, în cadrul proiectului „Creșterea calității educației prin actualizarea cunoștințelor din domeniul culturii computaționale și prin consolidarea flexibilității, transparenței și integrității la nivel de UAD” (CCE-UAD), Domeniul 5: Îmbunătățirea calității  activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

          - Membru comisie jurizare Concurs Județean - Concursul de pictură „Flori de Speranță”, organizat de Asociația Down -Centrul Educational „Raluca"

2022  - Organizator Concurs Județean și membru comisia de jurizare - Concursul Județean „Împreună pentru tradiții și obiceiuri”, înscris în CAEJ, poziția 11, organizat de Palatul Copiilor Zalău, filiala Clubul Copiilor-Cehu Silvaniei

          - Membru comisie jurizare Concurs Județean - Concursului județean „Trăiește sănătos”, organizat de Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu-Silvaniei

          - Membru comisie jurizare Concurs Județean - Concursul Județean de Desen „Petőfi Sándor”, organizat de Zilahi Református Wesselényi Kollégium

2020-2023 - Membru comisie jurizare Concurs Județean - Concursul Județean „Eroii Cărților Citite”, organizator: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca

2019-2021 - Membru organizator Festivalul „Romul Ladea”, ediția a XX-XXII-a, coordonator în cadrul Atelierelor de creație „ Amprenta Imaginației”, organizat de Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea” Cluj-Napoca și Asociația Amici Artis

2019-2020 - Coordonator Ateliere de Desen, organizat de: Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj-Napoca, Filiala Grigorescu

2019 - Participare workshop „Maestrul”, Bistrița-Năsăud, organizat de Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea” Cluj-Napoca și Liceul de Arte „C. Baba” Bistrița

         - Participare workshop „Creative Leaders”, Cluj-Napoca, organizat de: Emilian Carțiș și Romanian Design Council Steelcase, Cluj-Napoca

         - Participare Workshop „Teaching Design Thinking + Innovation”, organizat de Romanian Design Council și UAD, Departamentul Design, Cluj-Napoca

2018 - Participare Workshop „Design Thinking to Improve Student Housing”, organizat de Romanian Design Council și UAD, Impact Hub, Cluj-Napoca

2017 - Participare Workshop „Design: Strategy, Process, Methods”, Cluj-Napocarganizat de: Emilian Carțiș, UAD Cluj-Napoca și Romanian Design Council Impact Hub, Cluj-Napoca

         - Gala Tinerilor cu S.C.O.P Zalău, organizat de: Club Impact LEGO CNS și Fundația Noi Orizonturi, Clădirea Transilvania, Zalău

 

Activități de cercetare

Proiecte internaționale de cercertare

2021Proiect de cercetare și dezvoltare concept educațional- Școala de Design Interior „Décor Still”, membru echipa proiect – Școala de Design Interior „Décor Still”, Chișinău, Republica Moldova

Proiecte naționale de cercertare

2023Cercetare aplicativă asupra „Direcţiilor şi conceptelor esenţiale în formarea profesorilor de educaţie vizuală”, diseminat în cadrul Workshopului „Concepte esențiale în Educația Plastică a viitorului public de artă. Aplicații practice”, 20.12.2023

         - Investigații conceptuale și cercetare pe plan intern în domeniul „Design-ului educațional. Aplicații ale Design thinking”, diseminat în cadrul Workshopului „Aplicații ale Design Thinking în cariera artistică”, 10.12.2023

         - Cercetare pe plan intern asupra „Tendințelor actuale în educație prin utilizarea noilor tehnologii în procesul de instruire”, în cadrul Proiectului FDI-5 „Creșterea calității educației prin actualizarea cunoștințelor din domeniul culturii computaționale și prin consolidarea flexibilității, transparenței și integrității la nivel de UAD”, materializat prin vizita de documentare a cadrelor didactice UAD la festivalul european „Ars Electronica”, Linz, Austria, perioada 05.09-09.09.2023

2019-2022 - Cercetare științifică efectuată în cadrul tezei de doctorat „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană”, Cluj-Napoca, cercetare publicată la o editură acreditată CNCSIS : „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană. O cercetare asupra istoriei imaginii umoristice”, Vol. I, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2022, ISBN 978-630-6524-36-5

                  - Investigații conceptuale și explorări artistice asupra manifestărilor fenomenului umoristic din basmele lui Petre Ispirescu și Ion Creangă, serii de ilustrații realizate în cadrul cercetării tezei de doctorat, publicate în „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană. O cercetare asupra istoriei imaginii umoristice”, Vol. I, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2022, ISBN 978-630-6524-36-5

 

2021 - Studiu critic, investigații conceptuale și explorări artistice vizuale asupra textelor  lui Radu Țuculescu, în cadrul volumului de piese de teatru „Trei în dormitor”, apărută la Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, materializate prin realizarea unor ilustrații ale textelor și a conceptului grafic al volumului, (ISBN: 978‐606‐797‐711‐0)

2019 - Studiu critic, investigații conceptuale și explorări artistice vizuale asupra textelor  lui Radu Țuculescu, în cadrul volumului de proze scurte „Uscătoria de partid. Blitz-proze”, apărută la Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,  materializate prin realizarea unor ilustrații ale textelor și a conceptului grafic al volumului, (ISBN 978-606-797-365-5)

 

Comunicări științifice și workshopuri

2023Comunicare științifică în cadrul workshopului „Concepte esențiale în Educația Plastică a viitorului public de artă. Aplicații practice”, organizat în cadrul Proiectului FDI 6- „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, departamentul DSPP, Cluj-Napoca, 20.12.2023

         - Comunicare științifică în cadrul workshopului „Aplicații ale Design Thinking în cariera artistică”, organizat în cadrul Proiectului FDI 6- „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, departamentul DSPP, Cluj-Napoca, 11.12.2023

         - Comunicare științifică în cadrul evenimentului de diseminare a vizitei de documentare pentru cadrele didactice UAD la festivalul european „Ars Electronica”, Linz, Austria, perioada 05.09-09.09.2023, UAD, Cluj-Napoca, organizat în cadrul Proiectului FDI-5 „Creșterea calității educației prin actualizarea cunoștințelor din domeniul culturii computaționale și prin consolidarea flexibilității, transparenței și integrității la nivel de UAD”

         - Comunicare științifică/diseminare rezultate concurs județean „Eroii Cărților citite”, organizat în cadrul galei de premiere a câștigătorilor concursului județean „Eroii Cărților citite”, ed. LII, Biblioteca Județeană „O. Goga”, Cluj-Napoca

2022 - Comunicare științifică în cadrul Workshopului artistic „ Pictează viitorul!”, organizat  în cadrul galei de premiere a câștigătorilor concursului județean „Împreună pentru tradiții și obiceiuri”, Cehu-Silvaniei

2021 - Susținere workshop creativ „Amprenta Imaginației”, organizat în cadrul Festivalul „Romul Ladea”, ed. XXII, Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea” Cluj-Napoca

2020 - Susținere seminar de training „Utilizarea tehnologiilor digitale în procesul educativ, și utilizarea platformei educaționale Adservio”, în cadrul proiectului „Viitorul este și online”, organizat de Liceul de Arte Vizuale „ R. Ladea” Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România

2019 - Comunicare științifică în cadrul Simpozionului „Creative Leaders”, organizat de Romanian Design Council în parteneriat cu Steelcase, Sediul Steelcase, Cluj-Napoca

         - Comunicare științifică în cadrul Workshopului „Maestrul”, organizat de Liceul de Arte Vizuale „R. Ladea” Cluj-Napoca și Liceul de Arte „C.Baba” Bistrița, Bistrița-Năsăud

2018 - Comunicare științifică în cadrul Workshopului „Teaching Design Thinking + Innovation”, organizat de Romanian Design Council și UAD, Departamentul Design, Cluj-Napoca

2017 - Comunicare științifică în cadrul Workshopului  „Design Thinking to Improve Student Housing”, organizat de Romanian Design Council și UAD, Impact Hub, Cluj-Napoca

         - Comunicare științifică în cadrul Workshopului „Design: Strategy, Process, Methods”, organizat de Romanian Design Council și UAD, Departamentul Design, Cluj-Napoca

         - Comunicare științifică în cadrul Galei Tinerilor cu S.C.O.P Organizat de clubul Lego și Impact CNS, Clădirea Transilvania, Zalău 

 

Publicații

Publicații în calitate de autor

 

2022 - Carte de autor Volumul „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană. O cercetare asupra istoriei imaginii umoristice”, Vol. I, Ed. Galaxia Gutenberg, 2022, ISBN 978-630-6524-36-5

          - Ilustrație de carte și copertă Volumul „Umorul ca formă a expresivității în imageria contemporană. O cercetare asupra istoriei imaginii umoristice”, Vol. I, Ed. Galaxia Gutenberg, 2022, ISBN 978-630-6524-36-5  

Publicații în calitate de co-autor Lucrări de specialitate publicate/ Ilustrații publicate

Publicație/ articol 

2022 - Articol „Câteva gânduri în cinstea celor 50 de ani” în Catalogul Aniversar al concursului „Eroii cărților citite-50 ani; 1972-2022”- Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2022, p. 10 ISBN 978-606-17-1995-2

2021 -   Ilustrații de carte și copertă Volumul „Trei în dormitor” - Radu Țuculescu, Ed. Școala Ardeleană, ISBN 978‐606‐797‐711‐0 

2019 - Ilustrații de carte și copertă Volumul „Uscătoria de partid. Blitz-proze”- Radu Țuculescu, Ed. Școala Ardeleană, ISBN 978-606-797-365-5

         - Ilustrații de carte și copertă Volumul „Întâmplări la curtea lui Mâțașcu-Vodă”- Maria Elena Deac, Ed. Limes, ISBN 978-606-799-242-7

2017 - Ilustrații de carte „Incubatorul de curcubee”- Cristian Cheșuț și Mircea Corăbean, Ed. Napoca Star

         - Copertă carte „Măcelăria Kennedy”- Radu Țuculescu, Ed. Polirom ISBN 978-973-46-6778-9 

2012 - Ilustrații de carte „De la mental la comportamental” - revistă de specialitate editată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Ed. Școala Noastră, Zalău, 2012 ISSN 2248-1036 

Apariții în cataloage și albume de artă

2023 -   Apariție lucrare în catalog, „Broasca țestoasă cea fermecată”, „Numai cu vitele se scoata afară sărăcia din casă”, „Balaurul cel cu șapte capete”, tehnică mixtă, 21/30 în Catalogul Expoziției Profesorilor „De Facto. UAD”, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, pp. 186-187 ISBN 978-630-314-030-8 

2019 - Apariție lucrare în catalog, „De minune”, tehnică mixtă, 50/70, în Catalogul Expoziției „Maestrul și Ucenicii”, 2019, Ed. Nosa Nostra, Bistrița, p. 11 ISBN 978-606-8897-65-3

         - Apariție lucrare în catalog, „Globalizarea”, tehnică mixtă, 21/30, în Norbert Goertz- „Zollstock, zwischen Berg und Tal”, Ed. Zollstockultur, Köln, 2019, p. 388

          - Apariție lucrare în catalog, „De minune”, tehnică mixtă, 50/70, în Catalogul Asociației „Amici Artis” în colaborare cu Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Județean, în cadrul proiectului „Festivalul Romul Ladea” , ediția XX , Ed. Mprint, Cluj-Napoca, 2019 p. 23 ISBN 978-973-0-30827-3

          - Apariție lucrare în catalog, „Rainbow lamp”, tehnică mixtă, 30/50 în Catalogul Expoziției de design de obiect „Zain-Design Department”, Cluj-Napoca, 2019, p. 5, ISBN 978-973-0-29706-5

 

Expoziții

Participări la evenimente expoziționale de grup la nivel internațional

2023 - Expoziția „De facto. UAD”- expoziția profesorilor din cadrul UAD Galeria Sztuki Współczesnej Bwa Sokół, Nowy Sącz, Polonia

2019 - Expoziția „Dialog în Agora”- expoziție de mail-art Köln, Germania 

2018 - Expoziția „Casa păpușilor” (timbre Puck) - caractere de personaje din repertoriul de spectacole a Teatrului de Păpuși „Puck” Cluj -Budapesta, Ungaria -Bruxelles, Belgia 

Participări la evenimente expoziționale de grup la nivel național

2023 - „De facto” UAD- expoziția profesorilor Universității de Artă și Design Cluj-Napoca Colonia Pictorilor, Baia-Mare

2020 -  „Atelier Inventar”- expoziția profesorilor de arte plastice din județul Cluj Casino,Cluj-Napoca

2019 -  „Expoziția Maestrul”- expoziția profesorilor de arte plastice Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, România

2018 -  „Grafică de Carte” - expoziție de ilustrații și grafică de carte Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca 

         -  „Casa păpușilor” (timbre Puck) - caractere de personaje din repertoriul de spectacole a Teatrului de Păpuși „Puck” Cluj Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca

         - „Expoziția Absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca” Expo Transilvania, Cluj-Napoca

         - „ZAIN”- expozție de design de produs Departamentul Design, UAD, Cluj-Napoca

2017 - „Logica absurdului”- expoziție de obiecte de design imposibil

                                            - Satu Mare, Filarmonica „Dinu Lipatti”

                                            - Sibiu, Cercul militar

                                            - Șimleul Silvaniei, Casa de Cultură

                                            - Făgăraș, Casa de Cultură

                                            - Teatrul din Baia Mare

                                            - Teatrul „Scena” din Târgu-Mureș 

         -  „ZAIN” - expoziție de design de produs, UAD Cluj-Napoca Departamentul Design, UAD, Cluj-Napoca 

         -    „Expoziția lucrărilor câștigătoare a concursului Design the Illy Can” Galateca, București 

2016 -  Expoziția Absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca Expo Transilvania, Cluj-Napoca 

 

Competenţe digitale

 • Bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (Word, Powerpoint, Acces, Excel).
 • Bună cunoaştere a unor aplicaţii de design graphic: realizare de proiecte de graphic design (elemente grafice vectoriale și elemente de branding) ,compoziţii grafice şi afişe în programe de prelucrare a imaginii: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign și CorelDraw.
 • Cunoaștere avansată a programelor de proiectare și generare de vizualizări 3D: AutoCAD și Autodesk 3DS Max, ImosCAD, KeyShot, V-Ray, precum și cunoștințe medii de Solidworks.