Lector universitar doctor

Ioana Ancuța Boldiș

Curiculum vitae

Nume și prenume

Ioana Ancuța Boldiș

Data și anul nașterii

13 august 1980, Cluj-Napoca

Cetățenie

română

Stare civilă

căsătorită

Titlu științific    
Lector universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză, franceză

Contact    
E-mail: ioana.boldis@uad.ro

Studii

2013-2018 - doctorat, Școala Doctorală de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2012-2014 - Cursuri formator

Trainer Circle of Security Parenting, Circle of Security International

Trainer atestat de Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație

2006-2007 - curs postuniversitar - Bazele Consilierii Psihologice, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2005-2007 - masterat în Științe Penale și Criminalistică, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca

2004-2005 - curs postuniversitar - Psihologie Judiciară, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2004-2016 - Cursuri și workshopuri (absolvite cu diplomă)

 • Understanding the negative impacts of child abuse: Relational Trauma and the importance of attachment and interpersonal neurobiology
 • Core sensitivities: Un understanding of defensive process within everyday experience
 • Psihoterapia și stilurile de atașament
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților prin Educație Rațional Emotivă
 • Tulburările de atașament și traumele complexe
 • Politici sociale privind protecția familiei și a copilului
 • Tehnici moderne de psihoterapii cognitive și comportamentale. Al treilea val de tehnici de restructurare cognitivă
 • Empirically-Supported Treatments in clinical Psychology,Recent Advances in the Assessment and Treatment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents, Treatment of Adolescent Suicidal Behavior, Behavioral Disorders of Children and Adolescents;
 • Metode online de management al anxietății;
 • Metode online de promovare a sănătăţii mintale;
 • Comunicare interpersonală, Inteligența socială și emoțională, Managementul stresului, Managementul timpului;
 • Reducerea agresivității în școală prin educația rațional-emotivă și comportamentală; Managementul emoțiilor disfuncționale la elevi și preșcolari prin programul Self Kit;
 • Motivating Active Participation of Primary Schoolchildren in Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multimedia
 • Hipnoză și Hipnoterapie Clinică
 • L’approche Cognitive Comportamentale des Troubles de Personnalité. Les Particularites du Trouble de Personnalité Borderline

2004-2006 - Formare in Psihoterapie cognitiv-comportamentală

 • Curs de formare modulul 3 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală),
 • Curs de formare avansată/nivelul 2 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală)
 • Curs de formare nivelul 1 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală)

1999-2003 - licență, Facultatea de  Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Experiență profesională

2020 - ... -  cadru didactic titular, Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

2019-2020 - cadru didactic asociat, Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

2015-2018 - psiholog, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (Consiliul Județean Cluj)

2008-2020 - psiholog, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (Consiliul Județean Cluj)

2013-2016 - psiholog, colaborator, pe perioada studiilor doctorale, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2005-2015 - psiholog, colaborator, Club sportiv “Enryo”, Cluj-Napoca

2006-2008 - psiholog, Observatorul Județean pentru Drepturile Copilului (Consiliul Județean Cluj)

2004-2005 - psiholog, SC Psihotest Impex SRL,  SC Psihotest Alfa SRL

Lucrări elaborate și/sau publicate

Boldiș, I. (2020). Tranziţia tinerilor din sistemul de protecţie la viaţa independentă. Presa Universitară Clujeană. 314 p.

Boldiş, I. (2014). Youth Transition From Care to Independent Adulthood: a Social Problem? Revista de Asistenţă Socială, anul XIII, 4/2014, pp. 101-120

Boldiş, I., Tomlinson, P. (2014). Reunification of the children from foster care with the biological families. A short investigation regarding Romanian biological parents’ characteristics. Revista de Asistență Socială. Anul XIII, Nr. 1/2014

Boldiș, I. (2014). Asistenţa maternală pentru tratament - o alternativă viabilă pentru serviciile de protecţia copilului din România. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane. vol. 27, pp. 216-232

Boldiș, I. (2013). Improving Foster Care. Strategies, Barriers and Challenges. Today's children are tomorrow's parents. An Interdisciplinary Journal. Social Work and Child Welfare Vol. 36/December, 2013, pp. 55 - 66

Boldiș, I., Bălaj, M., Boldiș, A., Rusu, A., Ulici, A. (2012). Drepturile Copilului. Perspective teoretice și aplicative. Ediția a II-a. Cluj-Napoca: Argonaut, 318 p. (autor: cap. 1-4, 6, 7, 8; coautor: cap. 5, 10)

Boldiș, I.,  Boldiș, A. (2011). Realizarea Drepturilor Copilului. Garantare. Monitorizare. Percepție Publică. Studii și Cercetări din Domeniul Dreptului. Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 39-51

Boldiș, I., Boldiş, A., Barboş, I., Alexandru, F. (2011). College Students’ and Graduates’ Adherence to Regular Exercise - Preliminary Data. STUDIA UBB EDUCATIO ARTIS GYMN., LVII, 1, 2012, pp. 3-14

Participări simpozioane, conferințe si workshop-uri

Boldiș, I., Pop., A., Roth, M. (2019). Parenting Characteristics of Foster Care Families with Youth in Care: Family Functioning, Attachment, Coping, Self-Efficacy and Personal Beliefs. Prezentare poster la The 4th International Congress of Rational Emotive Behavior Therapy, Cluj-Napoca, Septembrie, 2019

Boldiș, I. (2016) Oportunități și obstacole ale participării copiilor și tinerilor din sistemul de protecție la organizarea timpului lor liber. Prezentare orală la Conferința națională PEER - Proiecte ale copiilor și tinerilor: exprimare, participare la decizii și acțiune socială. Cluj-Napoca, Octombrie, 2016

Boldiș, I., Roth, M. (2015). Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie – identitate şi apartenenţă. Prezentare poster la Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), București, Septembrie, 2015

Boldiș, I. (2014). Youth’s Transition from Child Protection System to the Independent Life. Educational and Professional Interests. Prezentare orală la Conferinţa ştiinţifică studenţească Cercetare şi Intervenţie Psiho-Socială în Societatea Contemporană. Cluj-Napoca, Mai 2014

Boldiș, I. (2014). Percepţia tinerilor din sistemul de protecţie asupra tranziţiei spre viaţa independentă. Prezentare orală la Conferinţa Siguranţa copiilor înainte de toate. Protecţia împotriva violenţei, Cluj-Napoca, Decembrie 2014. 

Boldiș, I., Boldiș, A., Barboș I-P. (2012). Convingerile de autoeficacitate ale sportivilor. Rolul de facilitator al persuasiunii verbale. Prezentare orală la Conferința Națională de Arte Marțiale, Ediția a III-a 2012

Boldiș, I. (2012). Percepția copiilor asupra drepturilor. Cunoștințe și puncte de vedere ale copiilor de vârstă școlară. Prezentare la Simpozion Carențe Legislative și Noi Reglementări în Drept, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca și Facultatea de Drept Cluj-Napoca (Universitatea Creștină „D. Cantemir”), 25 Mai 2012, Cluj-Napoca

Dobrean, A., Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2011). Comportamente Parentale Identificate la Diferite Tipuri de Familii din Sistemul de Protecție a Copilului. Prezentare poster la Conferința națională de consiliere educațională "Efectul Butterfly în educație", Cluj-Napoca, 14-15 Mai 2011

Boldiș, I. (2010). Factori psihologici care influențează antrenamentul și performanța sportivă: motivația, suportul social și sentimentul de autoeficaciate. Prezentare la Conferința de Arte Marțiale Japoneze, Facultatea de Educație Fizică și Sport (Universitatea Babeș-Bolyai), Cluj-Napoca, 20 Noiembrie 2010 

Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2010). Lifestyle and cognitive characteristics of foster parents. Prezentare la ”24th European Health Psychology Conference”,          1-4 septembrie 2010, Cluj-Napoca. Rezumat publicat în Psychology and Health, Vol. 25, Supplement 1, August 2010, p.137

Geangu, E., Balaj, M., Boldiș, I., Rusu, A., Ulici, A., Benga, O. (2009). Effects of Long-Term Separation in Children of Romanian Labor Emigrants. Prezentare poster la SRCD 2009 Biennial Meeting (Society for Research in Child Development), Denver, Colorado, U.S.A.

Atestate și certificate de licențiere

 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România
 • Licență Trainer, Circle of Security Parenting, Circle of Security International
 • Certificat Trainer, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație, Autoritatea Națională pentru Calificări
 • Licență (2009-2020): Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de pe Axa I și II a DSM-IV (SCID-I, II), Romanian Psychological Testing Services
 • Licență (2009-2020): Sistem de Evaluare Clinică (SEC), Romanian Psychological Testing Services
 • Licență (2011-2020): Scala de Adaptare în Cuplu (Dyadic Adjustment Scale, DAS), SC D&D Consultants Grup SRL (Test Central)