Programe de studii

Arte textile - Design textil

Programul de studii Arte textile - Design textil are ca misiune formarea de specialişti în domeniul designului textil, într-un climat educaţional deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu. Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficienţă în familiarizarea studenţilor cu problemele concrete ale domeniului şi facilitează inserţia rapidă pe piaţa muncii.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea creativă a tehnicilor şi a tehnologiilor specifice designului textil
- realizarea de lucrări sau proiecte creative în domeniu, bazate pe asimilarea originală a practicilor şi a teoriilor artelor vizuale
- implementarea, comunicarea şi promovarea produsului / proiectului de design

Oportunităţi de carieră 

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- designer de produs pentru ţesături
- designer de produs pentru imprimări textile
- designer specializat în decoraţiuni interioare
- expert designer pentru birourile de stil
- artist decorator specializat în tapiserie şi imprimări textile
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Arte textile - Design textil cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Arte textile - Design textil este oferit de Departamentul Arte textile - Design textil care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof . univ. dr. Radu Pulbere, Decan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Prof. univ. dr. Nelia Liliana Moraru
Prof. univ. dr. Radu Șerban
Lect. univ. dr. Anca-Aurelia Pintilie, Director Departament
Lect. univ. dr. Georgeta Olimpia Bera
Asist. drd. Livia Petrescu (cadru didactic asociat)

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca, Prodecan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Conf. univ. dr. Mara-Victoria Rațiu, Prorector parteneriate şi promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Bogdan-Teodor Iacob, Director Departament
Conf. univ. dr. István Havadi Nagy
Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc
Conf. univ. dr. Anda Crețiu
Lect. univ. dr. Doina Ienei
Lect. univ. dr. Laurian Ștefan Bonea
Lect. univ. dr. Attila Weisz
Prof. univ. dr. Traian Bocu (cadru didactic asociat)
Asist. univ. dr. Andrei Lazăr (cadru didactic asociat)

Galerii