Studenți

Finalizare studii

În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
Examenul de licenţã constã din douã probe, şi anume:
a. Probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Anexa 1)
b. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţã.
Probele menţionate pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

Îndrumator elaborare lucrare de licență

Programele de studii universitare de master organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii. Examenul de disertaţie constã dintr-o singurã probã şi anume, prezentarea şi susţinerea lucrãrii de disertaţie (Anexa 1). Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Îndrumator elaborare lucrare disertație

ANUNŢURI:

Master 2017

Rezultate finale examen de disertație 2017

Program susţinere disertaţie

Licenţă 2017

Anunț ridicare adeverințe de absolvire - FAP

Rezultate finale examen de licență 2017 - FAP

Rezultate finale examen de licență 2017 - FADD

Rezultate probe examen de licență - Istoria Artei și proba de specialitate FAP

Rezultate probe examen de licență - Istoria Artei și proba de specialitate FADD

Programare susţinere lucrare de diplomă, licenţă - FAP

Programare susţinere lucrare de diplomă, licenţă - FADD

Programare probă de specialitate / examen de licenţă - FAP

Programare probă de specialitate / examen de licenţă - FADD

 

Rezultate probă Istoria Artei examen de licenţă - FAP

Rezultate probă Istoria Artei examen de licenţă - FADD

Rezultat contestaţie

 

Comisii examen licenţă

Lista cu absolvenţii care se pot prezenta la examenul de licenţă iunie-iulie 2017 - FAP

Lista cu absolvenţii care se pot prezenta la examenul de licenţă iunie-iulie 2017 - FADD

Lista cu absolvenţii care se pot prezenta la examenul de disertaţie sesiunea iunie-iulie 2017

Orarul înscrierilor la examenul de licenţă / disertaţie, iunie 2017: 21-23 iunie 2017 între orele 12.00 - 15.00.

Test competenţă lingvistică limba engleză

Acte necesare pentru înscriere dosar - licenţă / Acte necesare pentru înscriere dosar - master

LICENŢĂ

MASTERAT


Rezultate probă Istoria Artei examen de licenţă - FAP

Programare probă de specialitate - FAP