Programe de studii

Informaţii, formulare, anunţuri

 

Anunțuri susțineri referate / teze

Anunţ susţinere referate pentru studenţii doctoranzi, 10.06.2019, conducător prof. univ. dr. Ioan Sbârciu
Anunţ susţinere referate pentru studenţii doctoranzi, 10.06.2019, conducător prof. univ. dr. Radu Alămoreanu
Anunţ susţinere referate pentru studenţii doctoranzi, 10.06.2019, conducător prof. univ. dr. Radu Solovăstru

Anunț susținere referate anul I


Chestionar-evaluarea nivelului de satisfactie absolventi Scola doctorala UAD

Chestionare de evaluare discipline Școala doctorală - anul I:  Cercetări avansate în artele vizualeTendinţe contemporane în artele vizualeMetodologia și etica cercetării în artele vizuale

Listă studenți doctoranzi

Contract doctorat 2019

Act adiţional prelungire contract doctorat 2018

Act adiţional doctorat TAXĂ AN II 2018-2019

Act adiţional doctorat TAXĂ AN III 2018-2019

Procedură etică doctorat

Ordin de ministru acordare titluri de doctor, iulie 2018

Ordin de ministru acordare titluri de doctor, aprilie 2018

Ordin de ministru acordare titluri de doctor, decembrie 2017

Metodologie recunoaştere calitate conducător doctorat / funcţie didactică / diplomă şi titlu doctor obţinute în străinătate.

Ordin ministru acordare titluri de doctor

 

Susţinere publică a tezei de doctorat Grînea (căs. Andreica) Alina Magdalena: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Daniela CHIOREANprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

Susţinere publică a tezei de doctorat Cheșuț (căs. Drăniceanu) Cristina Cătălina: AnunţCV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Daniela CHIOREANprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

Susţinere publică a tezei de doctorat Ada Muntean: AnunţCV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Alexandru Alămoreanuconf. univ. dr. Bogdan IACOB

- Susţinere publică a tezei de doctorat Ioana (căs. Iacob) Rus: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu , conf. univ. dr. Anamaria Tomiucprof. univ. dr. Aurel Codobanprof. univ. dr. Mihail Mănescuprof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu

Susţinere publică a tezei de doctorat Adrian Cosma: AnunţCV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Alexandru Alămoreanuconf. univ. dr. Bogdan IACOB

Susţinere publică a tezei de doctorat Bandi Sașa-Robert: Anunţ, CV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Daniela CHIOREANprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

- Susţinere publică a tezei de doctorat Crăciunaş Cristina-Larisa: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIU, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Mihail MĂNESCU, prof. univ. dr. Daniela CHIOREAN, prof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

- Susţinere publică a tezei de doctorat Olimpia (căs. Iancu) Dobrotă: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Cristian Cheşuţprof. univ. dr. Radu Pulbereprof. univ. dr. Aurel Codobanprof. univ. dr. Mihail Mănescuprof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu

Susţinere publică a tezei de doctorat Văcar Sorina Alexandra: Anunţ, CVComisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIU, prof. univ. dr. Aurel Codobanprof. univ. dr. Mihail Mănescu, prof. univ. dr. Cristian Cheşuţ, conf. univ. dr. Ioana Olăhuţ

 - Susţinere publică a tezei de doctorat Ivaşcu Alexandra: AnunţCVComisie:  prof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu, prof. univ. dr. Aurel Codoban, prof. univ. dr. Mihail Mănescu, prof. univ. dr. Radu Călin Solovăstru, prof. univ. dr. Elena Basso-Stănescu

- Susţinere publică a tezei de doctorat Stan Elisabeta-Ecaterina: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIU, prof. univ. dr. Mihail MĂNESCU, prof. univ. dr. Dorel GĂINĂ

- Susţinere publică a tezei de doctorat Niţă Rada: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Vlad Ţoca, prof. univ. dr. Carol David, prof. univ. dr. Ioan Horvath-Bugnariu

- Susţinere publică a tezei de doctorat Brudaşcă Maria: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Cornel Ailincăi, prof. univ. dr. Carol David, prof. univ. dr. Ioan Horvath-Bugnariu

- Susţinere publică a tezei de doctorat Ghiman Adrian: AnunţCVComisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIU, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Mihail MĂNESCU, prof. univ. dr. Daniela CHIOREAN, prof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

- Susţinere publică a tezei de doctorat Mocanu Emilian: Anunţ, CV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Radu-Marcel MORARUprof. univ. dr. Alexandru PASAT

- Susţinere publică a tezei de doctorat Badea Anca: Anunţ, CV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Radu-Marcel MORARUprof. univ. dr. Vlad ŢOCA

- Susţinere publică a tezei de doctorat Labo Cristina: Anunţ, CV. Comisie: prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Theo MUREŞANprof. univ. dr. Daniel POP

- Susţinere publică a tezei de doctorat Montoiu Gabriela Cătălina: Anunţ, CV. Comisieprof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Dorel GĂINĂprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU
- Susţinere publică a tezei de doctorat Chelemen Livia Ramona (Petrescu): AnunţCVComisieprof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Nelia Liliana MORARUprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU
- Susţinere publică a tezei de doctorat Mureşan Alexandra: Anunţ, CV. Comisieprof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Valeriu SEMENESCUprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU
- Susţinere publică a tezei de doctorat Dan Monica Diana: AnunţCVComisieprof. univ. dr. Ioan SBÂRCIU, prof. univ. dr. Aurel CODOBAN, prof. univ. dr. Mihail MĂNESCU, prof. univ. dr. Daniela CHIOREAN, prof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU
- Susţinere publică a tezei de doctorat Diana Oţet: Anunţ, CVComisie  prof. univ. dr. Ioan SBÂRCIUprof. univ. dr. Aurel CODOBANprof. univ. dr. Mihail MĂNESCUprof. univ. dr. Dorel GĂINĂprof. univ. dr. Radu Călin SOLOVĂSTRU

 

INFORMAŢII, FORMULARE

Raport de autoevaluare a studiilor universitare de doctorat

Regulament Școala Doctorală

Regulamentul studiilor universitare de doctorat

Informaţii privind eliberarea actelor de studii

Informaţii privind eliberarea duplicatelor actelor de studii

Act adiţional - prelungire studii doctorat

Act adiţional - întrerupere studii doctorat

Cerere perioadă de graţie

Notă de lichidare - doctorat

Acte necesare plată referenţi

Cerere eliberare act de studiu pe bază de procură

Cerere eliberare duplicat în caz de greşeli

Cerere eliberare duplicat în caz de pierdere

Cerere susţinere teza

Cerere susţinere examen / referat / raport ştiinţific doctorat

Cerere susţinere teză în faţa comisiei de îndrumare

Cerere întrerupere / prelungire doctorat

Cerere eliberare diplomă

Procedură operaţională pentru pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat în cadrul UAD 

Anexe aferente procedurii operaţionale pentru pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat în cadrul UAD