Noutăți

21.03.2017
Prelungire termen de depunere a dosarelor de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+

INFORMAŢIE SUPLIMENTARÃ PRIVIND CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ PENTRU STUDENŢI ORGANIZAT ÎN PERIOADA MARTIE 2017

Întrucat Comisia de selecţie pentru mobilitãţi Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi se va întruni luni, 27 martie 2017, Biroul Erasmus+ prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de candidaturã pânã vineri, 24 martie 2017, la ora 12. Vã rugăm sã verificaţi dosarul înainte de a-l depune şi sã prezentaţi doar dosare complete. Biroul Erasmus+ poate sã primeascã numai dosare care îndeplinesc cerinţele din anunţul privind selecţia pentru mobilitati Erasmus+ de studiu şi plasament pentru studenţi publicat in 7 martie 2017 > http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/

ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURÃ:

MARŢI, INTRE ORELE 12 si 14:30
MIERCURI, INTRE ORELE 14 si 19
JOI, INTRE ORELE 10 si 12
VINERI, INTRE ORELE 11 si 12:30.

CONTACT: Biroul Erasmus+ (Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15)
TEL: 0264-591477; e-mail: relations@uad.ro;
http://ieneid.blogspot.com 

20.03.2017
Noul Regulament de acordare a burselor

Extras din noul Regulament de acordare a burselor. Noul Regulament de acordare a burselor îl găsiţi aici, precum şi anexa 1 şi anexa 2 ale acestui regulament.

08.03.2017
Test competenţă limba engleză

Anunţ.

22.02.2017
07.02.2017
Cămine - adresă de e-mail pentru comunicare și documente (camine@uad.ro)

În atenția studenților care sunt cazați în căminele UAD sau doresc să ocupe un loc în cămin

Adresa la care se pot comunica nereguli, sesizări sau sugestii pentru condițiile din cămine sau activități aferente acestora este: camine@uad.ro. De asemenea, comunicarea online sau transmiterea de documente și cereri în format digital se realizează la aceeași adresă.

25.01.2017
Anunţ finalizare procedură selecție partener în cadrul POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe - Raport final

Anunţ finalizare procedură selecție partener în cadrul POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe - Raport final

20.01.2017
Modificare date examen specialitate FADD licenţă şi master

Datorită decretării zilei de 23 ianuarie 2017 - zi liberă, au fost modificate datele de examen la specialitate FADD licenţă şi master.

04.01.2017
Anunț selecție partener în cadrul POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe

ANUNT SELECTIE PARTENER IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

20.12.2016
Calendar activitati perfectionare Grad I

Anunţ.

1