Programe de studii

Arte plastice – Grafică

Programul de studii Arte plastice – Grafică formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează metodele şi tehnologiile grafice, tradiţionale şi digitale, de expresie şi comunicare vizuală. Beneficiind de o prestigioasă tradiţie, programul propune un demers educaţional dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor specifice pentru transpunerea în material a proiectului artistic în domeniul graficii: grafică de şevalet, gravură, ilustraţie, afiş, grafică publicitară
- conceperea şi realizarea de proiecte artistice originale în domeniul graficii
- comunicare eficientă cu mijloacele vizuale şi discursive specifice domeniului

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist / practician creativ în domeniul graficii de şevalet şi al gravurii
- graphic designer
- ilustrator
- coordonator şi executant de proiecte de grafică publicitară, de carte şi bandă desenată 
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Arte plastice – Grafică cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (desen) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Arte plastice – Grafică este oferit de Departamentul Grafică care își desfășoara activitatea în clădirea UAD din Piața Unirii nr. 31. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof. univ. dr. Radu-Călin Solovăstru
Prof. univ. dr. Daniela Margareta Chiorean, Director Departament
Conf. univ. dr. Bencze Laszlo
Conf. univ. dr. Claudiu Cândea
Conf. univ. dr. Cristian Aurel Opriș
Lect. univ. dr. Jucan Tudor
Lect. univ. dr. Alice Andreea Iliescu
Lect. univ. dr. Adina Şuta
Lect. univ. dr. Răzvan Anton
Lect. univ. drd. Denes Miklosi
Asist. univ. dr. Liliana Oltean

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca, Prodecan al Facultății de Arte Decorative şi Design
Conf. univ. dr. Mara-Victoria Rațiu, Prorector parteneriate şi promovarea imaginii
Conf. univ. dr. Bogdan-Teodor Iacob, Director Departament
Conf. univ. dr. István Havadi Nagy
Conf. univ. dr. Anamaria Felicia Tomiuc
Conf. univ. dr. Anda Crețiu
Lect. univ. dr. Doina Ienei
Lect. univ. dr. Laurian Ștefan Bonea
Lect. univ. dr. Attila Weisz
Prof. univ. dr. Traian Bocu (cadru didactic asociat)
Asist. univ. dr. Andrei Lazăr (cadru didactic asociat)

Galerii