Programe de studii

Practici curatoriale contemporane

Programul de studii universitare de masterat Practici curatoriale contemporane oferă studenţilor un repertoriu de discipline care contribuie la formarea absolvenților ca profesioniști eficienți și responsabili, capabili să activeze în maniere diverse în câmpul profesional cultural. Pornind de la o solidă bază de înţelegere conceptuală a fenomenului artei şi a culturii vizuale contemporane, programul îşi propune formarea abilităţilor practice necesare pentru prezentarea producţiilor culturale în moduri relevante atât în cadru regional, cât şi în context global.  

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- Înțelegerea în context istoric, social și cultural a culturii vizuale și a evoluțiilor artistice contemporane
- Înțelegerea rolurilor și statutului instituțiilor și politicilor culturale
- Conceperea și realizarea de proiecte culturale instituționale și independente
- Spirit antreprenorial în activități din domeniul industriilor culturale și creative
- Capacitatea de a media relaţia dintre producții artistice diverse, pe de o parte, şi public și comunități, pe de altă parte

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- curator
- manager de proiect cultural
- antreprenor în domeniul industriilor culturale și creative
- muzeograf
- jurnalist cultural
- critic de artă
- galerist

Admitere

Concursul de admitere este constituit dintr-o probă unică: interviu pe baza scrisorii de motivație. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

Localizare

Programul de studii Practici curatoriale contemporane este oferit de Istoria şi Teoria Artei - Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

Prof. univ. dr. Vlad Țoca
Prof. univ. dr. Aurel Codoban
Prof. univ. dr. Lászlo Bencze
Prof. univ. dr. Daniela Chiorean
Conf. univ. dr. Bogdan Iacob
Conf. univ. dr. Mara Raţiu
Conf. univ. dr. Anamaria Tomiuc
Lect. univ. dr. Attila Weisz

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Prof. univ. dr. Dan Rațiu
Prof. univ. dr. Dana Vais
Lect. univ. dr. Horea Avram